Giftiga slamlagunen full med föroreningar

En slamlagun från 1950-talet innehåller över hundra ton föroreningar – och kilovis läcker ut i Viskan varje år. Nu föreslås Borås stad lägga undan över 50 miljoner för åtgärder.
– Man ska inte vistas där, det är förorenade massor, säger Elisabeth Eickhoff, mark- och exploateringschef på Borås stad.