Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  1/1

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Trafikverket slår ifrån sig kritik om Västlänken

  Under sitt slutanförande i Mark- och miljödomstolen bemötte Trafikverket för första gången den kritik som har framförts mot Västlänken. – Det är en nidbild av projektet som har spridits, sade advokat Magnus Fröberg.

  Efter sammanlagt nio dagar med förhandlingar i Mark- och miljödomstolens tillfälliga lokaler på Bananpiren var det under torsdagen dags att sätta punkt. Framför ungefär 200 åhörare höll då de olika parterna sina slutanföranden inför rätten. 

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Först ut var Trafikverket som genom advokat Magnus Fröberg för första gången gav sin syn på den kritik som projektet stött på. 

  – Jag har frågat flera personer som har jobbat med det här projektet varför Trafikverket inte har gått in och bemött de här missvisande, och i vissa fel rent felaktiga uppgifterna. Det stående svaret har varit att det inte är vår sak att debattera och argumentera. Problemet är bara att det då har blivit en nidbild av projektet Västlänken som har spridits. 

  Han tyckte också att fokus i förhandlingarna i många fall har legat på en alltför detaljerad nivå. 

  – I vissa fall känns det som att de som har uttalat sig har använt ett svepelektroniskt mikroskop där man kan förstora upp en myras öga så att det blir stort som en fotboll. Där har det hela tiden varit viktigt att zooma ut, ge perspektiv och att sätta sakerna i sitt sammanhang, sade han. 

  LÄS OCKSÅ: Svåra år för bilister väntar när Västlänken byggs

  Istället menade han att byggnationens faktiska konsekvenser på miljö, trafik och säkerhet kommer att bli begränsade – och att han ansåg Trafikverkets utredning vara en av de mest dugliga som har genomförts i Sverige inom området miljö och teknik. 

  Magnus Fröberg hänvisade också till att flera av de väg- och järnvägstunnlar som Trafikverket tidigare ansvarat för i dag upplevs som succéer. 

  – Men ändå är det alltid misslyckandet i Hallandsåsen som lyfts fram – händelser som ägde rum för 20 år sedan.

  LÄS OCKSÅ: Västlänkens framtid avgörs i lagerlokal

  Skilda åsikter om utredningen

  Under sitt drygt femton minuter långa anförande påpekade han även att regeringen redan har gett beslut om att Västlänken ska genomföras – och att målet faktiskt handlar om vilka miljövillkor som ska gälla för byggnationen.  

  – Trafikverket har i det här målet utfört sin uppgift mycket väl när man har presenterat en miljökonsekvensbeskrivning och utredning. Man har gått längre än vad man har gjort i något annat fall. Dilemmat med det tycks vara att det för många parter kan uppfattas att man måste föreskriva mycket, mycket mer när utredningen är mycket, mycket större. Så är inte fallet, sade han. 

  Det var emellertid en slutsats som Länsstyrelsen inte helt delade. När de fick ordet berättade deras representant om att de ser tendenser till att Trafikverket har förminskat enskilda frågor genom att låta de försvinna i det stora projektet. 

  – Åtgärder som i sig själva hade krävt en tillståndsprövning – och som i normalfallet skulle ha belysts och studerats noggrant har i viss mån marginaliserats genom projektets totala omfattning och komplexitet, sade de och hänvisade då bland annat till den halvårslånga avstängningen av kanalerna och den temporära omläggningen av Mölndalsån. 

  LÄS OCKSÅ: Rätten tog busstur längs med Västlänken

  Fastighetsägarna: "Bristfällig utredning"

  Även berörda sakägare – bland annat representanter för olika fastighetsägare – tog tillfället i akt att uttala sig för rätten en sista gång. Många inledde sina anföranden med att säga att de är positiva till Västlänken, men att de däremot har flera invändningar om hur vägen dit ska se ut. 

  – Mycket av de här diskussionerna har präglats av att Trafikverkets handlingar är halvfärdiga och att man säger att man ska göra mer detaljerade undersökningar och kontroller i ett senare skede. Wallenstam får här en känsla av att Trafikverket tycker att det är urskuldande att bara för att projektet är så stort behöver man inte gå in i detalj på de många fastigheter som drabbas, sade bland annat Wallenstams ombud Johan Cederblad.

  En fråga som togs upp av flera parter var hur lång prövotiden för oförutsedda skador på ens fastighet ska vara. Trafikverket yrkade på tio år efter färdigställandet, medan de flesta fastighetsägare ville ha dubbelt så lång tid på sig för att rapportera in skador då de menar att de kan uppkomma med viss fördröjning.

  En av de som yrkade detta var Fastighetsägarnas representant Liselott Kristoffersson. Hon kallade också Västlänken för "det största riskprojektet i innerstadsmiljö i Sverige någonsin" då det handlar om så stora mängder vatten. 

  – Jag tycker inte alls att utredningen är bra. Jag tycker att den är väldigt bristfällig. Man kan undra varför det ska vara så bråttom. Jag tycker att det är helt tokigt. Det måste ju vara mycket bättre att utreda det här ordentligt för att undvika skador, sade hon. 

  LÄS OCKSÅ: Västlänken hotar hundraårigt hus

  Dom väntas efter nyår

  Vanligtvis har domstolen två månader på sig från avslutad förhandling att meddela sin dom. Men rättens ordförande Göran Stenman flaggade för att den tiden kan komma att förlängas.

  – Jag kan inte lova att det kommer en dom före årsskiftet. Men jag lovar att vi arbetar med detta så fort vi kan.

  Trafikverket yrkade även att de skulle få möjlighet att dra igång byggnationen så fort domen kommit – och inte behöva vänta tills den har vunnit laga kraft. Även det var något som flera sakägare motsatte sig.

  Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.