I Utrikesdepartementets rapport daterad den 31 mars i år om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för Afghanistan framgår bland annat: ”Efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021 står Afghanistan inför en djup och mångfacetterad kris. Situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket allvarlig” skriver debattören.
I Utrikesdepartementets rapport daterad den 31 mars i år om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för Afghanistan framgår bland annat: ”Efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021 står Afghanistan inför en djup och mångfacetterad kris. Situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket allvarlig” skriver debattören. Bild: Ebrahim Noroozi

”Åk hem!” är samma rasistiska retorik som på 90-talet

När jag läser ”Åk hem!” reagerar jag på detta eftersom det är sådant som sverigedemokrater och andra uttryckte och klottrade på skolor och annat i Göteborg, där jag växte upp, på 90-talet. 2022 skrivs det av SD:s partitoppar på Twitter. Ska vi vänja oss vid att Sveriges mäktigaste politiker uttrycker sig så här? skriver Emma Persson, advokat.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

De välkända sverigedemokraterna Richard Jomshof och Björn Söder har twittrat ”Åk hem!” i kontexten att två debattörer med medborgarskap i Afghanistan ska återvända dit. När jag läser ”Åk hem!” reagerar jag på detta eftersom det är sådant som sverigedemokrater och andra uttryckte och klottrade på skolor och annat i Göteborg, där jag växte upp, på 90-talet. Det vill säga det som SD påstår hör till deras historia och som de säger sig ha gjort upp med. Nu är det något som skrivs av SD:s partitoppar på twitter år 2022. SD som genom Tidöavtalet styr Sverige med M, KD och L.

ANNONS

Den prisbelönta journalisten Negra Efendić skrev i Svenska Dagbladet den 31 maj 2013 om sin första dag i sjuan år 1994. Då får hon läsa ”Åk hem!” och dylika budskap på sitt skåp som är täckt av klistermärken. De som utsätter Efendić för detta kallar sig nationalister, men har enligt henne ”alla tänkbara nynazistattribut”.

Beskriver skuggsamhället

Jomshof och Söder twittrar detta och länkar vidare till en debattartikel som Mommo Khavari och Mohammed Hussein Yavari från Nätverket ”P.I.V - Papperslösa inte värdelösa” har skrivit här på GP Debatt. Utifrån texten förstår jag det som att en av dem har uppehållstillstånd medan den andra ej har det, vilket han delar med många andra från Afghanistan. Det är en mycket välskriven artikel som beskriver den svåra situation och det skuggsamhälle afghanska asylsökande och papperslösa, men även andra utländska medborgare befinner sig i. Att utländska arbetare utnyttjas är något som det har rapporterats om i media. Den som följer Pelle Sunvisson, författare och facklig förhandlare, på Twitter eller har läst hans böcker vet att detta är utbrett i många svenska branscher.

Mommo Khavari och Mohammed Hussein Yavari har läst Tidöavtalet och analyserat de delar som drabbar dem och andra med utländsk bakgrund. De skriver: ”I Sverige kallas de av oss som inte har uppehållstillstånd ofta för illegala, i Afghanistan är vi också illegala, för att vi är hazarer, kristna, ateister eller homosexuella.”

ANNONS

Ohyggliga bilderna

I slutet av sommaren 2021 lämnade USA Afghanistan och talibanerna tog makten, den 15 augusti föll Kabul. Vi var åtskilliga som tog del av nyheterna från Afghanistan och såg de ohyggliga bilderna på mänskligt lidande, övergrepp och död. Jag gissar att även Jomshof och Söder gjorde det. Sverige påbörjade evakueringen från Afghanistan i mitten av augusti 2021 och den avslutades enligt Försvarsmakten cirka två veckor senare den 30 augusti.

I Utrikesdepartementets rapport daterad den 31 mars i år om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för Afghanistan framgår bland annat: ”Efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021 står Afghanistan inför en djup och mångfacetterad kris. Situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket allvarlig. En fungerande rättsstat saknas, liksom demokratiska institutioner och grundläggande samhällsstrukturer. Förekomsten av omfattande övergrepp och kränkningar, rekordstora humanitära behov och en kollapsad ekonomi bidrar till den allvarliga situationen.”

Stoppade utvisningar

Efter evakueringen har Sverige ingen ambassad eller diplomatisk representation i Afghanistan. Sveriges ambassad för Afghanistan bedriver sin verksamhet från Stockholm sedan den 16 augusti 2021.

I samband med talibanernas maktövertagande stoppade Migrationsverket tillfälligt alla utvisningar till Afghanistan samt avstod från att fatta avslagsbeslut i ärenden som rörde asylsökande därifrån. Migrationsverket beslutade emellertid om ett nytt så kallat rättsligt ställningstagande i april i år. I samband med detta togs verkställighetsstoppet och beslutsstoppet bort. Av intresse är dock det Migrationsverket skriver på sin hemsida: ”I de fall där det trots allt blir aktuellt med ett ut- eller avvisningsbeslut kommer nästa fråga bli om det går att flyga till Afghanistan. Eftersom det fortfarande är stor osäkert kring det, vet Migrationsverket inte exakt vilka praktiska förutsättningar som finns för att personer ska kunna resa tillbaka till landet.”

ANNONS

Ett land som närmast skulle kunna beskrivas som ett helvete på jorden och dit Migrationsverket inte ens vet om det är praktiskt möjligt att resa

Det bör i sammanhanget noteras att i Sverige beviljas endast cirka 60 procent av de asylsökande från Afghanistan uppehållstillstånd i första instans jämfört med över 95 procent i första instans i bland annat Italien, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Österrike.

Det är till Afghanistan där talibanerna styr med sharialagar som Jomshof och Söder anser att de båda debattörerna ska åka, varav en av dem med svenskt uppehållstillstånd. Ett land som närmast skulle kunna beskrivas som ett helvete på jorden och dit Migrationsverket inte ens vet om det är praktiskt möjligt att resa.

Utöver detta undrar jag med flera om vi ska behöva vänja oss vid att Sveriges mäktigaste politiker uttrycker sig som Jomshof och Söder gjorde nu på Twitter. Ingen företrädare från M, KD eller L har reagerat och när Liberalernas partiledare Johan Pehrson talade klarspråk om SD och deras politik inför sina partikamrater fick han senare be SD om ursäkt.

Finns det någon bortre gräns för den avhumanisering som SD driver på för och som nu sker i Sverige?

Emma Persson, advokat

ANNONS