Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och didaktiskt kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna samt tillräckligt med resurser för att möta varje enskild elevs behov, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vi tar lärarbristen på allvar

Allt börjar med en bra lärare och ett starkt pedagogiskt ledarskap. Det är så vi bygger en framgångsrik skola. Nu under hösten påbörjas stadens utredning av skolan, som Alliansen tog initiativ till och drivit på för, skriver Helene Odenjung (FP) och Pär Gustafsson (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Lärarbristen, 21/9

Fyra av fem kommuner i Västsverige har lärarbrist och Göteborgs stad är en av dem. I samband med terminsstarten saknades 200 lärare och flera stadsdelar vittnar om att det blir svårare att rekrytera ny personal. Vi delar Lärarförbundets oro. Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare.

Statistik från Universitets- och högskolerådet visar att trenden med ökat söktryck till lärarutbildningar håller i sig. Sedan 2008 kan vi se en fördubbling. Det är väldigt glädjande att fler söker till lärarutbildningen – men det behövs många fler. Flera av Alliansregeringens reformer börjar nu ge resultat.

Nu behöver vi ta nästa steg och fortsätta förbättra lärarutbildningen. Det handlar om att locka fler studenter till att bli högstadielärare, ge möjlighet till masternivå i ett av undervisningsämnena, koncentrera ämneslärarutbildningen till färre orter och ta ytterligare steg i lärarlegitimationsreformen.

Kommunaliseringen förödande

Ska vi lyckas locka nya studenter till lärarutbildningen, attrahera lärare tillbaka till klassrummet och behålla de lärare vi redan har måste deras kompetens återspeglas i lönekuvertet.

Kommunaliseringen av skolan var förödande för läraryrket och det finns en stark koppling mellan yrkets dåliga löneutveckling och dess attraktivitet. Därför kommer det att ta tid att återställa löneläget och kräver en långsiktig strategi över mandatperioder och avtal.

Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och didaktiskt kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna samt tillräckligt med resurser för att möta varje enskild elevs behov. Allt börjar med en bra lärare och ett starkt pedagogiskt ledarskap. Det är så vi bygger en framgångsrik skola. Nu under hösten påbörjas stadens utredning av skolan, som Alliansen tog initiativ till och drivit på för. Utredningen ska bland annat belysa skolans framtida organisering, styrning och ledning samt genomföra en översyn av hur skolans resurser fördelas. Från Folkpartiet liberalernas sida kommer vi att lyfta frågan om lärarbristen i den politiska referensgruppen. Det är också viktigt att bjuda in rektorer, lärare och fackliga representanter till samtal. Allt hänger ihop.

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd och 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Pär Gustafsson (FP)