Så kan en enorm park totalförändra Borås utseende

En fem kilometer lång park genom hela Borås kan förändra stadens utseende i grunden. Längs med parken tas nu skisser fram för hur staden ska se ut. Ett förslag är att Krokshallsberget vid stationen klyvs på mitten.
– Grundidén med snittet är att hälften är borta och hälften finns kvar, säger stadsarkitekt Richard Mattsson.