En ansvarsfull rödgrönrosa politik där vi satsar på välfärden, mänskliga rättigheter och en ekologisk hållbar stad kommer att stå emot Alliansens neddragningar i välfärden, skriver debattörerna.
En ansvarsfull rödgrönrosa politik där vi satsar på välfärden, mänskliga rättigheter och en ekologisk hållbar stad kommer att stå emot Alliansens neddragningar i välfärden, skriver debattörerna. Bild: Petter Trens

Alliansen sparkar på dem som redan ligger ned

Alliansens budget innebär ökade kostnader, främst för de som redan har svårt att få tillvaron att gå ihop. Vår politik innebär att alla är med och betalar för en bättre stad, skriver Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (Fi).

ANNONS

Replik

Alliansbudgeten, 18/10.

Satsningar på förebyggande arbete, förskolan och äldreomsorg eller nedskärningar i välfärden? Kraftfulla klimatåtgärder och ökad biologisk mångfald och eller sänkta miljöambitioner? Ökade satsningar i arbetet med mänskliga rättigheter och frihet från våld eller inga satsningar alls?

Kontrasterna är tydliga när kommunfullmäktige ska besluta om en ny budget. Störst skillnad är det mellan det rödgrönrosa budgetförslaget och Alliansens: ett långsiktigt hållbart Göteborg står mot ett stort nedskärningsprogram för hela kommunen.

Spel för gallerierna

All kommunal verksamhet blir lite dyrare varje år, eftersom löner och andra kostnader ökar. När kommunen växer och vi får fler elever, behövs fler klassrum och fler lärare för att inte undervisningen ska försämras. Nästa år innebär bara befolkningsökningen att grundskolan behöver 170 miljoner mer. Totalt sett behöver grundskolan och förskolan i Göteborg 515 miljoner kronor mer år 2020 än 2019 för att inte behöva skära ner på verksamheten. Alliansen tillför 275 miljoner av de 515 miljoner som behövs. Det som ser ut som en stor ökning är i verkligheten en nedskärning på närmare en kvarts miljard kronor.

ANNONS

I Alliansens budgetförslag marknadsförs satsningar som i själva verket är besparingar

I Alliansens budgetförslag marknadsförs satsningar som i själva verket är besparingar. Det är oärligt. Vi rödgrönrosa kompenserar kostnadsökningarna fullt ut och tillför dessutom 50 miljoner extra till förskolan. Under förra mandatperioden satsade vi rekordmycket på skolan i Göteborg. Det är med stor sorg vi ser att Alliansen väljer att yxa bort ungefär en tredjedel av det vi förstärkte skolan med. Det drabbar barnen och deras framtid.

Inga klimatsatsningar

Världen befinner sig i ett mycket allvarligt läge både när det gäller klimatet och den biologiska mångfalden. Varje vecka fylls nyhetssändningarna med rapporter om det akuta läget. SMHI:s nya, förbättrade klimatmodell visar att temperaturen ser ut att stiga betydligt mer än vad man hittills trott. Vi behöver agera nu.

Vad har Alliansen för lösning på dessa problem? Kort sagt – ingen. När vi rödgrönrosa satsar 20 miljoner på Miljö- och klimatnämndens viktiga strategiska arbete väljer Alliansen i stället att spara. Vi satsar bland annat 50 miljoner på klimatåtgärder, 200 miljoner på solceller och gröna tak och sju miljoner på naturreservaten. Alliansen har noll kronor för dessa ändamål i sin budget. Det går bara att dra en slutsats: Alliansen har inga åtgärder när det gäller miljö- och klimatpolitik.

Alliansen har inga åtgärder när det gäller miljö- och klimatpolitik

Skattehöjningar nödvändiga

Vi satsar också totalt 23 miljoner mot mäns våld både i hemmet och i det offentliga. Det handlar om att bryta skadliga maskulinitetsideal, fler anställda som arbetar med barn som upplevt våld i hemmet, satsning på elevhälsan för tidig upptäckt av våld och förtryck, ökat bidrag till kvinnojourer och en kommunal jour- och stödverksamhet riktad till hbtq-personer.

ANNONS

Vi rödgrönrosa ser att vi inför 2020 behöver finansiera satsningen på välfärden med en skattehöjning på 40 öre. För en genomsnittlig göteborgare innebär det 98 kronor i månaden. Alliansen väljer i stället att spara på välfärden, höja avgiften för hemtjänst med 63 kronor i timmen, införa förskoleavgift i juli, höja terminsavgiften i kulturskolan med 100 kronor, ta bort gratis simundervisning för stadens barn och höja priset på månadskortet i kollektivtrafiken med 135 kronor i månaden. Alliansens politik innebär ökade kostnader, främst för de som redan har svårt att få tillvaron att gå ihop men också för den vanliga barnfamiljen. Vår politik innebär att alla är med och betalar för en förbättrad välfärd.

Alliansens politik innebär ökade kostnader, främst för de som redan har svårt att få tillvaron att gå ihop men också för den vanliga barnfamiljen

Den 4 november kommer Göteborgs kommunfullmäktige att besluta om hur göteborgarnas skattemedel ska användas, och därmed vilken riktning staden ska ta. En ansvarsfull rödgrönrosa politik där vi satsar på välfärden, mänskliga rättigheter och en ekologisk hållbar stad kommer att stå emot Alliansens neddragningar i välfärden, inga ambitioner i arbetet mot mäns våld, obefintlig miljö- och klimatpolitik och höjda avgifter som slår mest mot de med låga inkomster.

Daniel Bernmar (V), gruppledare för Vänsterpartiet

Karin Pleijel (MP), gruppledare för Miljöpartiet

Stina Svensson (FI), gruppledare för Feministiskt initiativ

ANNONS
comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS