Egen bostad. Unga som vill flytta hemifrån, separerade familjer, nyanlända med en kommunplacering, familjer med många barn, ensamkommande ungdomar som lämnat sina HVB-boende. Grupperna som har allt svårare att hitta en egen bostad blir bara fler, skriver debattörerna.
Egen bostad. Unga som vill flytta hemifrån, separerade familjer, nyanlända med en kommunplacering, familjer med många barn, ensamkommande ungdomar som lämnat sina HVB-boende. Grupperna som har allt svårare att hitta en egen bostad blir bara fler, skriver debattörerna.

Allt fler saknar ett eget hem – visa att vi har hjärterum!

Att det går bra för Göteborg är fantastiskt. Paradoxalt innebär det också att utsattheten ökar för många. Bristen på bostäder och det stigande kostnadsläget är boven. Därför behöver vi nu hjälpas åt med lösningar. Fastighetsägare kan bidra mera, billigare bostäder kan byggas med beprövade metoder, men även privatpersoner kan se över om inte ett rum eller delar av bostaden kan hyras ut till behövande, skriver Emil Mattsson och Annika Ström-Öberg, Göteborgs Räddningsmission.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Det är en märklig tid vi lever i. Å ena sidan bor vi i en stad och en region som går som tåget. Näringslivet expanderar, det byggs och investeras. Enligt Business Region Göteborg ska cirka 1 000 miljarder kronor investeras i nya byggprojekt i Göteborgsregionen de kommande 20 åren. Nästan obegripliga siffror. Och i europeiska och globala rankinglistor hamnar Göteborg och Västsverige ofta i den absoluta toppen av städer och regioner när det gäller sådant som innovation, tillväxtpotential, konkurrens och kompetens. Det går bra för Göteborg. Och det går riktigt bra för många göteborgare.

Men det paradoxala är att just detta goda också leder till en mycket ansträngd bostadssituation som i sin tur bidrar till många människors utsatthet. Konkurrensen om varje kvadratmeter boendeyta leder till långa väntetider på hyreslägenheter, svart andrahandsuthyrning och uppskruvade priser på bostadsrätter och villor.

ANNONS

Och allt fler grupper drabbas av den ansträngda boendesituationen. Ungdomar som har svårt att flytta hemifrån, separerade familjer, nyanlända med en kommunplacering, familjer med många barn, EU-medborgare som vill vara här och försörja sig och ensamkommande ungdomar som lämnat sina HVB-boende. I våra egna och i andra föreningars och kyrkors verksamheter möter vi dagligen människoöden som drabbas hårt av att inte ha tillgång till något man kan kalla ett hem.

Stor ny hemlöshet

Många tänker att hemlöshet är förknippad med psykisk ohälsa och missbruk – vilket den historiskt ofta har varit och fortfarande är. Men den stora och nya hemlösheten i dag har varken med missbruk eller psykiskt lidande att göra utan snarare med låga inkomster och bristande socialt kapital. En situation gjorde att man förlorade sitt boende och man har varken pengar eller kontakter som kan lösa problemet. Denna nya hemlöshet tynger också socialtjänsten. I stället för att helt ägna sig åt att stötta individer och familjer med sociala problem ägnar de oproportionerligt mycket tid åt att lösa bostadssituationen för personer som inte har några andra bekymmer – annat än att de saknar ett hem. Och hemlösheten orsakar inte bara ett stort mänskligt lidande, den kostar också pengar. Totalt var nettokostnaden för stadsdelarna 819 miljoner kronor år 2016 för boende inom individ- och familjeomsorg, en siffra som ökat med nästan 300 miljoner på bara tre år.

ANNONS

Flera möjliga åtgärder

Vad ska vi då göra för att minska hemlösheten i Göteborg?

  1. För det första behöver det byggas fler lägenheter som personer med låga inkomster har råd att bo i. De lägenheter som färdigställs i dag är oftast dyra bostadsrätter eller hyresrätter med allt för höga hyresnivåer. Både i Sverige och i Europa finns det gott om exempel på system och mekanismer som genererar lägenheter med billiga hyror utan att de för den sakens skull skapar social utsatthet och stigmatisering. Våga pröva nya modeller, vi måste få fram billigare boenden! Se också över möjligheten att ge personer med låga inkomster möjlighet att äga sina boenden, antingen enskilt eller tillsammans med andra. Eget ägande ger mindre ekonomisk sårbarhet och skapar ansvarstagande både för det egna boendet och för närområdet.
  2. För det andra behöver vi som göteborgare tränga ihop oss. I en stad där så många skriker efter någonstans att bo är det inte rimligt att det finns så mycket oanvända kvadratmeterytor. Och det finns många behov om man har utrymme över. Göteborgs Räddningsmission bedriver i samverkan med Boplats och Göteborgs stad projektet Hjärterum där vi letar rum, hus och lägenheter till nyanlända med uppehållstillstånd.

Hyr man ut via Hjärterum får man en marknadsmässig hyra och stöd från oss så att allting fungerar. Föreningen Agape är i stort behov av boende och frivilliga familjehem som hjälper ensamkommande ungdomar i asylprocess och nätverket ensamkommandegbg.se förmedlar rum till ensamkommande i asylprocess. Så hur ser er boendesituation ut? Har ni plats för en extra familjemedlem ett tag? Eller kanske har en inredd källare som ni kan hyra ut under en period? Hör av er till oss så försöker vi förmedla era kvadratmeter rätt!

  1. För det tredje uppmanar vi fastighetsägare att släppa ännu fler lägenheter till hemlösa. De flesta fastighetsägare i Göteborg tar redan i dag ett viktigt samhällsansvar, men vi tror att många kan göra ännu mer. Och något av det viktigaste en fastighetsägare kan göra för att vara med och besegra hemlösheten är att ta fram lägenheter som kan användas till Bostad först.

Används i hela världen

Bostad först utgår från tanken att den som är hemlös först måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Ett mobilt team finns tillhands för att stötta upp boendesituationen för den enskilde, ett team som också blir en trygghet gentemot fastighetsägaren. Metoden Bostad först används i hela världen och är den absolut bästa vägen för att på allvar utrota hemlöshet. Göteborgs stad bedriver Bostad-först-verksamhet liksom Göteborgs Räddningsmission och Göteborgs Stadsmission. Vi vädjar – ta fram lägenheter och hör av er till någon av oss så blir vi garanten för att det hela fungerar.

ANNONS

Göteborg är en stad med så stor potential och så mycket som är gott. Skapar vi fler boendelösningar kan fler människor få del av detta goda. Låt oss nu göra allt vi kan för att bygga en stad där varje göteborgare inte bara har tak över huvudet utan också ett hem. Det finns hjärterum – låt oss tillsammans visa det!

Emil Mattsson

direktor, Göteborgs Räddningsmission

Annika Ström-Öberg

hemlöshetsstrateg, Göteborgs Räddningsmission

ANNONS