Visst verkar Trump sakna djupare kunskap om det stora känslomässiga bagage som båda sidor bär på efter nära 70 år av konflikt. Men Trump å sin sida anser att någon sådan närmare förståelse inte heller behövs. Ett fredsavtal är i hans ögon ett avtal vilket som helst, skriver Björn Brenner.
Visst verkar Trump sakna djupare kunskap om det stora känslomässiga bagage som båda sidor bär på efter nära 70 år av konflikt. Men Trump å sin sida anser att någon sådan närmare förståelse inte heller behövs. Ett fredsavtal är i hans ögon ett avtal vilket som helst, skriver Björn Brenner.

Affärsmässig Trump kan lösa Israel-Palestina-konflikten

Räkna inte ut Donald Trumps möjligheter att åstadkomma en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Hans affärsmässiga inställning kan rentav vara en fördel och palestinierna verkar se honom som en förutsättningslös förhandlare man kan göra affärer med. Troligtvis har de helt rätt, skriver Björn Brenner, forskare vid Försvarshögskolan.

ANNONS
|

    Björn Brenner, Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan
Björn Brenner, Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan

I helgen påbörjar Donald Trump sin första utlandsresa som USA:s president. Valet av resmål skall ses som en signal om vilka politiska prioriteringar presidenten avser göra under det kommande året. Det andra stoppet på resan är Israel-Palestina och det råder därmed ingen tvekan om vad Trump vill försöka göra. Nyligen ifrågasatte han uttryckligen varför konflikten mellan israeler och palestinier fortfarande inte är löst efter så många år, "Så svårt kan det väl ändå inte vara?".

Men när Trump landar i Israel på måndag (22/5), trampar han rakt i klaveret redan från början. Hans besök sammanfaller nämligen med det israeliska firandet av 50-årsjubileet för sexdagarskriget och erövringen av östra Jerusalem. Härutöver är det sannolikt att Trump under sitt besök också kommer att tala om Jerusalem som Israels huvudstad. Om det skulle ske är våldsamma upplopp i de palestinska områdena att vänta.

ANNONS

Tar det med ro

Konstigt nog förefaller den palestinska sidan ändå vara ganska lugn inför Trumps besök. Faktum är att de palestinska ledarna signalerar mer självsäkerhet och tillförsikt än vanligt, detta trots att Trump bara ska träffa president Abbas kort under tisdag förmiddag på vägen tillbaka till flygplatsen. Varför är då palestinierna inte rädda för Trump? Svaret är att de gjort en helt annan tolkning än alla vi andra av vem Trump egentligen är.

Medan en hel omvärld ondgjort sig över Trumps ovilja att omfamna tvåstatslösningen som den enda acceptabla modellen för israelisk-palestinsk fred, ser palestinierna i stället Trump som en förutsättningslös förhandlare man kan göra affärer med. Troligtvis har de helt rätt. Åtminstone ligger den palestinska tolkningen mycket närmare verkligheten än den israeliska. Trump framstår allt mindre som den blint lojale tillskyndaren av den sionistiska saken som israelerna först hade hoppats på.

Visst verkar Trump sakna djupare kunskap om det stora känslomässiga bagage som båda sidor bär på efter nära 70 år av konflikt. Men Trump å sin sida anser att någon sådan närmare förståelse inte heller behövs. Ett fredsavtal är i hans ögon ett avtal vilket som helst. En överenskommelse skall träffas och för detta krävs ett givande och tagande av alla inblandade. För en realist och affärsman – till skillnad från idealistiska politiker – är denna typ av resonemang en ren självklarhet.

ANNONS

Bryr sig inte om detaljerna

I affärsvärlden börjar oftast parterna med förutsättningslösa diskussioner kring de stora konceptuella frågorna, för att med tiden hitta gemensamma nämnare som man sedan kan bygga en överenskommelse kring. När de stora riktlinjerna är färdigförhandlade åker företagsledarna hem och de praktiska detaljerna överlåts till advokater och fotfolk.

Det är mot bakgrund av en sådan inställning som Trumps tidigare uttalande om att vara öppen för både en enstats- och tvåstatslösning skall ses – inte att han övergivit tvåstatslösningen som sådan. Trump bryr sig inte om detaljerna i en eventuell fredslösning i Israel-Palestina. Han vill bara få till ett avslut där parterna kommit överens, ta åt sig lite av äran och sedan gå vidare till nästa punkt på den utrikespolitiska dagordningen.

Kanske är det just denna affärsmässiga och emotionellt frånkopplade inställning som faktiskt skulle kunna leda till en lösning av Israel-Palestina-konflikten. Låt oss därför inte döma ut Trump innan han ens försökt.

Björn Brenner

Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan

ANNONS