Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

"Vi tror inte på gratistjänster"

Varför betalas inte kollektivresorna helt med hjälp av skatten? Och hur vill politikerna få bort vårdköerna? Läs chatten med Johnny Magnusson (M) och Gert-Inge Andersson (S).

Elof: Till Gert-Inge: Är det inte bättre att ge folk gratis elbilar istället för att hålla på med dessa gamla långsamma spårvagnar?

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se


Gert-Inge Andersson: Hej! Det är smartare att sitta 30 i ett fordon, än åka en och en eller bara några. Oavsett om det är el- eller fossilbränsle. Därför värnar jag kollektivtrafiken, till exempel spårvagnar!

Krister Karlsson: Hej! Varför går det inte att lägga kollektivresorna på skatten, så att det blev "gratis"? Då får ju åxå bilisterna vara med och betala. Inga biltullar, men bra infartsparkeringar.


Johnny Magnusson:
Mer än hälften av reskostnaden betalas via skatten. Vi tror inte på gratistjänster utan att man skall betala när man åker kollektivt.

Gert-Inge Andersson: Redan nu är ca hälften av kollektivtrafiken skattefinansierad. Andra hälften kommer från biljettintäkter. Helt skattefinansierad skulle regionen behöva skjuta till ytterligare 2,5 miljarder av skattemedel. Det har vi inte råd med nu.

Klas-Göran: Varför har ni valt att ignorera frågan om trängselskatt? Alliansen har ju tidigare sagt nej och Socialdemokraterna har ju lovat en folkomröstning. Vägvalet samlade 28 000 namnunderskrifter för en folkomröstning. Varför får Stockholm en och inte Göteborg?


Gert-Inge Andersson:
Alla partierna vill gärna göra investeringar för 35 miljarder, som mycket handlar om kollektivtrafik och förbättra framkomligheten i Göteborg. Det är viktigt för hela Västra götalands tillväxt och utveckling. Medfinansieringen var ett krav från staten och inget vi ville ha från början. I valet mellan att inte få detta gjort - och att få det gjort - har ändå en stor majoritet beslutat göra detta. Regionen, Göteborgs stad och staten delar på finansieringen utöver trängselavgifterna.

Johnny Magnusson: Vi har skrivit flera debattartiklar i ämnet. Valet står inte mellan tängselskatt eller inte trängselskatt. Utan mellan trängselskatt och utbyggd infrastruktur. Den som vill att Göteborg skall stanna i växten kan rösta på något av de populistiska nejpartierna. Vi vill att Göteborg ska växa.Tänkaren: Hej! Jag förstår inte varför det är så nödvändigt att bygga Västlänken? Det lär gå att istället flytta Centralen till området vid Gårda och därmed slippa en säckstation, men så vitt jag förstått så vill inte ni politiker ens reda ut det alternativet. Varför?


Gert-Inge Andersson: Innan Västlänken beslutades gjordes många utredningar av flera olika alternativ. Detta är det som sammantaget bedömts vara bäst.

Johnny Magnusson: Detta kräver att vi bygger om hela staden. Det Västsvenska paketet är den lösning Trafikverket kommit fram till efter tio års utredning, jag tror inte tio nya år av utredning för frågan framåt. Tvärtom Göteborg halkar efter än mer.

Väljare: Till Johnny Magnusson: Du säger nu att du öppnar dörren för Socialdemokraterna. Varför? Litar du inte på folkets röst? Är inte det att vilseleda väljarna? Alliansen har ju sagt att denna gång blir det inga oheliga allianser.


Johnny Magnusson: Jag vill absolut inte hamna i situtionen att regera med Socialdemokraterna, därför går vi till val som en allians med S som vår huvudmotståndare. Men i ett läge där det inte finns någon majoritet kan man tvingas till ovanliga lösningar. Vi vill inte göra som i Belgien och köra utan regering. Men rösta blått och på alliansen så vi får en tydlig allians-majoritet!

Daniel: Det pratas om att vårdköerna ska bort, är det meningen att dom ska bort helt? Hur ska det finansieras?


