Så som jag har förstått religionsfrihet innebär den att individen skall kunna utöva sin religion i frid så som den önskar så länge denne inte bryter mot landets andra lagar. Så varför skyddas inte min rätt att i frid utöva min religion, varför tvingas jag att finna mig i att en känd hetsare skall bränna något som är så heligt för mig att det inte går att sätta i ord, skriver debattören.
Så som jag har förstått religionsfrihet innebär den att individen skall kunna utöva sin religion i frid så som den önskar så länge denne inte bryter mot landets andra lagar. Så varför skyddas inte min rätt att i frid utöva min religion, varför tvingas jag att finna mig i att en känd hetsare skall bränna något som är så heligt för mig att det inte går att sätta i ord, skriver debattören. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Att bränna Koranen borde vara ett hatbrott mot muslimer

Då var det dags igen. Polisen i Malmö kommer troligen att ge en känd dömd hetsare tillstånd att bränna den Heliga Koranen i Malmö på fredag. Det finns en lag om hets mot folkgrupp, tyvärr saknas det en lag om hets mot religiösa grupper, skriver Waseem Zaffar, ordförande Islams Ahmadiyya Församling.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi har många friheter i Sverige, yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.

Alla dessa friheter är oerhört viktiga för att ett fredligt samhälle skall kunna fungera. Personligen är religionsfriheten den viktigaste för mig. Det är var och ens rätt att tro eller inte tro. Vi har de senaste 68 åren haft religionsfrihet i Sverige, något som gavs av Koranens lära för 1400 år sedan, samma lära ger individen rätt att ifrågasätta, men den ger inte individen rätt att skapa oro i samhället. Protestera, ifrågasätt och debattera så mycket du vill, men på ett konstruktivt fredligt sätt.

Debattera istället

Så som jag har förstått religionsfrihet innebär den att individen skall kunna utöva sin religion i frid så som den önskar så länge denne inte bryter mot landets andra lagar. Så varför skyddas inte min rätt att i frid utöva min religion, varför tvingas jag att finna mig i att en känd hetsare skall bränna något som är så heligt för mig att det inte går att sätta i ord. Jag uppmanar Dan Park och alla andra likasinnade att de istället debatterar de läror de inte tycker om, detta skulle gynna alla, de som följer debatten skulle kunna bilda sin egen uppfattning.

ANNONS

Att bränna en bok, är inget annat än att visa sitt hat för dess budskap, det går inte att tolkas på något annat sätt. Vad får Dan Park ut av detta, kommer muslimer sluta att vara muslimer och istället dela Dan Parks åsikter? Nej Dan, detta kommer inte att ske, debattera istället, har du något vettigt att komma med så låt oss lyssna, kanske kommer någon och dela din uppfattning. Men det har du inte, och det är därför du vill bränna Koranen, du vet att du inte har något att komma med som är bättre och vackrare än Koranens lära.

Skapa oro och rubriker

Som så många gånger förr vill man förgöra motståndaren genom våld när man inte kan vinna genom argumentation. Att bränna Koranen är inte att ifrågasätta eller debattera en lära utan det är ett avskyvärt sätt att skapa oro i samhället, att skapa en stämning som inte leder till något gott. Tyvärr tror jag att intentionen istället är att skapa rubriker för sig själv på samhällets bekostnad. Enligt gällande lagstiftning verkar polisen ha tolkningsrätten i denna tillståndsfråga, jag hoppas att polisen inte ger dessa hetsare tillfälle att sprida oro.

Hat leder inte till något gott utan det leder istället till splittring och oro. Vi har självklart olika åsikter om olika saker, olika trosuppfattningar, vi bör respektera varandra och tolerera dessa skillnader och söka efter det goda i oss själva och våra medmänniskor.

ANNONS

Kärlek för alla hat mot ingen.

Waseem Zaffar, ordförande Islams Ahmadiyya Församling

ANNONS