I dag stöter idrotten – med alla sina krav – bort barn med neuropsykiatriska diagnoser, skriver Attention.
I dag stöter idrotten – med alla sina krav – bort barn med neuropsykiatriska diagnoser, skriver Attention.

Även dessa barn måste få idrotta

Höga krav inom idrotten stöter bort barn med osynlig funktionsnedsättning. Men med bättre utbildade idrottsledare kan dessa barn även få känna glädjen och lusten att idrotta, skriver Attention.

ANNONS
|

Ett av idrottens stora problem är att barn slutar idrotta för tidigt. Det gäller i synnerhet barn med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) som ADHD och autism/Asperger. Kraven är för stora och kunskapen om svårigheterna för låg. Nu finns en ny utbildning för idrottsledare men frågan är om alla är med på det arbete som måste göras?

Stöter bort dessa barn

I dag stöter idrotten – med alla sina krav – bort barn med NPF. De får ingen chans. I stället för att fångas upp av lust och gemenskap känner många sig missförstådda. Barn med NPF är en osynlig grupp inom idrotten: de flesta hör inte hemma inom parasporten och inom den vanliga idrotten saknas ofta kunskap och nödvändiga anpassningar. Dessa barn och unga faller mellan stolarna.

ANNONS

Cirka fem till sju procent av alla skolbarn beräknas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Typiskt svåra situationer för ett barn med NPF kan vara att vänta på sin tur, att klara av att lyssna på långa genomgångar eller att trängas i ett stimmigt omklädningsrum. Det är osynliga funktionsnedsättningar och därför viktigt att tränarna känner till svårigheterna och lägger upp träningen så att den fungerar för fler.

Specialutbildning gör skillnad

Attention har tillsammans med Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna nu tagit fram en NPF-utbildning som ingår som tillval i grundutbildningen för idrottsledare. Vi uppmanar alla föreningar att gå utbildningen och stödja sina ledare att ta del av denna viktiga kunskap!

Trots att vi vet hur viktig rörelse är för barns utveckling saknas ofta tillräcklig kunskap och strategier att nå alla inom föreningsidrotten. Idrotten genomsyras av ett rättvisetänk som präglas av att alla ska göra lika, något som ställer till det. För alla barn är inte lika.

Det finns bara vinster med att idrotten också blir tillgänglig för barn och unga med NPF. Men inkludering kräver att vi alla agerar - om vi vill att fler ska vara med!

Anki Sandberg

ordförande, Riksförbundet Attention

Annica Nilsson

intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention

ANNONS

Lena Lindahl

projektledare ”Idrott för alla”

ANNONS