Gert-Inge Andersson: Vårt mål är att få bort vårdköerna helt. Vi vill helst inte behöva några väntrum alls i vården. Vägen dit är att effektivisera men också genom att vi får högre skatteintäkter - det kräver att fler jobbar och betalar skatt, så det blir lättare att finansiera.


Johnny Magnusson: Vårdköer kostar pengar och lidande, därför måste de bort. Det kanske kräver satsningar på kort sikt för att få bort köerna, men på lång sikt sparar vi både pengar och lidande.

Lars: Hej ! Varför satsar ni på storskalig produktion av sjukhusmat i VGR ? Det leder ju inte tíll bättre mat eller ett hållbara och vänligare samhälle. Tänk transportbehovet ! Tänk på hur matkvalitet egentligen skapas. Det finns många exempel där en mindre restaurant slår den "matfabrik" som ni föreslår.


Gert-Inge Andersson:
Själv är jag tveksam till om det blir bättre med en centralisering. Det viktiga är att maten håller en hög kvalitet, är näringsrik för patienterna och att man kan välja och få mat när den behövs på sjukhusen. Den måste tillverkas säkert och motsvara de krav som myndigheterna ställer. Det tror jag man kan göra på flera ställen. För att veta så måste vi utreda flera alternativ.


Johnny Magnusson: Det är ingen satsning utan en utredning. Vi tycker det viktigaste är att patienten får en bra och näringsriktig mat, inte var den tillagas. Men vi har ännu inte tagit ställing till något förslag.

Tänkaren: Hej båda, När man nu har infört GPSer i alla kollektivatrafikens fordon samt det nya biljettsystemet. Varför inte då även införa en taxa baserad på verklig åksträcka. Idagsläget är det fruktansvärt dyrt att åka korta sträckor kollektivt = man tar bilen för just dessa, vilket går stick i stäv med politikernas önskemål om att man ska ställa bilen för den typen av resor. Att man altid stämplar både vid på och avstigning är dessutom en väldigt enkel regel.


Johnny Magnusson:
Vi ser gärna ett sådant biljettsystem som du beskriver.

Krister Karlsson: Varför måste det finnas olika betalsystem i landet? Varför går det inte att köpa in bussar och spårvagnar från samma leverantör? Varför ?!


Johnny Magnusson: Det går naturligtvis, men vi har 21 olika länstrafikbolag och dessa upphandlar olika. Men nu när Västtrafik ligger helt under Västra Götalandsregionen kan vi iallafall förenkla inom vår region.

Tänkaren: Hej Gert-Inge! Tack för svaret kring placeringen av Centralen. Men jag förstår också att ni anser det lämpligast eftersom det är det alterntiv som valts... Men det jag undrade var på vilka grunder det beslutet fattades då jag förstått att en placering vid Gårda skulle kosta endast 30% av Västlänken. Så vilka var era grunder för att inte spara dessa pengar?


Gert-Inge Andersson: Hej igen! Regionens roll i detta har varit ganska begränsad och jag får nog hänvisa dig till Göteborgs kommun och Trafikverket istället. En fördel som jag personligen kan se, ger att det blir ytterligare två påstigningsmöjligheter, vid Haga och Korsvägen.

Maria: Staten krävde en medfinansiering men inte att det måste vara trängselskatt. Det kan finansieras på annat sätt eller?


Johnny Magnusson:
Ja, det kan finansieras på annat sätt - men vi vill inte höja skatten för alla utan för de som använder vägarna.

Peter: Är ni medvetna om kostnaderna för att träffa läkare inom en timme på akuten? Till exempel söker på barnakuten 0 - 20 patienter per timme. För att hålla ert vallöfte måste man i så fall placera tillräckligt med läkare och sköterskor där för att klara av att undersöka 20 barn per timme. Större delen av tiden kommer de att ha ganska lite att göra men de måste ändå finnas till hands, vilket innebär att de inte kan ha mottagningar eller operationer eller ta hand om sjuka barn som redan är inlagda. Ska man lösa detta genom att anställa betydligt fler läkare och sköterskor, eller ska man dra ner på sjukhusets övriga verksamhet?


