Aurora - en viktig och välkommen militärövning

ANNONS
|

I höst kommer den svenska försvarsmakten, tillsammans med förband från ett flertal demokratiska västländer, att genomföra övningen Aurora. Övningen är en stark markering för demokrati, yttrandefrihet, solidaritet och staters rätt att själva besluta om sin säkerhet. Övningen kommer att ha sin tyngdpunkt i Östersjön, men även Göteborgsområdet kommer att spela en viktig roll.

Göteborgs hamn är av avgörande betydelse för svensk försörjning. Blockeras hamnen kommer det att medföra stora och samhällspåverkande brister i hela landet och även i Norge och Finland. Göteborg är därutöver den hamn som är naturlig att föra in militär hjälp till Sverige genom. Övningen kommer att visa på vilket sätt förmågan att försvara Göteborg behöver stärkas.

ANNONS

Måste förstärkas kraftigt

Under de senaste åren har Ryssland stärkt sitt försvar och såväl hotat som utsatt grannländer för militär aggression. Ryssland är inte ett demokratiskt land. Regimen kränker återkommande yttrandefriheten och rätten att demonstrera. Oppositionen bekämpas med våld och är i dag knappt hörbar.

Under de tio år som Ryssland har stärkt sitt försvar, har Sverige och andra västländer i stället reducerat försvarsförmågan. Denna måste vi nu kraftigt stärka. Vi är också beroende av att ingå i en gemensam säkerhet för att skapa balans och säkerhet i Skandinavien. Genom att öva ihop sänder vi starka signaler om att Sverige inte står ensamt, om krisen blir ett faktum. Aurora visar ett viktigt val; Sverige tillhör de stater i väst som bär det demokratiska synsättet och som är beredda att försvara det.

Stark propaganda emot övningen

När övningen nu närmar sig, kommer vi att utsättas för stark propaganda i form av ryska påverkansoperationer. Dessa är instrument som Ryssland använder redan i dag. Det finns dessutom svenskar som är medlöpare och som kommer att skriva om amerikanska kärnvapen, om miljöförstörelse och om att det alls inte föreligger något ryskt hot. De kommer att försöka undergräva insikten om att det nu är hög tid att balansera hotet från Ryssland och Putin.

ANNONS

Det är viktigt att vi är medvetna om detta och därför kritiskt läser och uppmärksammar vad som skrivs och sägs. Aurora är en viktig svensk manifestation för demokratin och för tillhörigheten till väst. Vi ska därför vara glada över de enheter från andra länder som kommer hit för att öva och välkomna dem till Göteborg.

Svante Bergh

f d generalmajor, Göteborg

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd, Göteborg

ANNONS