Fånge anmäler Kriminalvården – ska ha röjt familjens identitet

En intagen har JO-anmält Kriminalvården för att ha röjt familjens identitet genom att ge den intagnes post till fel person. Nu granskas anstalten i Borås av Justitieombudsmannen – igen.