Dessa flickor och kvinnor behöver allt stöd de kan få av samhället och oss medmänniskor. Det minsta de behöver är ett upprätthållande av kyskhetsnormer, skriver debattörerna.
Dessa flickor och kvinnor behöver allt stöd de kan få av samhället och oss medmänniskor. Det minsta de behöver är ett upprätthållande av kyskhetsnormer, skriver debattörerna. Bild: isabell Höjman/TT

Att inte kriminalisera oskuldsintyg är att svika de mest utsatta flickorna

Att inte kriminalisera utfärdandet av oskuldsintyg innebär en legitimering av den kränkning som flickor och kvinnor utsätts för, som kommer i kontakt med oskuldsintyg, skriver åtta medlemmar från Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn.

ANNONS
|

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omfattande samhällsproblem. Hederskulturens kärna handlar om kontrollen över flickor och kvinnors kyskhet och oskuld. I ett utredningsbetänkande som just nu remissbehandlas förordas en kriminalisering av såväl oskuldskontroller som oskuldsingrepp. Utredarna föreslår också att det ska vara möjligt att belägga unga med utreseförbud i de fall som de riskeras utsättas för dessa brott utomlands. Detta är välkomna förslag, men det är nedslående att utredarna inte samtidigt förslår en kriminalisering av utfärdande av så kallade oskuldsintyg.

Att inte kriminalisera utfärdandet av oskuldsintyg innebär en legitimering av den kränkning som flickor och kvinnor utsätts för, som avkrävs intyg på att de är oskuld. Frånvaron av kriminalisering innebär dessutom en legitimering av de vanföreställningar om kvinnokroppen och den förtryckande kvinnosyn som upprätthålls inom hederskulturen. En flicka eller kvinna som behöver ett skriftligt intyg om oskuld är en person som lever i rädsla för ett hot i sin nära omgivning.

ANNONS

Behöver stöd

Dessa flickor och kvinnor behöver allt stöd de kan få av samhället och oss medmänniskor. Det sista de behöver är ett upprätthållande av kyskhetsnormer.

Vi, medlemmar i Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, anser att de oskuldsnormer som i dagens Sverige upprätthålls och därmed berövar och begränsar flickor och kvinnors friheter och rättigheter, måste bekämpas med alla till buds stående medel.

Ny lagstiftning, som tydligt ställer sig på brottsoffrets sida, är ett av flera verktyg att använda i denna frihetssträvan.

Lagstiftningen måste vara ett uttryck för det svenska samhällets rättsmedvetande och grundlagsfästa demokratiska värderingar. Detta står i direkt konflikt med hederskulturens misogyna normer. Det är i denna kontext man måste förstå kravet på en kriminalisering av utfärdandet av så kallade oskuldsintyg.

Därför är det angeläget att Sverige följer Frankrikes exempel och kriminaliserar utfärdandet av oskuldsintyg

I utredningen konstateras att utfärdande av så kallade oskuldsintyg aldrig har medfört prövotid eller återtagande av legitimation för någon läkare. Mot bakgrund av denna statistik är det lätt att konstatera att hälso- och sjukvårdens egna regelverk, tillsyn och sanktionsmöjligheter inte varit tillräckliga för att garantera de rättigheter som uttrycks i patientsäkerhetslagen. Därför är det angeläget att Sverige följer Frankrikes exempel och kriminaliserar utfärdandet av oskuldsintyg.

Den som utfärdar oskuldsintyg behöver inte själv omfattas av några hedersnormer utan kan helt enkelt vara driven av ekonomisk girighet och en cynism för att dra egen vinning av patriarkala strukturer, andras vidskepliga föreställningar och flickors maktlöshet.

ANNONS

Vi förväntar oss att regeringen, trots utredningens överväganden, är beredd att i Sveriges riksdag samla majoritet bakom ett förslag om att också utfärdande av oskuldsintyg ska vara olagligt och straffbart.

Skulle omvändas

Utredarna ser inte heller något behov av att kriminalisera så kallad omvändelseterapi, vilket drabbar unga hbtq-personer som lever under hedersnormer. Också på denna punkt menar vi att det är viktigt att samla en majoritet i riksdagen för en kriminalisering. Uppdrag gransknings avslöjanden om hur Yasin förs bort till sin pappas hemland där han blev inlåst på en uppfostringsanstalt är vedervärdiga. Han skulle omvändas för att sluta vara homosexuell. Han blev misshandlad med piska och tvingades be flera timmar om dagen, enligt Uppdrag granskning. Vi vet att många fler unga hbtq-pojkar mött samma öde.

De som drabbas av hedersförtryck tillhör samhällets mest utsatta grupper. Det är politikens uppgift att se till så att Sverige har en lagstiftning som tillgodoser deras rättigheter.

I övrigt vill vi i Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn i enighet med VHEK:s (Varken hora eller kuvad) remissvar betona det fortsatta behovet av kunskapshöjande åtgärder om frågor som rör oskulds- och hedersnormer inom hälso- och sjukvård, såväl som inom SFI, förskola, skola, på universitet, inom socialtjänst och rättsvårdande myndigheter.

ANNONS

Amineh Kakabaveh, före detta riksdagsledamot, ordförande Varken Hora Eller Kuvad

Annika Strandhäll (S), riksdagsledamot

Ann- Sofie Alm (M), riksdagsledamot

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot

Helena Vilhelmsson(C), riksdagsledamot

Per Westerberg, fd Talman och ambassadör Varken hora eller kuvad

Niels Paarup- Petersen (C), Riksdagsledamot och ambassadör Varken hora eller kuvad

Janine Alm Ericson (MP), riksdagsledamot

Camilla Mårtensen (L) riksdagsledamot

Marléne Lund Kopparklint (M) riksdagsledamot

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS