Vi hade hoppats att Alliansen i Göteborg skulle ha några spännande förslag på hur vi ska lösa klimatproblemen. Av deras klimatsatsningar blev det tyvärr inte sens en tummetott, skriver Ulf Kamne (MP).
Vi hade hoppats att Alliansen i Göteborg skulle ha några spännande förslag på hur vi ska lösa klimatproblemen. Av deras klimatsatsningar blev det tyvärr inte sens en tummetott, skriver Ulf Kamne (MP).

Alliansens klimatpolitik en rejäl besvikelse

Alliansen är besviken på att Göteborg inte klarar att nå upp till de 12 lokala miljömålen. Vi i Miljöpartiet håller med, men undrar varför Alliansen stoppar alla försök som kan leda till att förbättra miljön och minska klimathotet? Klimatet kan inte vänta. Det är nu det måste hända, skriver Ulf Kamne (MP).

ANNONS
|

Replik

Val 2018, 12/6

Det största problemet som gör att Göteborg inte når miljömålen är att en del av målen handlar om det som göteborgarna köper, det som vi i kommunen inte så lätt kan påverka. Utsläppen från vår konsumtion är för höga och måste minska med mer än sju procent varje år för att nå målet på noll utsläpp år 2030. Det går, men inte om Alliansen motarbetar varje konstruktivt förslag. Som införandet av miljözoner, satsningar på olika klimatåtgärder och minskat antal parkeringar – som gör att fler väljer att åka kollektivt hellre än att ta bilen. Alliansen är emot allt.

ANNONS

Besvikelse

Vi hade hoppats att Alliansen i Göteborg skulle ha några spännande förslag på hur vi ska lösa klimatproblemen. Nu kom förslaget till budget för Göteborgs stad från M, L och KD. Vad blev det då av deras klimatsatsningar? Tyvärr inte ens en tummetott. Tvärtom. I stället för att lägga mer pengar på att göra det möjligt att nå våra klimatmål som Miljöpartiet föreslår, minskar Alliansen på miljö- och klimatsatsningarna. Detta samtidigt som de skriver ”Det går inte att spara sig till en god miljö”.

Alliansen visar än en gång att de inte tar klimathotet på allvar. De har suttit och skrivit budgeten under värsta värmeböljan i modern tid, ändå har de lyckats undgå att förstå att klimatförändringarna är här och nu. Det är inte bara värmeböljor och översvämningar som kommer med klimatförändringarna, även dricksvattenförsörjningen hotas och skogsbränderna breder ut sig.

Blir dyrare

Dessutom blir det dyrare om vi inte gör något. Dyrare att ta hand om konsekvenserna av skogsbränder och översvämningar. Bara för ett par år sedan, 2014, hade vi stora problem med översvämningar i västra och södra Sverige. Det blev ett rekorddyrt år för försäkringsbolagen – med kostnader på över en miljard.

Gator i Påvelund, Kungsladugård, Linnégatan och vid Centralen ligger i riskzonen för att svämmas över och trafiken till och från Sahlgrenska skulle riskera att lamslås av vattensamlingar. Alliansen måste sluta blunda för klimatproblemen.

ANNONS

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling

ANNONS