Åldersbestämningar måste bli rättssäkra

När Göteborgs stads anställda känner sig tvingade att skriva debattartiklar för att väcka arbetsgivarnas intresse kring frågor som rör utsatta barn, kan vi konstatera att det är allvarligt, skriver David Lega (KD).

ANNONS
|

    <strong>David Lega</strong> (KD)
    <br> kommunalråd Kristdemokraterna
   </br>
David Lega (KD)
kommunalråd Kristdemokraterna

Replik

Ensamkommande, 16/12

De styrande rödgröna partierna har inte satt Göteborg i en lätt situation. Det finns många barn i behov av stöd och flera stadsdelar har fortfarande svårt att göra klart utredningar som rör barn och unga inom den lagstadgade fyramånadersperioden. Rättssäkerheten är inte vad den borde vara i de fallen.

Vad gäller de ensamkommande barnens situation så är osäkerhetsmomenten många. Tyvärr är det så i dag att barn som är skrivna i en stadsdel kan flyttas till Migrationsverket dagen därpå om de blir uppskrivna från 17 år till 18 år. I andra stadsdelar ger man ungdomarna mer tid och låter dem bo kvar i familje- eller HVB-hem under en period, vilket ger en mjukare övergång. En sådan ojämlikhet är inte rimlig. Unga i Göteborg ska bemötas på samma sätt och veta vad de kan förvänta sig, oavsett stadsdel.

ANNONS

Rättssäkra bedömningar

För att kunna ge barn det extra stöd de behöver och inte riskera att vuxna bor på de boenden som är avsedda för barn är det viktigt med rättssäkra åldersbedömningar. Dessa bör göras tidigt i asylprocessen.

Metoderna för att utröna en persons ålder måste dock vara rättssäkra och med sådana marginaler att inte barn riskerar att få sin ålder felaktigt uppräknad så att de bedöms som vuxna. Kristdemokraterna stödjer därför det arbete som nu pågår med att ta fram mer rättssäkra metoder och vi står bakom Statens medicinsk-etiska råds bedömning av hur dessa ska tillämpas.

Väntan är särskilt svår för barn och för den som är nära myndighetsåldern kan en lång handläggningstid även få konsekvenser för hur skyddsbehovet bedöms. För att barn inte ska drabbas extra hårt av långa handläggningstider vill vi att en asylansökan alltid ska prövas utifrån den ålder barnet hade då ansökan lämnades in.

Familjeåterförening viktig

För oss kristdemokrater är det alltid en självklar utgångspunkt att barns rättigheter ska säkerställas enligt Barnkonventionen. Migrationspolitiken i sig ska inte leda till att familjemedlemmar skiljs ifrån varandra, och därför motsätter vi oss regeringens politik som innebär en begränsning för familjer att kunna återförenas i Sverige.

Alla barn i Göteborg ska ha samma förutsättningar, oavsett var de kommit ifrån och vilken stadsdel de hamnat i.

ANNONS

David Lega (KD)

kommunalråd Kristdemokraterna

ANNONS