Johnny Magnusson:
Vi uppskattar att det kommer kosta mellan 300 och 400 miljoner att klara en timmes väntan på läkare på akuten, och de pengarna är vi tillsammans med Alliansen redo att sätta av. Vi har också 25 konkreta punkter som behöver göras för att klara målet. Du hittar dessa på vår hemsida www.moderatvg.se

Gert-Inge Andersson: Redan nu har barnsjukhuset minskat väntetiderna rejält. Det handlar inte bara om att anställa fler, utan att arbeta på rätt sätt. Det är inget omöjligt mål!

M: Jag har MS och kan inte bli frisk. Varför skall jag leva på socialbidrag?


Gert-Inge Andersson: Hej! vi har en orättfärdig sjukförsäkring i Sverige idag. Det har ställt många sjuka utanför den trygghet som vi Socialdemokrater vill att alla ska få om man blir sjuk. Detta är inte en fråga som avgörs av Västra Götalandsregionen, så ställ gärna frågan till Moderaterna och Johnny Magnusson. De står för den här politiken och kan nog lättare svara på din fråga.


Johnny Magnusson: Så ska det inte vara, den som är allvarligt sjuk kan när som helst ansöka om att få sjukpenning utan tidsbegränsning. Har du testat detta?niklas: varför en ambulanshelikopter till när samma summa investerad i vägburen ambulans skulle ge en större vinst för patienterna? helikoptern löser inte målet att nå prio ettor inom 15 minuter.


Johnny Magnusson: Vi vill satsa både på vägburna ambulanser och helikopter. En helikopter kan vara på plats över hela regionen och skapar större flexibilitet i systemet. Därför är den med och bidrar till att nå alla prio ettor inom 15 minuter, men det är inte den enda lösningen.

Gert-Inge Andersson: Västra Götaland är till ytan ganska stort, och vi måste kunna garantera alla invånares akutvård. Vi vill göra det i samarbete med andra, så inte hela kostnaden hamnar hos oss.

Daniel: Hur mycket vill ni att ett månadskort ska kosta i Göteborg om ditt parti fått bestämma? Och vad skulle ett regionkort kosta eller skulle det vara samma som kommunkorten?


Johnny Magnusson: Vi tycker nuvarande prisnivåer är rimliga både på kommunkort och regionkort. Ska man satsa pengar ska man göra det på fler bussar och fler tåg, inte på billigare månadskort.

Maria: Hej! Vad gäller medfinansiering till infrastrukturpaketet så har väl inte regeringen klart sagt att den ska ske genom trängselskatter. Man kan väl finansiera den genom löneskatten. Då blir den mer rättvis och alla är med och betalar. För vägar används ju av alla och inte enbart av bilister. Det görs cykelvägar, ambulanstransorter, bussar m m.


Johnny Magnusson:
Vi tycker det är mer rättvist om de som kör bil på vägarna är de som betalar de nya satsningar. De som inte åker bil utan kollektivt ska inte behöva betala högre skatt på sin lön för att det byggs en ny vägtunnel under Göta Älv.

Christian: Magnusson: Vilka sjukhus tänker ni sälja om ni får makten? När sker det? Jag har hört att du har sagt att det inte är prioriterat just nu, så jag tolkar det som att det är en prioritering vid ett senare tillfälle.


Johnny Magnusson: Vi har inga förslag på att sälja några sjukhus. Vad jag har klargjort är att jag inte avser att sälja de stora akutsjukhusen, men att jag kan tänka mig andra lösningar för de mindre sjukhusen om detta innebär att sjukhuset kan utvecklas och ge en bra sjukvård till medborgarna.

Orolig skarabo: Jag vill att sjukhusen ska ägas och drivas av oss skattebetalare. Hur ser Ni på den frågan?


Gert-Inge Andersson:
Vi håller med!

Johnny Magnusson: Ja visst, sjukvården ska vara finansierad av skattemedel. Ingen ska behöva ta tilläggsförsäkringar för att få vård, i socialdemokraternas Sverige har det tyvärr varit sådana vårdköer att människor valt försäkringar som ett alternativ. Bland andra gick Göran Persson till det privata Sophia-hemmet för att få sin höft opererad. Så ska man inte behöva göra.

