Philip Botström, förbundsordförande SSU
Philip Botström, förbundsordförande SSU

Att stärka välfärden är vår allra viktigaste uppgift

Det är dags att växla upp och dubblera satsningarna på välfärden och skapa en vård i världsklass där personalen har tid och resurser att möta och behandla varje patient. Och satsa på en jämlik skola där alla elever får chans att lyckas, skriver Philip Botström, SSU.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Philip Botström,</strong>förbundsordförande SSU
Philip Botström,förbundsordförande SSU

Almedalsveckan 2017

Del 4 av 8: SSU

Om drygt ett år går svenska folket till val. Socialdemokraternas klättring i opinionen är positiv och en konsekvens av hårt arbete, men upphämtningen kommer från låga nivåer och mer behöver göras för att Stefan Löfven ska få förtroendet att fortsätta utveckla Sverige till ett land där alla, inte bara några få, kan se fram emot ett fritt och rikt liv.

En av de viktigaste frågorna som Socialdemokraterna måste ge svar på framöver är hur välfärden kan stärkas och utvecklas i hela Sverige. Genom att prioritera fler satsningar på skolan och sjukvården kan Socialdemokraterna göra livet bättre och tryggare för fler. De rekordstora satsningar på välfärden som har genomförts behöver följas upp med mer - SSU vill se fördubblade satsningar på välfärden de kommande åren.

ANNONS

Välfärden behöver växa

När Sverige växer behöver välfärden växa. Behoven i vård och skola blir allt större och Socialdemokraterna måste leverera svar på hur man ska möta det. Varje sommar verkar politiker och medier upptäcka att det är vårdkris i Sverige. Men personal och patienter vet redan det. På knappt tio år har antalet vårdplatser minskat med omkring tio procent från 21 300 till 18 800. Läkarförbundet menar att antalet vårdplatser måste öka kraftigt och att det inte räcker med att staten pytsar ut en ny miljard då och då. På samma sätt är det kris för personalen, som på grund av brist på kollegor och vårdplatser tvingas till svåra etiska överväganden om vem som ska prioriteras i vården. Orimliga krav och för lite resurser skapar en ohållbar arbetsbelastning. Det innebär att attraktiviteten att arbeta inom vården kraftigt försämras. Situationen för svensk sjukvård är ohållbar.

Ingen ny kris

Krisen i den svenska skolan är däremot inte ny i det politiska medvetandet. Men trots att kunskapsresultaten börjar vända uppåt i Pisa-mätningarna så återstår stora problem. Föräldrars utbildningsbakgrund spelar allt större roll för våra barns studieresultat och många elever får inte en rättvis chans att lyckas i skolan. Så kan vi inte ha det. Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever samma möjligheter att forma sin egen framtid. De ökade behoven i skolan behöver mötas av investeringar så att fler skolor kan byggas och mer personal anställas. Sverige behöver en skola som tillvaratar varje elevs behov och talanger, en skola som får alla människor att växa gör hela samhället starkare.

ANNONS

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknas välfärden ha ett underskott på 40 miljarder kronor år 2020. Kostnaderna ökar på grund av att Sverige befolkning växer och att vi lever längre. En halv miljon nya medarbetare behöver anställas i välfärden de kommande åren, också det enligt SKL. Om ingenting görs riskerar kommuner, landsting och regioner att behöva skära ned i välfärden, höja skatten eller göra både och. I de delar av landet som har störst behov är dessutom skatten redan mycket högre än i andra delar av landet. Det är orättvist. I stället behövs nationella satsningar som ger lokalpolitikerna förutsättningar att utveckla välfärden. Det enda parti som kan axla ansvaret att rädda och utveckla välfärden är Socialdemokraterna.

Stort folkligt stöd

Den stora personalbristen inom välfärden måste mötas med mer resurser så att fler kan anställas och löner och villkor kan bli bättre. Alla de hjältar som arbetar i välfärden behöver uppvärderas genom bättre möjlighet till kompetensutveckling och karriär också i välfärdsyrken. Stefan Löfven behöver inte oroa sig för att nya satsningar på vård och skola inte kommer gå hem under valrörelsen – tvärt om. Sjukvård och utbildning är högt prioriterade frågor för väljarna, de inser att bristerna i sjukvården och den ojämlika skolan måste åtgärdas.

ANNONS

Stefan Löfven och Magdalena Andersson skrev i förra veckan på DN:s debattsida att skattesänkningarnas tidevarv är förbi och att Sverige måste välja välfärden. SSU håller med. Men skattesänkningarnas tid har varit förbi i tre år nu – och det är Socialdemokraterna som mycket tydligare måste välja välfärden. Genom att växla upp farten och dubblera satsningarna på välfärden kan man skapa en vård i världsklass där personalen har tid och resurser att möta och behandla varje patient och en jämlik skola där alla elever får chans att lyckas.

Så kan livet förbättras för fler

Nu när Löfven åker runt i hela Sverige och träffar vanligt folk i stället för att vara på politikerveckan i Visby så hoppas SSU att han lyssnar på väljarna när de säger att sjukvård och skola är de viktigaste frågorna. Vi hoppas att Magdalena Andersson, som har medias ljus på sig i dag i Almedalen, presenterar konkreta satsningar för att lösa problemen som människor upplever i välfärden och oroar sig för. Så kan livet förbättras för fler. Så kan Socialdemokraternas förtroende fortsätta att öka. Socialdemokraterna måste inför och under valrörelsen 2018 visa att man är det enda partiet som kan garantera välfärden och utveckla den. Budskapet ska vara glasklart: Vill man välja välfärden, då ska man välja Socialdemokraterna.

ANNONS

Philip Botström

förbundsordförande SSU

ANNONS