Här läser flyktingar SFI – utan laglig rätt

Skatstie Kuznietsova har just börjat studera svenska efter att ha flytt kriget i Ukraina. Egentligen har hon ingen laglig rätt till det – men i Borås har man valt att gå mot strömmen.
– Svenska språket är en nyckel för att komma in i samhället och arbetsmarknaden, säger Åsa Nätterlund, vuxenutbildningschef i Borås.