Björn: Gert-Inge. Ska ni lägga ner Lundby sjukhus?


Gert-Inge Andersson:
Svaret är nej. Vi kan inte lägga ner Lundby sjukhus, det äger inte vi. Vi kommer att fortsätta köpa tjänster där för vård till göteborgarna

Tänkaren: @Johnny: Du svara Maria att man inför trängselskatt istf att finansiera via den vanliga skatten för att kostnaden ska bäras av dom som använder vägarna. Är ju rimligt om man nu tänkte bygga vägar för pengarn. Men nu är det ju så att trängselskatten primärt ska finansiera tåg. Med ditt resonemang så bör väl detta då betalas av rälsanvändarna?

Johnny Magnusson: Banavgifterna höjs också som en del av Västsvenska paketet, och därmed får de som reser med tåg också vara med och finansiera det hela.

Alfred: Hej Gert! Jag läste i GP häromdagen att ni vill höja månadskorten till 600 i Göteborg för att kunna betala för enhetstaxan. Varför skall Göteborg betala för att alla utanför skall åka för en tia?


Gert-Inge Andersson:
Hej Alfred! Vi vill inte att det ska bli dyrare i Göteborg! Det är fel. Vi vill att alla ska kunna resa enkelt och lätt utan ologiska taxegränser och krångliga taxor.

Skattebetalare: Hur tror Ni viljan att betala skatt till gemensamma investeringar och åtagande om fler väljer att köpa privata vårdförsäkringar och privata skolor?


Johnny Magnusson:
Det handlar inte om vem som är leverentör av välfärdstjänsten, utan om vem som betalar. Vi kan ta vårdvalet som ett exempel. Oavsett vilken vårdcentral du väljer att besöka är det det skattebetalarna som står för notan. Vårt politiska uppdrag är att se till att sjukvården håller en hög kvalitet och finns tillgänglig för alla samtidigt som ett sker till ett så lågt pris som möjligt för skattebetalarna.

Gert-Inge Andersson: Vi är övertygade om att viljan att betala skatt minskar. Då förlorar vi möjligheten att finansiera sjukvården solidariskt, genom skattsedeln.

Björn: Vad kommer införandet av enhetstaxa att kosta och vem är det som får betala kalaset?


Gert-Inge Andersson:
Hej Björn! Vårt förslag baseras på att det ska vara kostnadsneutralt.

Maria: Hej Johnny! I vårt grannlän Halland har man lyckats få bort köerna som jag förstått det. Kommer alliansen att kunna lösa det på samma sätt även i vårt län och hur skall ni i så fall göra?


Johnny Magnusson: Halland är ett bra exempel på att Alliansen levererar. I Västra Götaland har vi i alliansen presenterat 25 konkreta punkter för hur vi vill få bort köerna på akutmottagningen, får vi förtroendet att leda regionen efter valet kommer detta vara det första vi genomför.

Björn: Gert-Inge. Ni lovar "max en timma på akuten", varför är det inte redan det? Ni har ju makten..


Gert-Inge Andersson: Ja, tillsammans med Folkpartiet har vi lett sjukvården i tio år. Sedan en tid tillbaka arbetar vi med väntetiderna på akuterna. Den sista tiden har de minskats rejält, till exempel på barnakuten och Mölndal. Därför vågar v i lova max 1 timme till läkaren på akuten!

Anita: I P4 förra veckan var ett inslag med en forskare som sade att resandet går ner om enhetstaxa införs. Vad har ni för forskning bakom era förslag?


Johnny Magnusson: Sunt förnuft säger att en resa på 10 mil kostar mer än en resa på 1 km. Enhetstaxan innebär därför att de korta resorna subventionerar de längre och det tycker vi är fel.

Gert-Inge Andersson: Om man gör betalningen för resan enklare och att tåg och bussar håller tidtabeller bättre, så ökar resandet. En utbyggd kollektivtrafik ger fler resande!

Olle: Jag tycker det är viktigt med större valfrihet inom vården för invånarna. VGPV var ett bra steg enligt min uppfattning. Hur ser ni på en vidare satsning på andra områden som exempelvis mödravård? Hur kan systemet vidareutvecklas så vi möter den allt större andelen multisjuka äldre - tänker exempelvis på att göra gruppen atraktvare för vårdcentralerna genom utvecklad ersättningsmodell?


