Både politiker och näringsliv måste orka ta in vilken exceptionell risk detta utgör. Göteborgsregionen är starkt exportberoende och ligger i framkant när det gäller innovation inom många områden. Vi kan inte låta vårt välstånd, våra arbetstillfällen och välfärdens finansiering vara beroende av diktatorn i Kina, skriver debattören.
Både politiker och näringsliv måste orka ta in vilken exceptionell risk detta utgör. Göteborgsregionen är starkt exportberoende och ligger i framkant när det gäller innovation inom många områden. Vi kan inte låta vårt välstånd, våra arbetstillfällen och välfärdens finansiering vara beroende av diktatorn i Kina, skriver debattören. Bild: Luong Thai Linh

Attenius blundar för riskerna med att vara för beroende av Kina

Nästan 25 000 anställda i Västsverige jobbar för företag med direkt kinesiskt ägande. I Stockholm är motsvarande siffra omkring 650. Hur skulle Göteborg drabbas om västvärlden beslutar att bojkotta varor från företag med kinesisk koppling? skriver Elisabet Lann (KD)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Det är länge sedan världen var så orolig som den är nu. Uppmärksamheten riktas just nu mot krigen i Ukraina och Mellanöstern och det stundande presidentvalet i USA. Samtidigt går den successivt eskalerande konflikten i Stilla havet i stor utsträckning under radarn. Kina bedriver en alltmer expansiv politik och gör hotfullt anspråk på Taiwan som en del av Fastlandskina. Det kan inte uteslutas att Kina går till militärt anfall mot Taiwan. I ett sådant läge kommer världens länder att behöva välja sida.

När Ryssland invaderade Ukraina för drygt två år sedan förändrades hastigt förutsättningarna att bedriva handel i Europa och världen. Europas stora beroende av rysk gas blottlades och omfattande sanktioner lades mot företag med koppling till Ryssland. Att helt frigöra Europa från handelsförbindelser med Ryssland har dock varit svårt. Göteborgs-Posten har bland annat rapporterat om att ryska fartyg har lagt till vid Göteborgs hamn. I den globaliserade värld som vi lever i är det knappast förvånande. Men även om vi inte helt kan frikoppla oss från antidemokratiska och tyranniska stater, behöver stora ansträngningar göras för att minska vår riskexponering mot dessa.

ANNONS

Mer sannolikt var det ett uttryck för undfallenhet med anledning av vårt starka beroende av kinesiska investeringar.

Under senare år har EU såväl som Sverige insett sårbarheten i ett alltför stort beroende av import från skurknationer som Kina. Därför antog EU-parlamentet förra året en förordning om kritiska råmaterial, för att säkerställa säker och hållbar försörjning inom Europa. Sveriges riksdag har antagit en lag om granskning av utländska direktinvesteringar. Det är viktiga steg på vägen, som Göteborg bör följa med avsikten att minska den lokala arbetsmarknadens riskexponering mot Kina.

Nästan 25 000 anställda i Västsverige jobbar för företag med direkt kinesiskt ägande. I Stockholm är motsvarande siffra omkring 650. Detta innebär en exceptionell risk för vår regionala arbetsmarknad. Hur skulle Göteborg drabbas om västvärlden beslutar att bojkotta varor från företag med kinesisk koppling?

Nyligen ställde jag frågan till kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Jonas Attenius (S), om han såg någon som helst risk med stadens stora exponering för kinesiska intressen. Han valde att svara i generella ordalag, att det alltid finns risker med att vara beroende av andra länder och olika näringar. Det var i bästa fall ett okunnig uttalande. Mer sannolikt var det ett uttryck för undfallenhet med anledning av vårt starka beroende av kinesiska investeringar.

Tid att omvärdera

Både politiker och näringsliv måste orka ta in vilken exceptionell risk detta utgör. Göteborgsregionen är starkt exportberoende och ligger i framkant när det gäller innovation inom många områden. Vi kan inte låta vårt välstånd, våra arbetstillfällen och välfärdens finansiering vara beroende av diktatorn i Kina.

ANNONS

Det är hög tid att omvärdera och ta ansvar för Göteborgs framtida utveckling och riskexponering. I tider av oro duger det inte att hävda att vi inte såg det komma.

Elisabet Lann (KD), kommunalråd och kandidat i Europaparlamentsvalet

ANNONS