Järntorget behöver en levande mötesplats för scenkonst. Folkteatern finns i områdets DNA och har framfört scenkonst genom många förändringar och kriser i Göteborg sedan sin start. Många minns varvskrisen och de klassiska pjäser som har satts upp på Folkteaterns scener som ”En varvsdröm”, ”Simon och ekarna” och i nutid succéer som ”Dogville”, ”Misantroperna” och ”K”, skriver debattörerna.
Järntorget behöver en levande mötesplats för scenkonst. Folkteatern finns i områdets DNA och har framfört scenkonst genom många förändringar och kriser i Göteborg sedan sin start. Många minns varvskrisen och de klassiska pjäser som har satts upp på Folkteaterns scener som ”En varvsdröm”, ”Simon och ekarna” och i nutid succéer som ”Dogville”, ”Misantroperna” och ”K”, skriver debattörerna. Bild: Mats Backer

Att lägga ner Folkteatern vore en katastrof för Göteborgs kulturliv

Folkteatern på Järntorget hotas av nedläggning. I ett reportage i GP framkom att fastighetsägaren avser att fördubbla hyran, en ökning som teatern inte klarar av. Sjuttio år av teater och scenkonst kan försvinna från Järntorget om det vill sig illa. Det är svårt att förstå hur det ens är möjligt, skriver åtta teaterchefer i Västsverige.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det finns hyllmeter av rapporter, utredningar och böcker från de senaste årens forskning om kulturens roll för en stad och för dess stadsutveckling. Järntorgsområdet och den nya Masthuggskajen är inne i en stor omvandling. Och det är bra, den stad som inte utvecklas stannar av. Men för att det inte bara ska bli en stadsdel med hotell och kontor gäller det att ta vara på de kulturaktörer som finns. Det är lätt att stänga en väl fungerande teater och den levande mötesplats den utgör, men det kan ta lång tid att starta upp en ny.

Många i Göteborg minns när den amerikanska stjärnekonomen Richard Florida talade inför den fullsatta Svenska mässan 2006 om betydelsen av meningsskapande kultur. Hans tankar finns fortfarande med i den stora stadsutveckling som Göteborg nu genomgår. The Global Taskforce of Local and Regional Governments, ett nätverk som samlar och koordinerar de största internationella nätverken på lokal och regional nivå, drar i princip samma slutsats. Utan kultur har städer ingen framtid.

ANNONS

Möta konst

När batterifabriken Northvolt etablerade sig i Skellefteå lyfte man just satsningarna på kultur i staden och det nybyggda Sara Kulturhus som en faktor bakom beslutet. Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten, säger i Dagens Nyheter att han vid det första samtal som fördes med region Västerbotten frågade vad Norrlandsoperan kan göra för Northvolt. Kulturen är viktig, ja, nödvändig, inte bara för att ge människor möjlighet att möta konst, utan också för att företag ska vilja etablera sig.

I Göteborgs Stads genomförandestudie lyfts att området runt Järntorget har ett befintligt levande gatuliv och i stadens klustringsstrategi är platsen utpekad som del i kulturkvarteren. Inom detta kvarter finns bland annat Folkets Hus med Folkteatern och det nya hotellet Draken med restaurang och konferenscenter. Det är de stora institutionerna tillsammans med de mindre fria kulturaktörerna som tillsammans utgör det ekosystem av kultur som håller staden levande.

Teaterns, operans, konserters och musikens roll är just att finnas där samtiden finns och reflektera, spegla eller bara gestalta samhället, skeenden, svårigheter, kriser

Järntorget behöver en levande mötesplats för scenkonst. Folkteatern finns i områdets DNA och har framfört scenkonst genom många förändringar och kriser i Göteborg sedan sin start. Många minns varvskrisen och de klassiska pjäser som har satts upp på Folkteaterns scener som ”En varvsdröm”, ”Simon och ekarna” och i nutid succéer som ”Dogville”, ”Misantroperna” och ”K”. Teaterns, operans, konserters och musikens roll är just att finnas där samtiden finns och reflektera, spegla eller bara gestalta samhället, skeenden, svårigheter, kriser. Att ge möjlighet till skratt, gråt, nya perspektiv, en härlig kväll eller en fördjupad insikt.

ANNONS

För publiken och oss andra institutioner i staden; Göteborgs Stadsteater, GöteborgsOperan, Göteborgs konserthus, Stora Teatern och i regionen; Regionteater Väst och Vara Konserthus, är det nödvändigt att Folkteatern är kvar och driver sin verksamhet på Järntorget. Vi samarbetar och utmanar varandra. Och institutionerna är viktiga noder i det fria scenkonstlivet som är en levande del av kulturlivet i staden.

Gör staden intressant

Tillsammans bildar vi det kluster och ekosystem av stora konstinstitutioner och småskaliga initiativ runt om i Göteborg som möter en bredd av publik, och som gör staden intressant att leva i. I detta ekosystem stärker vi varandra. När det går bra för en teater, går det bra för de övriga. När publiken går på konserter, hittar de också till Operan. Ett sådant dynamiskt konst- och kulturliv tar lång tid att bygga upp, men kan väldigt snabbt raseras.

Skulle Folkteatern på Järntorget tvingas stänga tappar stadsdelen en stor och viktig konstnärlig verksamhet och tilltron till kulturkvarteren utarmas. Det påverkar även oss andra institutioner och för göteborgarna blir stan fattigare.

Christina Björklund, VD för GöteborgsOperan

Sten Crannér VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker

Martin Hansson Verksamhetschef och Konstnärlig ledare för Stora Teatern Göteborg

Maria Hägglund VD för Regionteater Väst

ANNONS

Petra Kloo VD och konserthuschef, Vara konserthus

Lars Melin Konstnärlig ledare för Backa Teater

Björn Sandmark VD för Göteborgs Stadsteater AB

Pontus Stenshäll Konstnärlig ledare för Göteborgs Stadsteater

ANNONS