Johnny Magnusson: Vi vill gå vidare med vårdvalet, exempelvis inom Mödravård. Tycker du som oss ska du rösta på moderaterna eller alliansen!

Tänkaren: @Gert-Inge: Det har under senare år dykt upp många fler vårdcentraler (och apotek) vilket markant ökat tillgängligheten för oss medborgare. Numer behöver man i stort sett aldrig vänta vilket man nästan alltid fick göra tidigare. Nu drivs ju många av dess i privat regi vilket S är emot. Hur tänker ni hantera dessa om ni får majoritet? Lägga ner/ta över? Hur kommer tillgängligheten att bli i er värld?


Gert-Inge Andersson: Vi har varit med och skapat VG Primärvård, tillsammans med Centerpartiet och Folkpartiet. Det blev 64 nya vårdcentraler och det är jättebra. Alla har samma uppdrag och kvalitetskrav. vi kommer inte att medverka till någon förändring av detta!

Liselotte: Jag kan tycka det är onödigt att lägga så mkt pengar och resurser på två st fotbollsarenor och ett pariserhjul när det finns arbetslösa ungdomar, köer i vården osv där pengarna verkligen behövs. Vad tycker ni?


Johnny Magnusson: Det är alltid svårt att ställa fotbollsarenor mot sjukvård - och därför är det inte frågan om antingen eller. Särskilt som fotbollsarenorna hanteras av Göteborgs Kommun och sjukvården av Västra Götalandsregionen.

Leif: Till Gert-Inge: Varför gör ni skillnad mellan privata vårdcentraler och privata sjukhus? Privata vårdcentraler är ju öppna för alla... Lundby sjukhus funkar ju fint och Carlanderska likaså.


Gert-Inge Andersson: Vårdcentralerna är många och kan jämföras med varandra. Om du säljer ut ett helt sjukhus så är det inte längre frågan om privata alternativ i en mångfald av utövare. Då är det internationella storföretag som tar över en hel vårdnivå - ett privat monopol som styrs av vinstintressen. Då blir det svårare att ta helhetsansvar om patienten och för oss är det patienten som är i fokus - inte företagen.

Björn: Gert. Vänstern vill ju ha "gratis sjukvård till alla". Hur ska ni kunna komma överens?

Gert-Inge Andersson: Precis som när det gäller vårdcentralerna så kommer vi att kunna kompromissa om detta. Vi vill ha låga avgifter, som idag.

Anna: Hej Johnny! Kan du tänka dIg att sälja sjukhus som du sa i höstas?


Johnny Magnusson: Vi har inga förslag i den riktningen, men jag har inga ideologiska bindningar mot alternativa vårdgivare. Kan de vara med och utveckla sjukvården är det till gagn för alla. Jag medverkade till att Lundby Sjukhus överfördes i privat regi 1994, det är ett mycket bra sjukhus, uppskattat av invånarna och personalen och jag är stolt över att ha medverkat i den processen.

Olle: Er politik är på många omården ganska lika (även om det finns vesäntliga skillnader). Vad är ni tillsammans beredda att göra för att skapa en stabil politisk ledning i VGR? Tänker i första hand på den oro och svåra situation som kan komma med flertalet mindre populistiska partin? Sistuationen som råder nu tycker jag visar på ett behov av stabil majoritet - det har ju inte varit alldeles enkels för er i S sedan septembervalet... Kan ni samregera?


Gert-Inge Andersson:
Jag strävar efter en socialdemokratiskt ledd majoritet. Men vi har tidigare visat att vi är beredda att ta ansvar genom att samarbeta med Folkpartiet och Centerpartiet i 10 år. Just nu leder vi med MP och V. Vi ska ta ansvar också i fortsättningen, men det är väljarna som avgör på söndag!


Johnny Magnusson: Vi söker en majoritet för Alliansen - vilket är det bästa för regionen. Om väljarna inte ger några tydliga majoriteter är vi öppna för olika lösningar.

