Tillgången på digital spetskompetens är kritisk för att Sverige ska kunna hålla jämna steg i det globala tech-racet. Det kommer årligen att behövas 18 000 techspecialister till och med 2028. Dessutom visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att fyra av tio rekryteringsförsök som techföretagen gör misslyckas, skriver debattörerna.
Tillgången på digital spetskompetens är kritisk för att Sverige ska kunna hålla jämna steg i det globala tech-racet. Det kommer årligen att behövas 18 000 techspecialister till och med 2028. Dessutom visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att fyra av tio rekryteringsförsök som techföretagen gör misslyckas, skriver debattörerna. Bild: Pontus Lundahl/TT

Agera nu för att lösa den akuta kompetensbristen inom tech

Techsektorn har fått en allt större betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. En ny rapport visar hur techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya rekordnivåer och där särskilt Västra Götalandsregionen visat på en imponerande utveckling. Samtidigt finns utmaningar och politiska åtgärder krävs för att Sverige och techföretagen i regionen ska kunna fortsätta verka och bidra till tillväxt, arbetstillfällen och välfärd, skriver företrädare för TechSverige..

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

TechSverige, som är Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation för it-, telekom- och techföretag, släppte nyligen en ny rapport. Den visar att techbranschens omsättning 2022 landade på över 1 000 miljarder kronor och bidraget till BNP uppgick till närmare 350 miljarder kronor – vilket överstiger det samlade BNP-bidraget från den traditionella basindustrin. Det innebär skatteintäkter på över 150 miljarder kronor – mer än statens utgifter för försvar och rättsväsende tillsammans.

I Västra Götalandsregionen syns en imponerande tillväxt bland techföretagen på hela 272 procent mellan åren 2000 och 2021, vilket gör att regionen sticker ut i den nationella statistiken. Därtill har techbranschen i regionen lyckats skapa över 6 100 nya arbetstillfällen sedan 2020, vilket understryker branschens betydelse för sysselsättningen.

ANNONS

Framgångarna är ingen överraskning givet regionens innovativa ekosystem, med bland annat Chalmers i spetsen för forskning och utveckling, en stark bilindustri och life science-sektor i digital transformation och innovationshubbar som Lindholmen Science Park och AI Sweden som katalysatorer för samarbete och nyskapande.

Digital spetskompetens

Trots denna positiva utveckling står Sverige inför utmaningar. En avgörande fråga är den långsiktiga kompetensförsörjningen inom tech. Tillgången på digital spetskompetens är kritisk för att Sverige ska kunna hålla jämna steg i det globala tech-racet. Det kommer årligen att behövas 18 000 techspecialister till och med 2028. Dessutom visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att fyra av tio rekryteringsförsök som techföretagen gör misslyckas.

En annan oroande trend är den ökande globala konkurrensen. Länder som Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike har under de senaste åren upplevt en tillväxt inom tech som är dubbelt så snabb som Sveriges. Samtidigt tappar Europa fart i jämförelse med Kina och USA. Sverige riskerar alltså att tappa sitt tidigare försprång om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Sveriges position som en ledande nation inom tech kan inte tas för given. Den offentliga sektorns digitalisering i Sverige släpar också efter jämfört med andra länder, vilket är ett tecken på att vi behöver en mer framtidsorienterad politik. Det är dags att Sverige satsar för att återta och stärka vår position som ledande technation. Vi vill se följande åtgärder från regeringen:

ANNONS

– En tydlig och framtidsorienterad techpolitik. Digitaliseringsmålet från 2011 handlar om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett viktigt mål men Sverige behöver i den kommande digitaliseringsstrategin växla upp ambitionerna och även leda den tekniska utvecklingen för att säkerställa vår digitala spetskompetens och konkurrenskraft. Förbättra villkoren för start-up, scale-up och hela techbranschen, som är Sveriges innovationsmotor, en växande exportindustri och starkt bidragande till digitaliseringen av hela näringslivet och samhället.

Länder som Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike har under de senaste åren upplevt en tillväxt inom tech som är dubbelt så snabb som Sveriges

– Stötta företag och offentlig sektor i att nyttja potentialen i ny teknologi som 5G, molntjänster och AI, och att detta sker på ett säkert och hållbart sätt. Det kan handla om riktade satsningar, att ge i uppdrag till statliga myndigheter att främja utvecklingen kring till exempel cybersäkerhet, AI-användning, datatillgång, standarder och juridik, samt utbyggnaden av avancerad digital infrastruktur. Men det handlar också om att visa ledarskap och riktningen framåt.

– Säkra kompetensförsörjningen. Till 2030 bör ambitionen vara att öka antalet techspecialister med 100 000. Sätt ett ambitiöst volymmål och agera därefter med särskilt fokus på kompetenser inom AI och cybersäkerhet samt att höja skolelevers digitala kompetens.

De utmaningar som väntar kräver omedelbara och beslutsamma åtgärder. För att Sverige och Västra Götalandsregionen ska kunna fortsätta vara ledande inom tech, med blomstrande företag som skapar fler arbetstillfällen, ekonomisk framgång, lösningar för klimat och välfärd, är det av yttersta vikt att vi agerar nu.

ANNONS

Bjarte Bugge, styrelseledamot, Usify AB

Charlotte Eriksson vd, Softronic

Sofia Gerstenfeld vd, Visma Enterprise

Carl-Johan Hamilton grundare och vice vd, Ants AB

Lars Kry vd, Nexer Group

Jenny Lindqvist senior vice president och chef för marknadsområde Europa och Latinamerika, Ericsson

Bjørn Ivar Moen vd, Telenor Sverige

Yashar Moradbakhti vd, Lingio

Sara Murby Forste vice vd, Orange Business Service

Anders Olsson vd, Telia Sverige

Per Wallentin koncernchef och vd, Knowit, styrelseordförande TechSverige

Linus Wallin vd, Atea Sverige

Åsa Zetterberg förbundsdirektör, TechSverige

Vahid Zohali vd, IBM Sverige

ANNONS