Varje dag beräknas 125 000 människor pendla i stråket, men endast en procent av dessa väljer att ta tåget. I stället väljer majoriteten att ta bilen eller åka buss på väg 40. Här står vi med överfulla 100-bussar som i rusningstid avgår var tionde minut, skriver debattörerna.
Varje dag beräknas 125 000 människor pendla i stråket, men endast en procent av dessa väljer att ta tåget. I stället väljer majoriteten att ta bilen eller åka buss på väg 40. Här står vi med överfulla 100-bussar som i rusningstid avgår var tionde minut, skriver debattörerna.

Att stoppa nya stambanor till Borås ett dråpslag mot Västsverige

Både Västsveriges näringsliv och invånare har väntat länge på en modern järnväg mellan Göteborg och Borås. Nu tar vi med stor besvikelse emot regeringens besked om att avbryta utbygganden av de nya stambanorna i vår region. Ännu en gång får Västsverige stå tillbaka, skriver bland andra Emmyly Bönfors (C)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Efter år av planering och utredningar, där flera alternativ har varit uppe på bordet, har den nya regeringen nu gett Trafikverket order om att pausa det pågående arbetet av nya stambanor mellan Göteborg, Borås och vidare mot Jönköping och Stockholm. Ett dråpslag.

Sträckan Göteborg-Borås är i dag Sveriges tredje mest trafikerade pendlingsstråk, det är också överlägset det största stråket utan en fungerande kollektivtrafik. Varje dag beräknas 125 000 människor pendla i stråket, men endast en procent av dessa väljer att ta tåget. I stället väljer majoriteten att ta bilen eller åka buss på väg 40. Här står vi med överfulla 100-bussar som i rusningstid avgår var tionde minut.

ANNONS

Halvera restiden

De sedan länge utlovade stambanorna med dubbelspår kommer att halvera restiden med kollektivtrafik mellan de två stadskärnorna, från 60 minuter till 35 minuter. Det blir en tidsbesparing som sänker tröskeln för pendling och bygger broar till en större arbetsmarknad. Vi behöver se till att det är attraktivt att resa kollektivt mellan hem och jobb, för att säkra företagens kompetensförsörjning.

Det är varken möjligt eller tidsbesparande att rusta upp den befintlig järnvägen, som regeringen nu föreslår. Den nuvarande stambanan är redan överbelastad och utan nya banvallar är det svårt att hinna med underhållet på befintlig järnväg. Att vi dessutom inte har järnväg till Landvetter som är landets näst största flygplats är bedrövligt.

Den nuvarande stambanan är redan överbelastad och utan nya banvallar är det svårt att hinna med underhållet på befintlig järnväg

En fungerande infrastruktur är helt avgörande, inte bara utifrån ett regionalt perspektiv, utan för hela Sveriges konkurrenskraft. Västsverige är en industriell motor och en viktig pusselbit för vårt lands ekonomi. Stora delar av Sveriges industri importerar och exporterar sina varor via Göteborgs hamn.

Såväl Västra Götalandsregionen som kommunerna i Västsverige satsar hårt på att vi ska vara en attraktiv industriregion och lägger stora resurser för att få till nya företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. Men efter regeringens besked varnar näringslivet nu för att etableringar i Västsverige är hotade.

Regeringspartierna måste säkerställa att den planerade järnvägen med nya stambanor mellan Göteborg och Borås blir av och att tidplanen för trafikstart hålls så att vi kan bygga ihop Göteborg, Borås och Landvetter flygplats med Jönköping och resten av Sverige. Det handlar om att säkra jobben och företagen här i Västsverige, så att vi stärker Sveriges konkurrenskraft.

ANNONS

Emmyly Bönfors (C), kommunalråd i Göteborgs stad

Cecilia Andersson (C), regionråd från Borås

Anders Ådahl, (C), riksdagsledamot från Mölndal

ANNONS