Vi socialdemokrater i fastighetsnämnden lägger nu ett yrkande om att tilldela en markanvisning till en intressent som vill bygga ett vackert hus i klassisk stil på Ekmansgatan i Lorensberg, skriver Ali Moeeni (S).
Vi socialdemokrater i fastighetsnämnden lägger nu ett yrkande om att tilldela en markanvisning till en intressent som vill bygga ett vackert hus i klassisk stil på Ekmansgatan i Lorensberg, skriver Ali Moeeni (S).

Att bygga nytt och mycket räcker inte

Människor efterfrågar tidlös arkitektur, men det mesta som byggs i dag är avskalat och modernistiskt. Vi lägger nu ett yrkande om att tilldela en markanvisning till en intressent som vill bygga ett vackert hus i klassisk stil på Ekmansgatan i Lorensberg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Vi socialdemokrater har gjort stora satsningar under senare år för att kraftigt öka byggandet, vilket gett resultat. Det är bra och viktigt. Men det räcker inte att bara bygga mycket. Vi måste också se till att de hus och kvarter som byggs håller hög kvalitet och att göteborgarna tycker att de är vackra och trivsamma. Här måste vi höja ambitionsnivån.

Vi vet att många göteborgare efterfrågar tidlös arkitektur med klassiska kvaliteter. De stadsmiljöer som byggdes för hundra år sedan, oavsett om det gäller enkla landshövdingehus eller pampiga stenhus, är i dag de mest populära att bo, besöka och leva i. Även klassisk arkitektur från senare tid, som till exempel i Haga, är väldigt uppskattad.

ANNONS

Ifrågasätter ensidigheten

Under de senaste decennierna har det dock byggts mycket lite i klassisk stil. Nästan allt som byggs är avskalat och modernistiskt. I takt med att arkitektur och stadsbyggnad diskuteras alltmer, inte minst på sociala medier, så har också allt fler vanliga människor börjat ifrågasätta ensidigheten i nyproduktionen. Det finns en utbredd trötthet på att alltför många hus mest liknar färg- och formlösa lådor.

Det finns en utbredd trötthet på att alltför många hus mest liknar färg- och formlösa lådor

Hur människor upplever staden de bor i eller besöker är ingen obetydlig fråga. Att en stad är vacker, trygg och trevlig är en mycket viktig framgångsfaktor. Därför är det väldigt bra att Göteborg nu får en arkitekturpolicy som kan guida stadsbyggandet. Men det räcker inte med policys, riktlinjer och goda föresatser. Vi måste också ta konkreta beslut som leder rätt.

Klassisk stil på Ekmansgatan

Ska vi få exploatörer som tar ansvar för stadsmiljön och anstränger sig extra för att bygga vackert och med hög kvalitet så måste vi också se till att de vågar göra det. Därför lägger vi socialdemokrater i fastighetsnämnden nu ett yrkande om att tilldela en markanvisning till en intressent som vill bygga ett vackert hus i klassisk stil på Ekmansgatan i Lorensberg. I en känslig kulturmiljö som på Ekmansgatan är det förstås särskilt viktigt att de nya hus som byggs är vackra och välgjorda, men självklart ska vi ha höga ambitioner i alla delar av Göteborg. Det är i grunden en jämlikhetsfråga.

ANNONS

I stadens stora jämlikhetsarbete, Jämlikt Göteborg, är hållbara och hälsosamma stadsmiljöer en viktig del. Det innefattar också vacker och omsorgsfull gestaltning. Alla göteborgare ska kunna känna stolthet och glädje över sin livsmiljö, oavsett var de bor.

Ali Moeeni (S)

gruppledare i fastighetsnämnden

ANNONS