Röd varning i Västsverige – risk för översvämningar

Översvämningar som följd av smält snö och höga vattennivåer hotar vägar och permanenta bostäder i flera delar av Västsverige – och nu har SMHI utfärdat en röd varning i området mellan Ulricehamn och Borås.
Man varnar också boende i området om att hålla sig borta från flodbankerna.

ANNONS
|

Efter den senaste tiden av regn och snösmältning har vattennivåerna stigit i sjöarna, något som kan leda till översvämningar i Marsjön och Mellsjön mellan Borås och Ulricehamn, samt Simmesjön mellan Svenljunga och Tranemo.

– Det är främst sjöarna som har höga vattennivåer över sjökanterna och det finns risk att flera hus och regionalt viktiga vägar kan drabbas av vattenmängderna, säger Nina Bosshard, hydrolog på SMHI.

Den röda varningen motiverar SMHI med att just boende samt vägar kan drabbas av vattenmassorna.

– Det finns ett flertal permanenta bostäder i området som kan påverkas. Enligt vår modell kan vi också se att det finns en risk att framkomligheten kommer att påverkas. Men det finns alltid en osäkerhet i modellen. Det är nederbörden som faller till marken och sjöarna som påverkar, och det kan ändra sig väldigt mycket från prognos till prognos, säger Nina Bosshard.

ANNONS

SMHI uppmanar nu boende i området till att vara förberedda och försiktiga.

– Om man bor i områdena som kan drabbas av översvämningar ska man nog vidta vissa åtgärder. Plocka bort saker som är nära vattnet. Man ska också undvika att röra sig nära vattnet om det forsar snabbt. Det kan också vara så att flodbankerna blir instabila. Det är inte bra att vara nära vattnet när det börjar stiga, säger Nina Bosshard.

Nivåerna väntas kulminera mot slutet av veckan, men kan pågå till mitten av nästa vecka.

Det betyder vädervarningarna

Gul varning: Vädret kan få konsekvenser för samhället och innebära vissa risker för allmänheten. Störningar i en del samhällsfunktioner väntas.

Orange varning: Kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten och allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner väntas.

Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten. Omfattande störningar i samhällsfunktioner väntas.

Källa: SMHI

LÄS MER:Snöoväder och hård blåst – ökad lavinrisk

LÄS MER:Extrem iskyla blir allt vanligare – men var kommer den ifrån?

LÄS MER:Flera döda i kraftiga tromber över USA

ANNONS