Vi planerar nu som ett första steg att bygga ut den kommunala förskolan med 3 420 platser, vilket behövs både för att minska barngrupperna, byta ut tillfälliga förskolor samt ersätta äldre förskolor där underhållet har varit eftersatt, skriver företrädare för Alliansen.
Vi planerar nu som ett första steg att bygga ut den kommunala förskolan med 3 420 platser, vilket behövs både för att minska barngrupperna, byta ut tillfälliga förskolor samt ersätta äldre förskolor där underhållet har varit eftersatt, skriver företrädare för Alliansen. Bild: Vegard Wivestad Grøtt/TT

Alliansen: Nu tar vi krafttag för Göteborgs välfärd

Under decennier har de rödgröna partierna misslyckats med att bygga ut den kommunala servicen. För att mota bort köerna i välfärden lanserar vi den största investeringssatsningen i Göteborgs moderna historia. Nu ser vi till att bygga upp vårt gemensamma välstånd, skriver företrädare för Alliansen Göteborg.

ANNONS

I dag presenterar Alliansen i Göteborg stadens budget för 2020. Efter 24 år med rödgrönt styre är stadens ekonomi i ett svårt och bekymmersamt läge. Staden har ett strukturellt underskott som byggts upp under flera år. I stället för att hantera underskottet, på hundratals miljoner, har lånade pengar tillsammans med tillfälliga reavinster räddat stadens resultat. Ett resultat som är helt avgörande för att staden ska kunna investera i morgondagens välfärd.

Rustar för lågkonjunktur

Sedan årsskiftet har Alliansen steg för steg lagt om stadens finanspolitik för att dels ta ansvar för ekonomin, dels möta den allt sämre konjunkturen. En förutsättning för att skapa långsiktighet för välfärden och för stadens personal är att det finns ett ekonomiskt ramverk som säkerställer att varje generation kan bära sina egna kostnader. Detta ramverk är nu på plats och stadens nya finansiella mål lägger grunden för budgeten.

ANNONS

Tillsammans som Alliansen tar vi ansvar för Göteborg och kommunens framtid

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har gått till val som enskilda partier, men tillsammans som Alliansen tar vi ansvar för Göteborg och kommunens framtid. Under de tio månader som har gått sedan Alliansen tog över ledningen och styrningen av Göteborg har flera reformer och förändringar påbörjats. Men det är bara början. Under 2020 fortsätter Alliansens reformagenda.

Göteborg växer – här vill många bo, bilda familj, arbeta och åldras. Här finns Sveriges industriella centrum med globala företag, ledande kunskapsföretag och lärosäten. Göteborg erbjuder ett dynamiskt storstadsliv med ett omfattande utbud som lockar till kulturupplevelser, nöjen och besök. Här finns ett aktivt föreningsliv och närhet till naturen.

Samtidigt har Göteborg och kommunen en rad problem som måste ges nya svar och lösningar. Vi vill att Göteborg ska utvecklas till en attraktiv storstad där alla göteborgare ges chansen att forma sina liv och där ingen lämnas utanför.

Investerar i välfärden

I dag lanserar vi den största investeringssatsningen i Göteborgs moderna historia. Under den kommande planperioden planeras investeringar för drygt 31,7 miljarder kronor. Det är en utökning av investeringsramarna med drygt 14 miljarder jämfört med den föregående perioden. Vi sjösätter nu denna satsning för att mota bort köerna till välfärden. Under decennier har de rödgröna partierna misslyckats med att bygga ut den kommunala servicen i takt med befolkningsutvecklingen. Stadens omfattande ”investeringsskuld” slår hårt mot förskolan, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten.

ANNONS

I dag lanserar vi den största investeringssatsningen i Göteborgs moderna historia

Vi planerar nu som ett första steg att bygga ut den kommunala förskolan med 3 420 platser, vilket behövs både för att minska barngrupperna, byta ut tillfälliga förskolor samt ersätta äldre förskolor där underhållet har varit eftersatt. Vi ska bygga nya skolor och skapa 8 431 nya skolplatser runt om i staden. Närmare 500 nya platser ska skapas för att ge plats på boenden med särskild service och för de äldre som har behov av ett äldreboende med värme och trygghet.

Fokus för stadens investeringar är nu att säkra välfärden och det kommer att kräva prioriteringar

Fokus för stadens investeringar är nu att säkra välfärden och det kommer att kräva prioriteringar. Fler behöver vara med och investera i stadens framtid. Kommunen ska och kan inte göra allt själv, utan det är tillsammans med företag och näringsliv som vi bygger en stad, ett Göteborg – som håller ihop. Stadens omfattande investeringar kommer även att bli ett viktigt verktyg för att mota den försämrade konjunkturen i ekonomin och hålla igång Göteborg som en motor för hållbar tillväxt i Västsverige.

Alla bedömare pekar nu på att ekonomin bromsar in och de kommande åren blir tuffa. Göteborgs stads budget för 2020 tar ansvar för ekonomin, värnar välfärden och riktar insatser för att stärka de krafter som bygger vårt gemensamma välstånd. Det är tillsammans som vi bygger en stad med framtidstro.

ANNONS

Axel Josefson (M)

Helene Odenjung (L)

Emmyly Bönfors Jansson (C)

Elisabet Lann (KD)

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS