Trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbete och företag som skriker efter arbetskraft fastnar människor i utanförskap, arbetslöshet och är fängslade i ett system som ofta snarare stjälpt mer än hjälpt, skriver debattörerna.
Trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbete och företag som skriker efter arbetskraft fastnar människor i utanförskap, arbetslöshet och är fängslade i ett system som ofta snarare stjälpt mer än hjälpt, skriver debattörerna. Bild: Lina Salomonsson

Alla krafter behövs för bättre integration

Integrationen är en av våra viktigaste samhällsutmaningar, det är en utmaning som vi tar oss an tillsammans med de ideella krafterna och det privata näringslivet. Vi måste lösa det tillsammans, skriver Anders Svensson (M) och Mariah ben Salem Dynehäll (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Integrationen, 7/4 och 10/4

Mats Pilhem (V) och Eva K Halleröd (V) skriver i en replik att våra partier, Moderaterna och Liberalerna, drar ner på de insatser som gör skillnad och syftar på Arbetsförmedlingens insatser. Att de inte har ett enda kritiskt ord om vår egen satsning på 25 miljoner på integration och sysselsättning är såklart positivt. Vi prioriterar arbetslinjen och det är positivt att Vänsterpartiet uttrycker sitt stöd för Alliansens omläggning av Göteborgs integrationspolitik.

Arbetsförmedlingen är inte tillräckligt vasst i sin nuvarande form.

Det är ingen hemlighet att Alliansen nationellt gått ut med att myndigheten behöver reformeras i grunden. Vi har under en längre tid sett till att konkurrensutsätta myndigheten när det gäller matchningsuppdraget.

ANNONS

Trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbete och företag som skriker efter arbetskraft fastnar människor i utanförskap, arbetslöshet och är fängslade i ett system som ofta snarare stjälpt mer än hjälpt.

Däremot tror vi inte att nedläggningen av Arbetsförmedlingen i Angered är ett steg i rätt riktning. Stadsdelen har i flera år drivit ett framgångsrikt arbete för att få ut människor i egen försörjning och minska bidragsberoendet. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 38 procent mellan 2014 och 2018. Det är bra – men mer behövs.

Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen

Allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen har under lång tid legat på låga siffror och har i dagsläget lägst förtroende enligt Sifos förtroendebarometer 2019. Både arbetssökande och arbetsgivare saknar förtroende för att myndigheten ska klara av att leverera det uppdrag som den har. Att förtroendet för den myndighet som ska få arbetslösa i jobb är så lågt är en stark signal om att arbetsmarknadsinsatserna i Sverige måste vässas och bli bättre.

Vi måste kroka arm med det privata näringslivet och den ideella sektorn för att lösa integrationen tillsammans.

Nyföretagarcentrum, Fryshuset och många sociala företag som Vägen ut-kooperativen är bara några av många positiva exempel på hur privata och ideella aktörer kan bidra till bättre integration genom ökad sysselsättning bland utrikes födda personer och nyanlända.

ANNONS

Nyanlända, personer som bott i Sverige i max tre år, startade i sin tur företag som försåg samhället med en kvarts miljard kronor under perioden.

Med Vänsterpartiets resonemang hade de hellre sett att det privata näringslivet hållits utanför trots de stora skatteintäkter det medför, men framförallt värdet för den enskilde som går från arbetslöshet och utanförskap till sysselsättning och egenförsörjning.

Det vore förstås väldigt illa om dessa framgångar inte ägt rum eller ska äga rum i framtiden.

Alliansen i Göteborg prioriterar integration och sysselsättning och det märks tydligt i våra prioriteringar och i vår budget. Integrationen är en av våra viktigaste samhällsutmaningar, det är en utmaning som vi tar oss an tillsammans med de ideella krafterna och det privata näringslivet. Vi måste lösa det tillsammans.

Anders Svensson (M)

ordförande nämnde för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Mariah ben Salem Dynehäll (L)

vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

ANNONS