Arbetet med att säkra farliga hissar går för långsamt

Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hiss-säkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer till skada är det av största vikt att regeringen väljer att även höja säkerhetsnivån i hissar som helt saknar skydd i hisskorgens öppning, vilket uppskattningsvis berör ytterligare 20 000 hissar, skriver Daniel Nyman och Sara Berggren, Hissförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

För Hissförbundet har säkerhet länge varit vår mest prioriterade fråga. Vi måste agera innan fler allvarliga olyckor sker. I dag regleras hissar av det regelverk som var gällande vid ursprunglig installation. Det betyder att en hiss från 1920 godkänns vid den årliga besiktningen utifrån då gällande regelverk, trots att den inte är utrustad i enlighet med de framsteg som teknikutvecklingen medfört.

Dagens regelverk skiljer mellan hissar i arbetslokaler och i bostadshus vilket innebär att boende utsätts för mycket högre risk än i motsvarande hiss i arbetslokaler. Sedan 2012 finns ett retroaktivt krav på skydd i hisskorgens öppning i fastigheter med främst arbetslokaler. Detta är paradoxalt eftersom det är i bostadshus som våra mest sårbara invånare vistas, såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

ANNONS

Inga dödsolyckor

Sedan de nya kraven infördes för hissar i arbetslokaler har det inte skett några dödsolyckor till följd av klämskador. Striktare regler för arbetslokaler har gett positiva resultat. Nu är det hög tid att även höja säkerheten i alla bostadshus.

När regeringen i september beslutade om nya krav på äldre hissar valde de att fokusera på hissar med ett farligt mellanrum mellan den inre korgdörren och schaktdörren ut mot våningsplanet där små barn kan fastna i utrymmet. De nya reglerna om skydd mellan dörrarna berör cirka 5 800 hissar. Regeringens beslut är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte.

Hissförbundet ser det som bekymmersamt att det fortfarande inte fattats något beslut om att även höja säkerhetsnivån i hissar som helt saknar skydd i hisskorgens öppning, vilket uppskattningsvis berör ytterligare 20 000 hissar.

Förslaget innebär att en hiss som är avsedd för persontransport i byggnader alltid ska vara försedd med lämpligt skydd i hisskorgens öppning

Hissförbundet förespråkar att regeringen väljer att följa Boverkets rekommendationer hela vägen. Förslaget innebär att en hiss som är avsedd för persontransport i byggnader alltid ska vara försedd med lämpligt skydd i hisskorgens öppning.

Riskerna med äldre hissar är kända sedan länge. Hissförbundet gör bedömningen att det krävs en regeländring för att undvika att ytterligare olyckor sker. Det är av största vikt att regeringen väljer att höja säkerhetsnivån även för de ytterligare uppskattningsvis 20 000 hissar som inte berörs av regeländringen från september. De tekniska lösningarna för att förhindra de flesta av olyckorna finns – låt oss använda dessa.

ANNONS

Daniel Nyman, ordförande Hissförbundet

Sara Berggren, generalsekreterare Hissförbundet

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS