Även landsbygden behöver sin beredskap

Medan städerna har en nationell insatsstyrka att sätta in vid terrorattacker saknar landsbygden beredskap för att släcka skogsbränder. MSB måste se till att skaffa ordentliga brandbekämpningsplan och börja ta landsbygden på allvar, skriver Erika Sörengård, ordförande, LPo.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det riktas nu kritik mot de lokala räddningstjänsterna för att de inte gjort den riskanalys som lagen anger. Om man i en sådan analys kommer fram till att det finns risk för en omfattande brand, så är man skyldig att skaffa sig de resurser, som behövs för att bekämpa densamma. Det finns 290 kommuner i Sverige där det kan finnas risk för en omfattande skogsbrand. Gör man den bedömningen så kommer det att kosta pengar för en fattig landsbygdskommun.

Men gör man bedömningen att risken är väldigt liten – ja, då räcker det med de normala resurser som den räddningstjänsten har för villabränder och liknande. Om räddningstjänsten bedömer risken för skogsbrand vara till exempel en gång på 290 år, så vill man förmodligen inte bygga upp beredskap för detta.

ANNONS

Det finns 15 kommuner i Dalarna. Man kan då snabbt räkna fram att det finns risk för en stor skogsbrand vart 20:e år. Nog bör man på länsnivå ha rimlig beredskap för detta? MSB då? Med fortsatt resonemang finns risk för en stor skogsbrand någonstans i Sverige varje år. Har MSB gjort sin del av risk- och konsekvensbedömningen? Enligt uppgift har man uttalat att omfattande skogsbränder är så sällsynta i Sverige, att man inte ansett sig behöva ha någon beredskap för detta – finns det ingen risk på nationell nivå så finns det naturligtvis inte heller på läns- eller kommunnivå.

Som vanligt dimensionerar man krisinsatser efter tätorternas behov – stegbilar, rökdykare, kemsläckare och så vidare. Stegbilar må vara bra på höjden, men hur når man en brand långt in i skogen där det varken finns vägar eller vatten? Vi har en nationell insatsstyrka att sätta in vid terrorattacker. Terrorattacker är lika ovanliga på landsbygden som skogsbränder i städerna.

MSB – se nu till att skaffa ordentliga brandbekämpningsflygplan.

Erika Sörengård

ordförande i Landsbygdspartiet oberoende, LPo

ANNONS