Black Jack har en karaktär av förströelse och sker med relativt små insatser. Spelformen och därmed många jobb hotas om inte gränsen för tillåten spelinsats höjs, skriver tre branschföreträdare.
Black Jack har en karaktär av förströelse och sker med relativt små insatser. Spelformen och därmed många jobb hotas om inte gränsen för tillåten spelinsats höjs, skriver tre branschföreträdare.

1 200 jobb hotas utan höjda spelinsatser

ANNONS
|

Debatten kring en ny svensk spellagstiftning är intensiv och handlar i huvudsak om hur utländska operatörer som säljer sina tjänster på nätet ska hanteras. Det är lätt att glömma bort restaurangkasino, som står för en liten del av spelmarknadens omsättning, men en stor del av arbetstillfällena.

Förströelsespel

Restaurangkasinon är en del av många restaurangers nöjes- och förströelseutbud och så tycker vi att det ska få fortsätta vara. I huvudsak erbjuds kortspelet blackjack. Spelet har en karaktär av förströelse och sker med relativt små insatser. Spelet är tillståndspliktigt och övervakas av Lotteriinspektionen. Spelet bedrivs uteslutande i miljöer som står under myndigheternas kontroll samt med specialutbildad personal. Sambandet mellan spelberoende och restaurangkasino är därför relativt låg, vilket bland annat bekräftas av statistik från Nationella Stödlinjen. Seriositet och ansvarstagande tycker vi är viktiga aspekter.

ANNONS

Tynande tillvaro

År 2000 hade branschen cirka 2 200 anställda, men år 2011 var siffran nere på cirka 1 200. Antalet spelplatser har sedan år 2000 minskat från 987 till 466 och fortsätter sjunka med cirka 40 platser per år. Kostnaderna för bland annat personal, lokaler och utrustning har under åren ökat i avsevärt snabbare takt än det basbelopp som i dagsläget styr insatsernas storlek.

Högsta insats på kortspel har ökat med 12 kr på 15 år och är idag 73 kronor, men i praktiken spelas det alltjämt med jämna 50-kronorsmarker. Restaurangkasino utgör mindre än en procent av den totala spelmarknaden och framtidsutsikterna för denna hårt reglerade spelform är mycket oroande.

Höjda insatser kan rädda jobben

Om ingen höjning av insatsnivåerna sker är risken antagligen att spelformen helt försvinner på sikt. En höjning till 200 kronor bedöms däremot kunna leda till bibehållandet och skapandet av många arbetstillfällen, inte minst för unga människor i åldrarna 18–25 år. Förutom arbetsgivaravgifter och inkomstskatter skulle staten också få ökade intäkter från punktskatter.

Även efter en viss ökning av insatsnivåerna kommer restaurangkasino att behålla sin karaktär av förströelse, särskilt i jämförelse med de alternativ som idag erbjuds – både från statliga och utlandsbaserade aktörer.

ANNONS

Det är hög tid för en insatshöjning!

Eva Östling Ollén

vd Visita (tidigare Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare)

Emil Sunvisson

vd Cherry Casino

Mikael Wanderydz

vd Göteborgs Casino

ANNONS