Bättre luft kan ge friskare barn

Sjukfrånvaron på Göteborgs förskolor är hög. Nu ska två läkare undersöka om luftrenare kan vara lösningen. – Förhoppningen är att vi ska halvera sjukfrånvaron, säger Per Gustafsson, överläkare på barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus.

ANNONS
|

Vintern närmar sig och för alla småbarn innebär den kalla årstiden mycket sjukdom. Under februari i år var sjukfrånvaron över 17 procent bland barn i åldrarna 1-3 år, enligt rapportering gjord till Västra Götalandsregionen.

I ett försök att minska sjukfrånvaron ska nu två läkare från Skaraborgs sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.

– På sikt är förhoppningen att vi ska halvera sjukfrånvaron. Vi vill i första hand se till att barnen mår bra. Och om barnen är friskare kan det även leda till stora samhällsekonomiska vinster, säger Per Gustafsson.

Stor skillnad mellan förskolorna

Statistik har visat på stora skillnader i sjukfrånvaron mellan olika förskolor. I det nya projektet, som drar igång nu i oktober, ska Per Gustavsson, tillsammans med specialistläkare Maher Abbas vid Skaraborgs sjukhus, undersöka om skillnaderna i sjukfrånvaro kan bero på de olika förskolornas inomhusluft.

ANNONS

– Det finns inga mönster som tyder på att variationerna beror på socioekonomiska skillnader, säger Per Gustafsson.

Tidigare har hygienåtgärder gjorts i samband med bland annat handtvätt, blöjbyte och mathantering. Men detta har inte lett till någon större sänkning av barnens höga sjukfrånvaro, enligt Per Gustafsson.

– Statistiken visar på en ytterst marginell förändring i sjukfrånvaron. Det som kvarstår är att det kan vara något luftburet och därför har vi börjat fundera på vad vi kan göra åt det, säger han.

Inomhusmiljö en viktig faktor

Enligt Per Gustafsson är inomhusmiljön på förskolor en viktig faktor gällande små barns hälsa.

– Allt partikelmaterial som vi andas in måste hanteras av kroppen. Är det mycket partiklar i luften måste barns immunsystem jobba på högvarv och då blir de lätt förkylda.

Cirka 20 förskolor med barn i åldern tre till fem år i västra Göteborg har valts ut till projektet. Baserat på aktuell statistik över sjukfrånvaron i luftvägsinfektioner ska hälften av förskolorna utrustas med elektrostatiska luftrenare på fönster och väggar. Resultatet kommer sedan att jämföras med den andra hälften av förskolorna, som inte kommer att utrustas med luftrenare. Omkring 200 barn ska ingå i studien.

Om luftrengörarna visar sig ha positiv effekt på barnens hälsa menar Per Gustafsson att det kommer leda till många positiva effekter.

ANNONS

– Det är inga stora pengar det handlar om ifall vi vill gå in och göra bättre luftkvalitet. Det är viktigt att ge våra kära barn den bästa tänkbara luft. Under de första levnadsåren utvecklas barnens immunsystem och lungorna är inte fullt utvecklade förrän vid tre till sex års ålder. En liten skada på lungfunktionen kan slå ut hälsan på lång sikt, säger han.

Han hoppas också att studien ska leda till en standard för kvaliteten på luften inom förskolan.

– I dag finns bara en standard för utomhusluft, det borde vara liknande även gällande inomhusluft på förskolor.

Inför projektet har luftkvaliteten på ett antal förskolor mätts.

– Vi började mäta i februari. Generellt kan man säga att det ligger inom gränsvärdet, det är en ganska bra miljö, säger Per Gustafsson.

Projektet beräknas pågå till och med mars 2018.

ANNONS