Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vind-, kärn- och vattenkraft: ”Allt behövs i omställningen”

Sverige har ett ambitiöst klimatmål om netto noll utsläpp av växthusgaser till 2045. Till skillnad från många andra länder har Sverige sedan länge haft ett i princip fossilfritt energisystem. Vad är då utmaningen?

Sveriges snabba utbyggnad av kärnkraften och vattenkraften på 1970-talet gjorde att vi på två decennier kunde ersätta oljan och kolet i energiproduktionen. För att göra samma sak inom industri och transport behöver detta göras om – fast i dubbel skala. Det menar Anton Steen, ansvarig för Fortums samhällsrelationer i Sverige, hos Fortum.

– På bara några decennier behöver vi fördubbla elproduktionen för att klara omställningen av transportsektorn och industrin. Att få tillräckligt med el på plats där och när den behövs är en utmaning som handlar både om hur energisystemet fungerar tekniskt och om hur dessa stora investeringar ska finansieras, förklarar Anton.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hur Fortum arbetar för en hållbar värld

Diskussionerna om hur de olika industrisatsningarna på Hisingen hotas av kapacitetsbrist blir alltmer intensiva och i regionen kommer omställningen av kemiindustrin i Stenungssund också kräva stora mängder energi.

– Enkelt uttryckt: Mer vindkraft, mer kärnkraft och mer vattenkraft – alla behövs när Sverige ställer om. Som energiföretag har Fortum en viktig roll att spela i detta, men att klara klimatmålen är något samhället behöver göra gemensamt.

Ökande obalanser behöver tas på allvar

Elsystemet är ett av våra mest komplicerade system och att marginalerna i systemet fortsätter att krympa är varningssignaler som bör tas på stort allvar, betonar Anton. Både i dag och många år framåt saknas tillräcklig överföringskapacitet, så södra Sveriges utmaningar behöver mötas med mer planerbar kraft som kan leverera effekt på plats.

– I energisystemet behöver det dygnet runt och året runt vara balans mellan hur mycket som används och hur mycket som produceras. För samhället är en bra balans mellan den planerbara kärnkraften, den flexibla vattenkraften och den väderberoende produktionen avgörande eftersom det bestämmer hur väl energisystemet fungerar. Ett välbalanserat och fungerade energisystem är sammantaget även mer kostnadseffektivt, men tar vi inte hjälp av alla fossilfria kraftslag kommer omställningen av industri- och transportsektorerna bli mycket svår.

Behöver öppna upp energimarknaden

Enligt Anton är den svenska elmarknaden i behov av fortsatta reformer, både för att möjliggöra investeringar i fossilfria kraftslag och för att göra det intressant.

– Kommande kvartssekel behövs enorma investeringar: i vindkraft, i vattenkraft och i kärnkraft såväl som i nät och energilager. Det behövs också en marknadsmodell som gör Sveriges energisystem attraktivt att investera i. Att bygga ett system som kan driva omställningen till netto noll-utsläpp på ett samhällsekonomiskt bra sätt handlar inte om en utan många olika åtgärder där alla behövs.