Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Visma bWise gör Sverige mer datadrivet

I många branscher är digital transformation ett modeord. Flera företag missar tyvärr att dess innebörd även är signifikant med överlevnad. Hur kan man förfina verksamheten för att tillgodose kundernas efterfrågan och överleva en kris med hjälp av möjligheterna som skapas genom tekniska innovationer?

Visma bWise fokuserar på business intelligence och analys som skapar konkurrensfördelar åt bolag i alla branscher. I korthet innebär det att man påskyndar och möjliggör för företag att få ut maximal nytta av, och under, sin digitala förändringsresa.

Smartare affärsbeslut med visualiseringslösning 

Alla företag, organisationer eller statliga myndigheter har flera olika typer av IT-system för att sköta sin verksamhet. Alla system genererar data och ofta upplevs det svårt att få en överblick och ett affärsmässigt sammanhang kring de olika separata systemen. Visma bWise tjänst sammanställer data över system och skapar ett bra beslutsstöd som ger nya insikter och på sikt även genererar nya affärsmöjligheter. 

– Genom att använda olika mjukvaror kan vi skapa en 360-vy för att ge beslutsfattare den information de behöver. Mycket av vårt arbete går ut på att förstå kundens behov och vilken data som är viktig för deras affär och process. Vi stöttar, utmanar och skapar förståelse så att kunden är trygg med hur de själva i realtid kan dra nytta av datan, säger Niclas Wigh, säljchef.

Involvera hela organisationen i förändringsprocessen

Hos vissa bolag har man sett ett omställningsproblem med att komma ur sin befintliga IT-struktur och göra innovationer. Problemet är ofta att de arbetar i silos vilket gör det svårt att hitta och analysera den data som leder till insikt. Det Visma bWise strävar efter är skapa processer där alla kan få stöd och med hjälp av data fatta bättre beslut, på ledningsnivå men kanske framförallt för de många vardagsbesluten.

– Alla marknadsledare bolag är datadrivna idag och för att komma dit krävs både ansträngning och en vilja att förändras. Vi ser att de kunder som verkligen lyckats är de som har en nära koppling mellan företagets övergripande strategi och digitaliseringsstrategin. En förändringsprocess som involverar hela organisationen och alla dess medarbetare, säger Kristin Nyberg, CEO.

Insikt som skapar nytta i svåra tider 

Corona-krisen kom plötsligt och många bolag är hårt drabbade. För Visma bWise är det tydligt hur viktiga effekterna av ett beslutsstöd är för kunderna, då det innebär att de får full koll på hur verksamheten kan ställa om sitt erbjudande i en riktning som genererar fortsatt inkomst.

– Vi har flera stora kunder som har det svårt ekonomiskt nu och ser tydligt att de företag som har kommit långt i den digitala omvandlingen och har bra datadrivna processer är de som kommer att klara sig på lång sikt, säger Kristin.

Läs mer på www.visma.se/bwise