Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans Riksförbund
Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans Riksförbund

Att dra in aktiviteter för unga skadar staden

Att beröva ungdomar i sydvästra Göteborg deras fritidsaktiviteter kan se ut som en besparing, men på lång sikt riskerar kommunen större kostnader, skriver Majblommans generalsekreterare.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Ungas inflytande, 11/1

De senaste dagarna har skolelever från västra Göteborg höjt sina röster i debattartiklar, bland annat här i Göteborgs Posten. I inläggen riktas skarp kritik mot SDN i Västra Göteborgs plan att banta budgeten med tre miljoner, på bekostnad av viktiga verksamheter för ungas inflytande och kulturutövande. Bland annat hotas kulturskolan El Sistema, en fritidsgård och demokratidagar i stadsdelen.

Besparingarna i sydvästra Göteborg kan bli katastrofala, särskilt för de barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Debattörerna har självklart rätt. Konsekvenserna av de planerade besparingarna i sydvästra Göteborg kan bli katastrofala, särskilt för de barn som lever i ekonomisk utsatthet och inte har möjlighet att kompensera för nedskärningarna. Barnombudsmannens och Bris rapporter från 2018 gör tydligt vilka konsekvenser uteblivna satsningar på barn och unga får.

ANNONS

Barnombudsmannen har intervjuat en stor mängd barn i områden som Tynnered i västra Göteborg där inkomst, hälsa och skolresultat är lägre än för genomsnittet. BO konstaterar att en meningsfull fritid är mycket viktig för en majoritet av de unga som medverkar i rapporten. Att vara engagerad i aktiviteter som sport och kultur eller att finnas i ett annat inspirerande sammanhang, bidrar till starkare självkänsla och ökad tilltro till samhället. Det är nyckelfaktorer av stor betydelse, inte bara för varje ung människa utan också för hela vårt samhälles framtid.

När barn tvingas växa upp med behov som inte möts kommer det att bli betydligt dyrare för samhället i framtiden.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har länge forskat på sociala investeringar. Hans forskningsresultat visar gång på gång att uteblivna satsningar på unga i dag riskerar att ge samhället betydligt högre kostnader i morgon. När barn tvingas växa upp med behov som inte möts kommer det att bli betydligt dyrare för samhället i framtiden.

Kortsiktigt, kommunalt sparande för att slippa röda siffror är tyvärr ett vanligt fenomen i strukturer där skotten mellan olika verkligheter är vattentäta och helhetsperspektiv saknas eller ignoreras.

Signalen det sänder till barn och unga i stadsdelen är förkrossande. Vi vädjar till stadsdelsnämnden att ta sitt förnuft till fånga.

Stadsdelsnämndens egen konsekvensanalys för västra Göteborg ger att de övervägda åtgärderna kan innebära mer utanförskap för unga människor. Att nämnden trots detta ser ut att gå vidare med planen är alarmerande och ansvarslöst. Signalen det sänder till barn och unga i stadsdelen är förkrossande. Vi vädjar till stadsdelsnämnden att ta sitt förnuft till fånga. Dra tillbaka förslaget och visa att ni förstår betydelsen av en meningsfull fritid för alla barn och unga i staden.

ANNONS

Tove Lindahl Greve

generalsekreterare Majblommans Riksförbund

ANNONS