Avgörande beslut för Torslanda och Öckerö

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den potentiella breddningen av Hjuviksvägen har varit en följetång i den lokala politiken sedan 2011. Det var då som kommunstyrelsen fick tillfälle att kommentera förstudien av projektet. I ett gemensamt yttrande från Alliansen och Socialdemokraterna poängterade vi då att ett projekt med mer långsiktigt hållbara lösningar var att föredra. Mycket har hänt sedan dess. Socialdemokraterna har bytt linje och står nu bakom en vägbreddning tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Nu, under pågående samråd, framgår det lika tydligt som tidigare att föreslagen lösning är otillräcklig, trafikfarlig och barnfientlig. När bussfilen är färdig har kapacitetstaket redan nåtts och Länsstyrelsen ifrågasätter Öckerös tillväxtplaner på grund av trafiken. Miljöperspektivet och barnperspektivet är åsidosatt. Färjorna och de långa bilköerna står för stora och helt onödiga utsläpp. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en god miljö till de boende i området runtomkring Hjuvik. Men det är minst lika viktigt att Öckerö kommuns tillväxt inte faller på dåliga kommunikationer. Därför måste vi redan nu börja planera för en framtida bro till Öckerö.

ANNONS

Modern lösning eller trafikkaos

Skulle nuvarande förslag till breddning genomföras begränsas Torslandas och Öckerös tillväxt för lång tid framöver. Men det innebär också att möjligheten till en bro eller annan lösning inte kan genomföras. Om Trafikverket får sätta spaden i jorden och investera hundratals miljoner i detta projekt, finns inte utrymme för någon ny sträckning eller ändring inom överskådlig tid. Möjligheten begravs mer eller mindre permanent.

Det är därför hög tid för Socialdemokraterna att tala om vad de egentligen vill. Valet står mellan en modern lösning för hållbar tillväxt eller trafikkaos med fortsatt långsam kollektivtrafik. Nya moderaterna i Göteborg har valt det förstnämnda, vad väljer Socialdemokraterna?

Martin Wannholt (M)

kommunalråd

vice ordförande Trafiknämnden

ANNONS