Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anläggningen kan återstartas inom ett år. Våra sonderingar visar att anläggningen är intakt och möjlig att återstarta. Vissa hjälpsystem som instrumentluft och kablage har kopplats bort men att återställas dem är relativt enkelt, liksom justeringar för att öka tillgängligheten, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt
Anläggningen kan återstartas inom ett år. Våra sonderingar visar att anläggningen är intakt och möjlig att återstarta. Vissa hjälpsystem som instrumentluft och kablage har kopplats bort men att återställas dem är relativt enkelt, liksom justeringar för att öka tillgängligheten, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt

Återuppstarta GoBiGas och fasa ut beroendet av rysk gas

GoBiGas i Göteborg är en nationell angelägenhet för skiftet från rysk gas, till förnybar energi. Anläggningen bör inte skrotas, utan tas upp ur malpåsen som en del av Sveriges och Europas omställning, skriver bland andra Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Som ett svar på Rysslands fortsatta krig mot Ukraina planerar EU-kommissionen importförbud av rysk olja. Att stoppa den ryska naturgasen blir troligen nästa steg. Kan gasen som ersätter bortfallet vara europeisk och förnybar, i stället för till exempel fossil gas från Gulfstaterna och Nordamerika, stärks Europas energimässiga självständighet och arbetet mot klimatförändringarna. Det vore i linje med Internationella Energiorganet IEA:s förslag och är utgångspunkten för EU-kommissionens REPowerEU-plan, presenterat två veckor efter Rysslands anfall. Enligt planen ska biogasproduktionen tolvdubblas till 2030 till 35 miljarder kubikmeter, motsvarande en femtedel av gasimporten från Ryssland. Samtidigt minskar risken för skyhöga matpriser, eftersom jordbruket får tillgång till billig, prisstabil och förnybar gödning.

Undantaget är Göteborg

EU:s mål kräver tusentals nya biogasanläggningar, varav de flesta tidigast invigs mot slutet av årtiondet. Undantaget finns i Göteborg. GoBiGas 1, världens första storskaliga biogasanläggning för förgasning av skogsråvara, driftsattes hösten 2013 och levererade biogas till gasnätet i slutet av 2014. Låga drivmedelspriser innebar att anläggningen inte blev konkurrenskraftig och av samma skäl fann den inte nya ägare. Därför lades GoBiGas 1 i malpåse 2018 för att kunna startas upp när situationen förändrats. Detta är fortsatt Göteborg Energis styrelsebeslut, även om det nu anges att anläggningen ska rivas.

Vi konstaterar följande:

– GoBiGas 1-anläggningen är lönsam. Gasen skulle kosta cirka 80 öre per kWh, något beroende på kostnaden för bränslet, medan nätpriset för biogas i dag är ungefär det dubbla. Därtill har biogasen ett nytt produktionsstöd i Sverige och en tioårig skattebefrielse från EU. Lönsamheten blir ännu tydligare om också den ökade energisäkerheten ges ett värde.

Relativt enkelt

– Anläggningen kan återstartas inom ett år. Våra sonderingar visar att anläggningen är intakt och möjlig att återstarta. Vissa hjälpsystem som instrumentluft och kablage har kopplats bort men att återställas dem är relativt enkelt, liksom justeringar för att öka tillgängligheten. De enda större tekniska åtgärderna som krävs är installation av en bränsletork och en kompressorstation, så att gasen kan levereras ut på nätet igen. Swedegas tog bort sin efter att anläggningen togs ur bruk.

Därtill behöver personal läras upp för att drifta anläggningen, men det finns medarbetare kvar med värdefull erfarenhet, stort engagemang för tekniken och kort startsträcka för återstart. Vi bedömer att det skulle ta runt ett år att återstarta anläggningen, till en kostnad av runt 200 miljoner kronor.

– Nästa steg är redan planerat. Bortom denna anläggning finns långt framskridna och detaljerade planer på den betydligt större och kommersiellt mer intressanta GoBi2. Dock behövs en ny plats för anläggningen eftersom arrendet bredvid GoBi1 inte förnyats.

Att starta världsledande biogasproduktion är av nationellt intresse, särskilt efter att samtliga åtta riksdagspartier i miljömålsberedningen enats om att klimatnyttan av svensk export bör öka

– Biogasen kan exporteras. När flytande biogas exporteras till kontinenten, blir det lättare för EU-kommissionen att stoppa importen av rysk naturgas vilket skulle slå hårt mot Putins krigskassa. Exporten skulle underlättas av att Göteborgs LNG-terminal anslöts till stamnätet. På samma gång kan förstås sjöfarten i ökad utsträckning drivas med flytande biogas, vilket flera svenska rederier uttryckligen vill.

– Satsningen är en nationell angelägenhet. Att starta världsledande biogasproduktion är av nationellt intresse, särskilt efter att samtliga åtta riksdagspartier i miljömålsberedningen enats om att klimatnyttan av svensk export bör öka. Staten bör ge distribution av biogas samma gynnsamma villkor som produktionen, och minska den finansiella risken för en förnyad GoBiGas-satsning.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina är olagligt, tragiskt och skrämmande. Också de accelererande klimatförändringarna skrämmer och kräver akut handling. Båda dessa hot mot vår gemensamma framtid kan Sverige bemöta genom en nysatsning på avancerad biogas i form av redan framtagna GoBiGas. Det är dags att plocka upp anläggningen ur malpåsen – inte att skrota den.

Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers

Henrik Thunman, professor i energiteknik, Chalmers

Lars Höglund, vd Furetank Rederi

Maria Stenström, 2030-sekretariatet

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse

LÄS OCKSÅ: Göteborg energi levererar mest rysk gas i Sverige

LÄS OCKSÅ: Göteborg energis satsning Gobigas monteras ner