Att fuskåka ska svida i skinnet

Fuskåkandet i kollektivtrafiken kostar uppemot 100 miljoner kronor per år. Fler kontroller är på gång. Men tilläggsavgiften måste höjas till 1 500 kronor. Det måste bli kännbart att fuskåka, skriver Lars Holmin (M) och Axel Josefsson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Fuskåkandet kostar uppemot 100 miljoner per år vilket motsvarar finansieringen av hel spårvagnslinje. Mer resurser till kollektivtrafiken kräver att fler betalar för sin resa.

Den viktigaste insatsen för att uppnå detta är fler synliga biljettkontrollanter. De allra flesta gör rätt för sig men cirka åtta procent av alla resenärer betalar medvetet eller omedvetet inte för sin resa. Det som ofta gör att man inte betalar för sig, är känslan av frånvarande biljettkontroller. Vi vill genom fler kontrollanter inte bara bötfälla fler utan främst arbeta förebyggande genom en större närvaro.

Dyrare att fuskåka

Men det räcker inte enbart med en större närvaro utan priset för fuskåkning måste också vara kännbart. Det ska därför bli dyrare att fuskåka. I början av nästa år kommer vi att lägga fram ett förslag om att höja tilläggsavgiften för de som reser utan giltigt färdbevis, från dagens 1 200 kronor till 1 500 kronor.

ANNONS

Fokus för de ökade biljettkontrollerna kommer i första hand vara det öppna systemet med spårvagnar och stombussar. I det övriga systemet sker biljettkontrollen av chaufförerna i samband med påstigning.

De allra flesta är positiva till fler kontroller. De bidrar till att våra resenärer upplever en större trygghet, högre servicegrad och mer trivsam resa. Man kontrollerar inte bara färdbevis utan ordningen ombord vad gäller nykterhet och störande beteende. Våra kontrollanter är dessutom specialutbildade för att hantera svåra situationer på och i anslutning till resan på våra hållplatser.

Stora satsningar

Med fler som betalar för sig är det möjligt att fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken. Efter decennier av bristande satsningar under socialdemokratisk ledning har det grönblåa styret i regionen genomfört flera stora satsningar. Vi har bland annat köpt in nya tåg, byggt ut bussystem och utvecklat färjetrafiken. Turtätheten har ökat och nya linjer har tillförts. Andelen som reser kollektivt har ökat kraftigt under det moderatledda grönblåa styret i Västra Götalandsregionen.

I en växande stad som Göteborg är det avgörande att andelen som reser tillsammans ökar för att få ett trafiksystem som fungerar. Därför vill vi genom Koll2035 se ytterligare satsningar, med bland annat spårvagn till Lindholmen, linbanesystem och BRT bussystem till Backa.

ANNONS

En bättre och tryggare kollektivtrafik får vi genom politisk vilja, konkreta framtidssatsningar, och genom fler kontrollanter som ser till att fler gör rätt för sig

Lars Holmin (M)

ordförande i Västtrafik

Axel Josefsson (M)

vice ordförande trafiknämnden i Göteborg

ANNONS