Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Alliansens budget kommer leda till höga sjuktal bland våra medlemmar, skriver företrädare för Lärarförbundet Göteborg. Bild: JESSICA GOW / TT

Alliansens budget drabbar de redan utsatta skolorna

När Alliansen presenterade sitt budgetförslag i förra veckan hävdade de att de gjorde historiskt stora satsningar på Göteborgs välfärd. Det menar vi är en lögn. Den blå budgeten innebär snarare enorma förluster för kommunens skolor, skriver bland andra Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Alliansens budget, 18/10.

Den 18/10 presenterade Alliansen förslaget till budget för Göteborg 2020. Politikerna säger att det är en investeringsbudget där man tar ansvar för framtiden. Efter att ha läst budgeten på 152 sidor så kan vi se att detta är en ren och skär nedskärningsbudget. Varje år räknar Sveriges kommuner och landstig (SKL) ut ett index för löne- och prisökning i kommunal verksamhet (PKV). För 2020 ligger det på cirka 2,7 procent.

För att Göteborgs styrande politiker ska satsa på skolan nästa år måste de räkna upp den ekonomiska ramen med mer än 2,7 procent i de olika nämnderna för förskola, grundskola och gymnasieskola. I förslaget till budgeten räknar de upp den ekonomiska ramen med 1,5 procent för alla nämnder. Det innebär minst 1,2 procent nedskärningar. Alla som kan räkna vet att 1,5 procent är mindre än 2,7 procent. Eftersom även lönerna ökar kommer nedskärningarna antagligen bli än mer omfattande.

Ökade nedskärningar

För förskola, grundskola och gymnasieskola får det stora konsekvenser. Dels finns ett underskott från 2019 som ska hämtas hem, och nästa år ska till exempel grundskolan skära ner ytterligare 96 miljoner. Det innebär totalt nedskärningar på cirka 270 miljoner för grundskolan. Detta i en tid med stor lärarbrist, höga sjuktal och stora elevgrupper som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

Det innebär totalt nedskärningar på cirka 270 miljoner för grundskolan

Om Alliansens budget blir den gällande nästa år drabbas även förskolan hårt med minskad ram på 1,2 procent vilket motsvarar cirka 126 tjänster som behöver effektiviseras bort från förskoleförvaltningen. Problemet är att kvaliteten trots detta förväntas öka och sjuktalen minska. Politikerna förväntar sig en digitaliseringsstrategi och de förväntar sig att vi ska arbeta mer effektivt.

En olöslig ekvation

Vi i Lärarförbundet Göteborg menar att det inte går att höja kvaliteten samtidigt som resurserna minskar. Det är helt enkelt inte möjligt. Politikernas svar är mer effektivisering och digitalisering. Problemet är bara att de inte skriver hur det ska ske, bara att det ska ske.

Vi ser med stor oro på konsekvenserna om budgeten röstas igenom

Vi ser med stor oro på konsekvenserna om budgeten röstas igenom. Denna budget kommer leda till höga sjuktal bland våra medlemmar. Den kommer leda till sämre utbildning för eleverna och rektorerna kommer hamna i en omöjlig sits där de måste välja mellan att följa antingen kommunallagens skrivelser om en budget i balans, arbetsmiljölagens skrivelser om att ingen ska bli sjuk av sitt arbete, eller skollagens skrivelser om att varje elev ska nå så långt som möjligt kunskapsmässigt.

Balansen är satt ur spel både när det gäller arbetsmiljön för lärare och balansakten för rektor att bolla alla lagar som inte skall övertrumfa varandra. Ett är dock säkert, man får böta mindre om man bryter mot arbetsmiljölagen än om man bryter mot skollagen. Bryter man mot kommunallagen kan det dessutom betyda att man mister sin tjänst.

Prioriterar inte skolan

I en tid då Göteborgs stad har stora problem med att rekrytera behöriga lärare, där sjuktalen bland lärare är oroväckande höga och där det är en stor omsättning på rektorer behöver Göteborgs alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor en budget som satsar på skolan på riktigt. Att kalla denna budget för satsning menar vi är att fara med osanning. I stället tar man fram osthyveln och karvar på en ost som redan ser ut att gå sönder med ett hyveldrag till.

Att kalla denna budget för satsning menar vi är att fara med osanning

Vi protesterar mot Alliansens nedskärningsbudget. Vi räknar med att alla partier, även de som inte är i majoritet, tar sitt ansvar för skolans utveckling och arbetar fram en hållbar budget utan nedskärningar

Lärarförbundet Göteborgs lokalavdelning och skolledarstyrelse genom:

Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg

Susanne Allered, ordförande Lärarförbundet Skolledare Göteborg

Linnea Lindquist, facklig förtroendevald Lärarförbundet Skolledare Göteborg