Medborgerlig Samling är ett parti med en i grunden liberal syn på människan som varande stark, myndig och förmögen att fatta egna beslut. Vi ställer oss frågande till bestraffning av handlingar som endast inbegriper samtyckande vuxna människor, skriver debattörerna.
Medborgerlig Samling är ett parti med en i grunden liberal syn på människan som varande stark, myndig och förmögen att fatta egna beslut. Vi ställer oss frågande till bestraffning av handlingar som endast inbegriper samtyckande vuxna människor, skriver debattörerna. Bild: Stefan Berg/Göteborgs-Posten

Att slå fast att prostitution aldrig är frivillig är totalitärt

Handel med sexuella tjänster är ofta en i hög grad problematisk företeelse. Emellertid försvinner den inte bara för att förbud införs. En följd av att sexköp i sig förbjuds är att allt går under jorden, vilket ofta försvårar kampen mot människohandel och övergrepp. Sexarbetarna själva undviker kontakt med polisen, av uppenbara skäl, skriver Ilan Sadé och Emanuel Lindström, Medborgerlig samling.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

17/5 Samtycke kan inte köpas – ändra lagen så att sexköp ses som våldtäkt

Demet Ergün, ordförande i föreningen Fatta, kritiserar Medborgerlig Samling i en debattartikel den dn 17 maj för att vi vill upphäva sexköpslagen. Ergün säger sig vilja ”att samhället ska framåt” och föreslår därför att sexköp per automatik ska utgöra våldtäkt, eftersom hon menar att ”samtycke inte kan köpas”.

Frågan vi ställer oss lyder: Hur ideologiskt förblindad kan man bli? Hur långt är Ergün beredd att gå för att göra våld på den spretiga verkligheten när den inte passar in i hennes mall?

Bekämpa tvångsarbete

Handel med sexuella tjänster är ofta en i hög grad problematisk företeelse. Emellertid försvinner den inte bara för att förbud införs. Samhällets och politikens roll bör vara att försöka mildra de negativa följderna så mycket som möjligt och – framförallt – med kraft bekämpa alla former av tvångsarbete. En följd av att sexköp i sig förbjuds är att allt går under jorden, vilket ofta försvårar kampen mot människohandel och övergrepp. Sexarbetarna själva undviker kontakt med polisen, av uppenbara skäl.

ANNONS

Medborgerlig Samling är ett parti med en i grunden liberal syn på människan som varande stark, myndig och förmögen att fatta egna beslut. Vi ställer oss frågande till bestraffning av handlingar som endast inbegriper samtyckande vuxna människor. Människohandel ska, som sagt, bekämpas och bestraffas med full kraft som det slaveri det är. Däremot måste man skilja på frivillighet och tvång.

Då hjälper det inte att slå dövörat till och komma med påståenden om att all verksamhet som man ogillar utgör slaveri

Demet Ergün och hennes förening har dock kommit på idén att det över huvud taget inte kan existera någon frivillighet från säljarens sida. Sexarbetaren blir helt enkelt alltid våldtagen, punkt slut. Vi kan bara konstatera att det ska till väldigt mycket fanatism och verklighetsförnekelse för att komma fram till en sådan slutsats. Med ett penndrag har Ergün underkänt att människor kan ha en egen vilja och gjort skillnaden mellan frihet och slaveri till en fråga om hennes eget godtycke. Sådana totalitära tankegångar är helt främmande för oss.

Vi upprepar – handel med sexuella tjänster är ofta förknippad med sociala problem. Frågan är vilka medel man ska använda för att minska och mildra de skadliga följderna för enskilda personer. Den saken behöver alltid diskuteras på ett seriöst sätt. Då hjälper det inte att slå dövörat till och komma med påståenden om att all verksamhet som man ogillar utgör slaveri.

ANNONS

Ilan Sadé, Partiledare, Medborgerlig Samling

Emanuel Lindström, Distriktsordförande, Medborgerlig Samling Väst

ANNONS