Tänkaren: @Johnny: Tack för ditt svar ang att även banavgifterna höjs. Men kommer dessa banavgifter verkligen att finansiera Västlänken fullt ut = utan bidrag från vägtullarna?

Johnny Magnusson: En politiker måste våga satsa för utveckling av samhället - och då kan man inte tillämpa millimeter-rättvisa. Västsvenska paketet finansieras både med skattepengar, trängselskatt och höjda banavgifter.

Göran: Andersson Stämmer det som borgarna säger att ni inte längre vill bygga ut E20 och kan ni lova att det kommer att göras om de rödgröna vinner.


Gert-Inge Andersson: Vi vill ha hela E20 genom Skaraborg som fyrfältsväg. Men regeringen har givit uppdrag till Trafikverket att arbeta med en 2+1 -väg. Om de ändrar sig så är vi självklart med!

DL: Ok, Johnny, så du tycker att det är svårt att ställa kostnader för pariserhjul och fotbollsarenor mot kostnaderna för sjukvården. Varför ställer ni moderater då kostnaderna för sjukvården och kostnaderna för kollektivtrafiken emot varandra? Är det "frågan om antingen eller" i det fallet?


Johnny Magnusson: Vi satsar både på sjukvården och kollektivtrafiken men vi är inte beredda att kraftigt sänka taxorna i kollektivtrafiken och då riva upp ett stort hål i regionens ekonomi.

Leif: Gert-Inge, hur ser du på att vi på landet ska vara med och betala stora summor för kollektivtrafiken när vi inte kan nyttja den i samma utsträckning som i städerna. Ni pratar ju alltid om rättvisa.


Gert-Inge Andersson:
Vårt förslag om enhetstaxa ska göra att det blir billigare för er på landet att resa! Taxan ska inte bygga på hur långt man reser, utan ATT man reser kollektivt!

Göran: Hur ställer ni er till att laga mat till sjukhus och liknande på ett centralt ställe i regionen kontra att det tilllagas lokalt vid varje enhet i princip.


Johnny Magnusson:
Vi avvaktar ett förslag från vår serviceförvaltning om hur köken ska organiseras. När vi ser olika alternativ samt kostnaden för dessa kommer vi ta ställning. Det viktiga för oss är att patienterna får en bra och näringsriktig mat.

Peter: Gert-Inge: Barnakuten har sänkt tiderna senaste veckorna genom att fördela om läkare så att de antingen gör extrapass på ledig tid, eller tas från annat arbete på resten av sjukhuset (inställda mottagningar, färre läkare på vårdavdelningar). Man har också ökat bemanningen av sjuksköterskor under testperioden utan att egentligen att budget för det. Bedömer du det som en hållbar metod på sikt, eller har du någon annan lösning? Johnny: Jag följde länken till er hemsida men hittar inte de 25 konkreta punkterna.

Johnny Magnusson: Här är direktlänken till vår rapport med 25 punkter: http://moderatvg.se/vgr/699/

Ove: Er samarbetspartner i regionen är ju Vänsterpartiet som är motståndare till all vård som inte bedrivs i offetlig regi. Detta gäller ju massor av vårdcentraler. Nu har jag sett att även ledande socialdemokrater är inne på samma linje. Har Du något avtal med (V) om att tillåta eller förbjuda privata vårdcentraler i framtiden?


Gert-Inge Andersson:
Vi har en överenskommelse med MP och V där alla tre står bakom utformningen av dagens primärvård - med de privata vårdcentralerna. Vi kommer inte att medverka till att VG Primärvård bara består av offentliga vårdcentraler.

Johan: Till Moderaten Vad kan regionen göra åt trängselskatten?


Johnny Magnusson:
Vi är i trängande behov av utbyggnad av infrastrukturen och därför vill vi fullfölja det västsvenska paketet som innebär trängselskatt få viktiga infrastruktursatsningar.

Mikael: Vilket parti kommer satsa mest pengar på sjukvården?

Johnny Magnusson: Alliansen.

Göran: Det har ju framgått i tidningen vid något tillfälle att det görs en utredning hur mat ska tilllagas och distibueras inom regionen jag har en fråga till er båda hur era respektive partier står i den frågan.


