"Vi vädrar mycket"

ANNONS

Förskolan Skattegårdsvägen 100 är en av de cirka 20 förskolor som ingår i projektet med luftrengörare. I samband med studien mäts sedan en tid tillbaka luftkvaliteten på förskolorna. Alla hittills uppmätta resultat i studien ligger inom gränsvärdet, men Skattegårdsvägen 100 är den förskola där det hittills har uppmätts flest partiklar i luften. Detta är dock inget som avspeglas i förskolans sjukfrånvaro. Tvärtom har Skattegårdsvägen 100 färre sjukdagar jämfört med genomsnittet i västra Göteborg, enligt statistik från Smittskydd västra Götaland. – Jag kan inte svara på statistiken från luftmätaren men jag är ju för så bra luftkvalitet som möjligt. Min upplevelse är att sjukfrånvaron här är låg. Men så klart har vi sjukfrånvaro, både bland barn och bland personal. Oftast är det en peak i februari, säger Ludwig Wixtröm, förskolechef.

ANNONS

Vistas mycket utomhus

Förskolan Skattegårdsvägen 100 har en stor gård och barnen vistas mycket utomhus. Mycket fokus läggs på att barnen ska vara ute. Under vilan sover en stor del av barnen utomhus i sina vagnar. – Vi vädrar mycket och har stora ytor som barnen kan röra sig på. Under en del av dagen har vi öppet mellan de två avdelningarna för att få så mycket yta som möjligt. Min upplevelse är att ju mer vi är snoriga och stänger in oss desto mer blir alla snoriga, säger Ludwig Wixtröm.

Fokus på hygien

Mycket fokus läggs även på hygienen i samband med toalettbesök och måltider. – Vi är jättenoga med att barnen ska tvätta händer med tvål och vatten. Vi har handfat i barnhöjd så att de kan ta tvål själva och vi kollar noga så att de gör det, säger Mikael Thörnqvizt, förskollärare.

Han tror att hygienen har större inverkan på barnens sjukfrånvaro än luftkvaliteten. – Spontant tror jag inte att en luftrengörare skulle påverka sjukdomsbilden drastiskt, jag tror att hygienen är A och O. Tidigare gjorde jag praktik på en förskola där de var väldigt noga med hygien och att sprita bordsytor och sådant och de hade inte haft magsjuka på sju, åtta, nio år. Här har jag bara arbetat i åtta månader men under den tiden har jag inte sett en enda uppkastning.

ANNONS
ANNONS