Att fjärma oss från Nato gör oss till ett lätt byte

Att Nato skulle försöka ringa in Ryssland är en ofta använd bild inom Natomotståndet som har inget eller väldigt lite med sanningen att göra. Däremot vet vi att Ryssland respekterar andras makt men utnyttjar svaga grannar. Därför är ett medlemskap i Nato nödvändigt, skriver Thomas Törnblom.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Nato, 12/8

Leif Elinder, Anders Romelsjö och Martin Gelin skriver på GP Debatt den att vi måste fjärma oss från Nato om vi vill slippa krig. Inget kunde vara längre från sanningen, debattörerna radar dessutom upp faktafel och utgår från det ryska narrativet.

De inleder med att tala om MAD (Mutual Assured Destruction), det som vi i dagligt tal kallar för terrorbalansen. Detta är något som blev en välkänd doktrin på 50-talet och fortsatte att vara det under hela kalla kriget. I dag har båda sidor skrotat en del av sina kärnvapen men USA har fortfarande 7 000 kärnvapen och Ryssland har 7 300, så något övertag har inte Nato som debattörerna vill påskina.

ANNONS

Utvidgningen av Nato

De fortsätter sedan med att Nato skulle försöka ringa in Ryssland. Det är en ofta använd bild inom Natomotståndet som har inget eller väldigt lite med sanningen att göra. Nato är en försvarsallians bestående av ett antal Europeiska stater samt USA och Kanada. Hur skulle länder i Europa och Nordamerika kunna utgöra en ring kring världens största land, ett land med gränser mot länder i Europa och Asien?

Det robotförsvar som USA nu har börjat bygga upp i Rumänien och Polen kan inte som debattörerna påstår användas offensivt utan har uteslutande kapacitet att slå ut inkommande missiler. Att Ryssland har utsett dessa länder till förstahandsmål är knappast ett tecken på ett land som prioriterar självförsvar utan är ett av många tecken på en alltmer aggressiv hållning från Ryssland.

Utvidgningen av Nato

De talar även om att det skulle finnas en överenskommelse om att inte utvidga Nato. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Tvärt om har Ryssland och Nato 1997 slutit ett avtal där det bland annat slås fast att alla länder har rätt att lösa sin säkerhet och att alla länders gränser är okränkbara. Således har Ryssland godkänt att alla länder har rätt att själva bestämma om man vill vara med i Nato eller ej. Alla länder som har gått med i Nato efter 1997 har gjort detta av egen vilja och med Rysslands godkännande.

ANNONS

Ryssland har sedan brutit mot detta avtal genom att kränka Georgiens gräns i och med invasionen 2008 och man har fortsatt med att kränka Ukrainas gräns genom att ta Krim 2014. Båda dessa länder hade blivit lovade av förre amerikanske utrikesministern John Kerry att man skulle få bli medlemmar i Nato men eftersom Natos stadgar stipulerar att kandidatländer inte får ha några gränstvister är detta i nuläget en omöjlighet. Detta vet naturligtvis Ryssland som absolut inte kommer att tillåta dessa två länder att bli medlemmar i Nato och man kan lätt förhindra detta genom att ha pågående gränstvister med dem.

Kärnvapensystemen

USA satsar inte en trillion dollar på att uppgradera sitt kärnvapensystem, den korrekta siffran är ungefär en tredjedel. 350 miljarder dollar satsar man på att modernisera, inte utöka, sitt kärnvapensystem. Debattörerna undviker naturligtvis att berätta att Ryssland satsar nästan exakt lika mycket på att uppgradera sitt kärnvapensystem.

Mästare i maskirovka

Att debattörerna talar om den folkliga resningen mot en korrupt president i Ukraina 2014 som stödd av USA är däremot oroande då detta är en av FSB (tidigare KGB) skapad historia, främst för att kunna utnyttja den allt mer anti-amerikanska stämning som byggts upp i Ryssland, speciellt efter att Putins andra presidentperiod inleddes. Att Ryssland är mästare i maskirovka (vilseledning) är välkänt och man ska akta sig för att vidarebefordra andra staters politiska agenda.

ANNONS

Sanningen är att krisen i Ukraina började med protester mot avbrutna förhandlingar om ett samarbetsavtal mellan Ukraina och EU som skulle givit ett större oberoende av Ryssland. Efter att presidenten Viktor Janukovytj i stället slöt ett handelsavtal med Ryssland blev protesterna mer allmänna mot presidenten. Protesterna fortsatte under vintern tills Viktor Janukovytj brådstörtat flydde och gick i exil i Ryssland hos sin vän Vladimir Putin.

Missförstådda konsekvenser

Nato är inte globalt starkt som debattörerna påstår, det är USA som är globalt starkt. Nato är återigen inte en global försvarsallians utan en försvarsallians mellan Europa och Nordamerika.

Det finns inget som pekar på att Nato kommer att angripa Ryssland, det finns ingen anledning för Nato att göra detta och man har inte trupper i närområdet som är stora nog för ett anfallskrig. Däremot har Ryssland detta eftersom man har trupper som är en faktor tio gånger större än Natos i gränsområdet mot väst. Den konstanta upprustning som skett sedan 2005 saknar motstycke i världen. Ett ständigt övande och flera krig har gjort att Ryssland har erfarna soldater och modernt materiel som vida överstiger det som Nato har i Europa. Nato har yrvaket konstaterat detta och långsamt har man börjat rusta för att i någon mån återställa balansen.

ANNONS

Invasionsförsvaret är historia

Så har även Sverige börjat ställa om och rusta försvaret men Sverige har i dag inte ett försvar som kan klara att anfall så som vi hade under kalla kriget. Invasionsförsvaret är historia och vi är i dag beroende av hjälp, därför har vi börjat öva med Nato och vi har slutit flera bilaterala avtal men inget som garanterar hjälp vid ett anfall vilket ett medlemskap i Nato gör.

Att bli medlemmar i Nato skulle dessutom ge utmärkta möjligheter att samordna Nordiskt försvar vilket jag personligen ser som den största fördelen vid sidan av den hjälp vid anfall utifrån som ett medlemskap skulle ge.

Svaghet provocerar Ryssland

Att det skulle ha någon destabiliserande verkan att Sverige och gärna också Finland går med i Nato motsägs av vad Lettlands president på rikskonferensen Folk och Försvar säger. Han menar att om Sverige blir medlem i Nato kommer det att bidra till stärkt säkerhet i regionen, inte minst i krissituationer. Ryssland respekterar andras makt men utnyttjar svaga grannar. "Det är svaghet som provocerar rysk aggression."

Därför bör vi i Sverige inte fjärma oss från Nato utan snarast bli medlemmar.

Thomas Törnblom

ingenjör

ANNONS