Det är hög tid att hamnens ägare, i sista hand kommunens politiska ledning, nu griper in för att klargöra att brukspatronernas tid är förbi, även i Göteborgs hamn, skriver Lars Henriksson.
Det är hög tid att hamnens ägare, i sista hand kommunens politiska ledning, nu griper in för att klargöra att brukspatronernas tid är förbi, även i Göteborgs hamn, skriver Lars Henriksson.

APM Terminals liknar gamla tiders brukspatroner

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I Hasse Alfredssons storverk Den enfaldige mördaren finns en oförglömlig scen där den genomonde fabrikör Höglund, spelad av Hasse själv, med utstuderat förakt lägger en utblottad arrendators hyrespengar på brasan med orden: Det är inte pengarna, Månsson. Det är principen.

Scenen kommer för mig när jag hör den senaste nyheten från Göteborgs hamn. Det multinationella bolaget APMT har med omedelbar verkan avskedat en av sina arbetare för att han delat en bild på sociala medier. Bilden, tagen av någon annan, visade en kö med lastbilar i hamnen. Enligt den anställde ett bevis på att företagets beslut på att lägga ut jobbet i en av portarna till ett vaktbolag inte fungerar.

ANNONS

För detta får han alltså sparken. Bolagets informatör har dock alternativa fakta: eftersom ”vederbörande fick betalt under hela dagen som var kontrakterad” fick han inte alls sparken. De kommer bara inte att ”utnyttja den tjänsten mera från honom”.

Detta rör sig om en tvåbarnsfar som arbetat heltid i hamnen i elva år, bra mycket längre än vad APMT varit där. Naturligtvis rör det sig inte om att bilden förorsakar bolaget någon skada. Att APMT:s omorganisering skapat köbildning har knappast undgått dem som är intresserade av saken, hamnens kunder och de lastbilsförare som suttit i köerna. Nej, vad detta handlar om är detsamma som för fabrikör Höglund: Principen. Att arbetare ska lyda och stå med mössan i hand, inte mopsa sig, kritisera och försvara sina intressen. Och i synnerhet inte påstå att de vet bättre än brukspatron hur verksamheten ska bedrivas. Att slå sönder livet för en småbarnsfamilj är en bagatell för hamnpatronerna när det gäller att försvara maktens principer.

Ingen meddelarfrihet för privatanställda

Alla som varit inblandade i någon som helst verksamhet i större format vet att det inte räcker med formella regler för att få den att flyta. Det krävs också att de anställda är engagerade och löser alla de tusen och åter tusen situationer som uppstår i verkligheten. Det kräver i sin tur att de anställda kan påtala problem och kritisera sådant som går fel.

ANNONS

I Sverige råder yttrandefrihet med en viktig inskränkning: vi som arbetar på privata företag har inte rätt offentligt att säga vad vill om jobbet, oavsett hur allvarligt eller sant det är. Hade verksamheten i containerterminalen varit kvar i kommunens ägo hade den avskedade arbetaren haft grundlagens meddelarskydd i ryggen och ingen hade ens vågat tänka tanken på att sparka honom. Troligen hade de problem han påtalade aldrig ens inträffat om verksamheten bedrivits av ett kommunalt bolag med stadens och hamnens bästa för ögonen och inte en multinationell koncern med väldokumenterad antifacklig historia och kortsiktiga vinster som enda drivkraft.

Provocerar

Avskedet, för det är vad det är, oavsett vad bolaget kallar det, är en i den långa raden stridsåtgärder APMT vidtagit mot sina anställda. Öppna stridsåtgärder – som de 371 timmarna av lockout i år som berövat de anställda lön och Göteborgs Stad intäkter (att ställas mot åtta (8) timmar strejk från Hamn 4:an under samma tid) – och dolda i form av ständiga nålstick mot den fackliga organisationen och enskilda medlemmar. APMT försöker antagligen med avskedandet och en rad andra åtgärder provocera fram nya stridsåtgärder för att skada hamnarbetarnas majoritetsfack. Det är hög tid att hamnens ägare, i sista hand kommunens politiska ledning, nu griper in för att klargöra att brukspatronernas tid är förbi, även i Göteborgs hamn.

ANNONS

Lars Henriksson

medlem i IF Metall

ANNONS