Biobiljett med ökande prislapp

ANNONS
|

Den animerade berättelsen om den polynesiska prinsessan Vaiana blev den mest sedda filmen under första kvartalet 2017. Kostnaden för två vuxna och två barn under tolv år för att se filmen på en av SF Bios biografer i maj är 380 kronor.

Är det mycket eller lite för en bioupplevelse? Det beror såklart på hur mycket man har i plånboken men jämfört med konsumentprisindex (KPI) som mäter alla priser på varor och tjänster, har biopriset dragit ifrån sedan slutet av 1970-talet och det ökade ovanligt mycket under perioden 2009–2011. Om biopriset skulle ha följt inflationen sedan 70-talet skulle en biljett kosta cirka 63 kronor. Om man skulle räkna på samma vis från 1990 skulle priset ligga på 88 kronor. Snittpriset för en biobiljett ligger i dag på 117 kronor.

ANNONS

"Acceptans för dyra priser"

Men efterfrågan verkar inte minska. Antalet biobesök ligger sedan mitten av 1980-talet hyfsat stadigt. Förra året gjordes nästan 18 miljoner biobesök och Medelsvensson gick på bio 1,7 gånger under året.

Att det skulle vara för dyrt att gå på bio håller inte SF Bio med om.

- Vi tillämpar något vi kallar värdebaserad prissättning. Nya, attraktiva filmer, skönare stolar samt vip-salonger kostar mer. Vi har ett biljettspann från 40 kronor på knattefilmer till 150 kronor eller lite mer på Imax-filmer i 3D, säger Thomas Runfors, informationschef på SF Bio.

TT: Hur dyrt är för dyrt?

- Skulle vi lägga oss helt galet så skulle våra kunder berätta det för oss, de är väldigt aktiva på sociala medier. I dag finns en acceptans för våra priser och om man skulle tycka att det var överpriser skulle vi få veta det.

ANNONS

Thomas Runfors tror inte att fler skulle gå på bio om det blev billigare.

- Det har gjorts experiment runt om i världen med sänkta priser men det har inte i motsvarande grad gett den mängd besök som man skulle önska. Vi tycker att det är förhållandevis billigt att gå på bio, det handlar inte bara om att se en film, det kan man göra hemma, utan om att gå ut på stan och ha en social och trevlig upplevelse.

TT: Men jämfört med KPI drar biopriserna ifrån, varför då?

- Vi har ökade kostnader för löner och lokalhyror. Dessutom har vi sedan 6–7 år tillbaka genomgått det största teknikskiftet sedan talfilmen. Vi har digitaliserat alla salonger och någonstans måste de pengarna tas. Det får man slå ut under många år, det gör att det blir dyrare att gå på bio.

ANNONS

Att SF Bio nyligen har fått en ny ägare i den amerikanska biojätten AMC Theatres har inte påverkat biljettpriset, enligt Thomas Runfors.

- Vi har en affärsplan som de har godkänt. Det finns inget krav på prishöjning från deras sida.

Momsen drabbar olika

En annan högaktuell och omdebatterad fråga när det gäller utvecklingen för biljettpriserna är den nya biomomsen som höjdes från 6 till 25 procent vid årsskiftet. De två största biografkedjorna, SF Bio och Svenska Bio, meddelade då att de inte planerade att höja priserna på grund av momsen.

Men mindre biokedjor och enskilda biografägare, främst på små orter och på landsbygden har inte samma marginaler. Ett statsstöd på 25 miljoner kronor om året 2016–2019 ska delas ut för att stödja dessa biografer. Enligt en enkätundersökning som Svenska filminstitutet har gjort med de biografer som tilldelats detta stöd har minst 60 procent av dessa höjt sina priser.

"Tvungna att höja"

Ett exempel är biokedjan Eurostar som har biografer i bland annat Falkenberg, Hässleholm och Hedemora. I dag kostar det 110 kronor för att se en kvällsfilm och 90 kronor för en matiné.

ANNONS

- De här priserna låg på 95 respektive 80 förut men vi blev tvungna att höja, säger delägaren Richard Liljedahl.

Intäkterna har minskat efter det första kvartalet men Richard Liljedahl tror att det har att göra med bristen på en riktig publikdragare, som "En man som heter Ove", snarare än höjda priser.

- Det som är mest intressant är väl vad vi gör när statsstödet tar slut. Tanken är att det ska gå till att investera i saker för att biografen ska få högre omsättning. Men sådana investeringar, som plötsligt ska ge en tioprocentig ökning, finns ju inte.

TT

Fakta: Momshöjning på bio

1 januari 2017 fick Sverige en ny filmpolitik. Det gamla Filmavtalet skrotades och den gamla tioprocentiga biografavgiften avskaffades. I stället höjdes momsen på biobiljetter från 6 till 25 procent.

Tidigt identifierades det att vissa biografer på mindre orter skulle få extra svårt med omställningen. På regeringens uppdrag har Svenska filminstitutet utrett vilka biografer det handlar om, i syfte att dela ut ett stöd på 25 miljoner kronor om året 2016–2019.

Under 2016 betalades 15 miljoner kronor ut i statsstöd för utveckling av biografverksamhet till 95 aktörer och 126 olika biografer över landet, som Folkets hus och parker, Eurostar, Svenska bio och Björn Biografer.

Biografägarna har hela 2017 på sig att "spendera" sitt beviljade stöd och ska redovisa först i januari 2018.

ANNONS