Johnny Magnusson: Som jag har svarat tidigare har vi inte tagit ställning för det finns inget förslag på bordet. Viktigast för oss är att patienterna får en bra och näringsriktig mat.

Gert-Inge Andersson: Jag tror inte det är bäst med en total centralisering av köken. För mej är det viktigast att maten har hög kvalitet, att den är god och nyttig för patienterna. Den ska tillagas på ett säkert sätt som tillfredsställer alla krav myndigheterna kan ställa. Hur det ska kunna göras i framtiden utreder vi nu.

Lina: Johnny Magnusson Jag fick ett flygblad från S där det stod att du vill skära ner kulturen med hälften. Stämmer det?


Johnny Magnusson: Nej, det är rent påhitt och ett tydligt exempel på den negativa kampanj (S) ägnar sig åt.

Hans: Till Johnny: Jag jobbar på en stor vårdkoncern. Vilka "små" sjukhus står först på utförsäljningslistan?


Johnny Magnusson:
Vi har ingen sådan lista.

Krister Karlsson: Vad gör politikerna mot dom mutskandaler som hela tiden rullas upp? Det verkar ju aldrig ta slut!?


Johnny Magnusson:
Vi går igenom kontrollrutiner i regionen för att säkerställa att det inte förekommer mutor och korruption. Lyckligtvis har vi ännu inte upptäckt något i Västra Götalandsregionens verksamheter.

Sara: till Gert-Inge Hur ser ni på de nya privata vårdcentraler som kommit under de senare åren?


Gert-Inge Andersson:
Hej! De är helt okej. De har precis samma uppdrag och kvalitetskrav som de offenltiga och är ett bra komplement som vi ska vara rädda om.

Pär: till Magnusson Ni var väl först ut att vilja ha en till helikopter eller? Behövs det och i så fall varför, finns det inte redan massa helikoptrar?


Johnny Magnusson:
Det finns en ambulanshelikopter i regionen idag och den räcker inte till. Därför vill vi ha en ytterligare helikopter, något vi föreslog för mer än ett år sedan och som (S) hakade på i valrörelsen i höstas.

Ingrid: Till Magnusson: jag har tecknat privat sjukförsäkring - Vilka sjukhus kan jag vända mig Till för att snabbt få vård - före alla andra?


Johnny Magnusson: Har själv aldrig tecknat någon sådan försäkring så jag har ingen aning. Men det borde framgå av dina försäkringspapper.

Bert: Hej Johnny, hörde på radio P4 du kan tänka dig att sälja ut sjukhus men inte prioriterar det just nu. Betyder det att du kan vilja sälja ut sjukhus under mandatperioden? I så fall vilka sjukhus?


Johnny Magnusson: Alla partier har varit överens om att Angereds Närsjukhus ska läggas ut på entreprenad ett år efter att verksamheten är i full drift. Nu när Juholt hotar med stopplagar igen får vi hoppas att han inte får makten.

Jonas: Johnny - Vad vill ni göra för ambulanssjukvården?


Johnny Magnusson
: Vi vill satsa på ambulansen, bland annat i en ytterligare ambulanshelikopter. Tillsammans med alliansen har vi presenterat 25 punkter för en bättre ambulans och akutsjukvård. Den rapporten går att läsa här: http://moderatvg.se/vgr/699/

Johnny Magnusson: Tack för alla trevliga frågor! Nu åker jag vidare till Borås för en radiodebatt som sänds mellan klockan 15 och 16 i P4. Glöm inte att gå och rösta på mig.

Gert-Inge Andersson: Tack för alla bra frågor! Jag märker att det är många som undrar om sjukvårdspolitiken och Västra Götalandsregionen. Min övertygelse är att vi måste hålla ihop sjukvården och inte splittra sjukhusen som Moderaterna vill med sin utmaningsrätt. Vi måste värna de enkla och snabba beslutsvägarna för att underlätta för en bra helhetsvård för patienterna. Vill du veta ännu mera, så finns det mycket information att hämta på vår hemsida www.socialdemokraterna.se/vastsverige Glöm inte bort att rösta på söndag! Med vänliga hälsningar, Gert-Inge Andersson (S)

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.