Att underlätta ändring av juridiskt kön kommer minska lidandet

I sin debattartikel uttrycker Stefan Svensson (KD) och Pernilla Wendesten (KD) oro för unga transpersoners hälsa. Vi delar deras oro, men landar i helt andra slutsatser än Kristdemokraterna, skriver Pär Lundqvist och Richard Brodd, Liberalerna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

18/5 För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön

Vår gemensamma oro är berättigad. Hälften av alla transpersoner har övervägt att ta sitt liv, en femtedel har försökt. En av anledningarna till transpersoners psykiska ohälsa är samhällets transfobi och den utsatthet som transpersoner därför drabbas av. Till skillnad från Kristdemokraterna menar Liberalerna att möjligheten att kunna ändra könstillhörighet skulle ge transpersoner möjlighet att leva friare med lägre risk för att bli utsatta för diskriminering eller trakasserier och i förlängningen lägre risk för psykisk ohälsa.

Som liberala utgår vi alltid från den enskilda individen och hens frihet att forma sitt liv. Liberalernas principiella hållning är därför att en ändring av den juridiska könstillhörigheten är något som individen själv bör få avgöra. För personer som redan i unga år känner stark ångest och obehag förknippat med det juridiska kön som de har tilldelats vid födseln kan det vara mycket betydelsefullt att kunna få id-handlingar utfärdade med det kön som de identifierar sig med.

ANNONS

Som liberala utgår vi alltid från den enskilda individen och hens frihet att forma sitt liv

Möjligheterna för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen är en fråga som är viktig för unga transpersoner. För den som lever med en annan könsidentitet än den som har registrerats i folkbokföringen kan det skapa en stor psykologisk press att hela tiden mötas av ifrågasättanden baserade på myndighetsuppgifter om könsidentiteten. Sådana situationer möter transpersoner till exempel i skolan, i sjukvården eller när de ska ta ut pass.

Den psykiska ohälsan är utbredd bland unga transpersoner och många upplever stora svårigheter under uppväxten. Att underlätta för unga transpersoner att leva i enlighet med sin identitet är att öka friheten för människor som i dag är särskilt utsatta. Att ändra den juridiska könstillhörigheten är en administrativ åtgärd som kan bidra till detta. Den är också reversibel om personen senare ångrar sig.

Modern lagstiftning

Motsvarande lagstiftning finns nu i Finland, Norge och Danmark och vi menar att det även är dags för Sverige att få till en modern könstillhörighetslagstiftning.

I dag måste unga transpersoner gå igenom samma process, oavsett om de ska genomgå underlivskirurgi eller enbart vill ändra kön juridiskt. Människor tvingas av lagstiftningen till medicinska utredningar och ingrepp för att få ändra kön i folkbokföringen. Det är rimligt att särskilja dessa processer, så att en ändring av kön juridiskt istället baseras på personens självupplevda könstillhörighet.

ANNONS

För alla partier som säger sig stå upp för varje enskild människas frihet borde det vara en självklar reform att individen själv får välja vilket kön som ska stå i folkbokföringen.

Pär Lundqvist (L), regionråd

Richard Brodd (L), ledamot regionfullmäktige

ANNONS