Att stoppa Västlänken är en återvändsgränd

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Johan Trouvé</strong>
    <br> vd Västsvenska Handelskammaren
   </br>
Johan Trouvé
vd Västsvenska Handelskammaren

Replik

Trängselskatten, 16/9

Näringslivet är beroende av fungerande vägar och järnvägar. Vår växande medlemsskara förväntar sig också att vi ska arbeta för fler infrastruktursatsningar i regionen. Att arbeta för att stoppa satsningar som underlättar företagens kompetensförsörjning och som är resultatet av breda politiska överenskommelser är inget alternativ då det vore förödande för företagens konkurrenskraft och därmed också tillväxten i hela Västsverige.

Att vi står bakom Västsvenska paketet inklusive medfinansieringen innebär inte att vi förväntar oss att Trafikverket per automatik ska uppfylla alla önskemål som det västsvenska näringslivet har på infrastrukturområdet. Men just därför är det också viktigt att vi fortsätter att framföra de behov som våra medlemmar har, exempelvis av en modern järnväg mellan Göteborg – Landvetter – Borås. För tydlighetens skull vill jag upplysa Vägvalet om att ”tåg till Landvetter” ingår i Boråsbanan. Det är alltså inte två separata objekt.

ANNONS

Blundar för faktum

Det enda som är större än Vägvalets motstånd mot kommunal medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt är deras okunskap om statlig medfinansiering av kommunala infrastrukturprojekt. Visst kan man som Vägvalet tycka att det är dåligt att staten bara medfinansierar de kommunala satsningarna inom storstadsavtalet med 28 procent under planperioden. Men då blundar man för det faktum att staten vanligtvis betalar noll procent.

Västsverige har en enorm utvecklingspotential och ett internationellt framgångsrikt näringsliv. Med rejäla satsningar på att bygga ny stad och ny infrastruktur så kommer Göteborg även fortsättningsvis vara en fantastisk stad med nya jobb och ökad välfärd! Att välja samma väg som Vägvalet, nämligen den återvändsgränd som ett stoppande av Västlänken innebär, kommer knappast hjälpa oss framåt.

Johan Trouvé

vd Västsvenska Handelskammaren

ANNONS