Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vid sidan av utbildning är jobb den viktigaste nyckeln till en snabbare integration. Här kan och måste Göteborg bli betydligt bättre, inte minst i sin attityd till företagande, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vi måste testa nya vägar till integration

Att kunna försörja sig själv, goda språkkunskaper, en bostad och en fungerande skola är grunden för en lyckad integration. Här har Göteborg misslyckats och har blivit en av Europas mest segregerade städer. Det är dags att testa nya lösningar, skriver Allianspartierna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För att lyckas med integrationen krävs satsningar på jobb, utbildning och bostäder. Göteborg är en av Europas mest segregerade städer och det är tydligt att drygt 20 år av Socialdemokratiskt styre har skapat en delad stad. Det saknas bostäder, skolpolitiken har misslyckats och företagsklimatet försämras för varje år. Naturligtvis försvårar detta möjligheten även för nyanlända att nå sin fulla potential.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Vi är övertygade om att egen försörjning och språkkunskaper är nyckeln till en lyckad integration, att det krävs fler bostäder och en fungerande skola. Kommunen måste arbeta på alla områden för att förbättra situationen. Det finns inte en enskild lösning som löser alla integrationsproblem men det är dags att våga pröva nya vägar.

SKOLAN. Alla barn i Göteborg ska mötas av höga, positiva förväntningar och undervisning i skolan som är anpassad till elevens förkunskaper. Förkunskaperna och erfarenheterna skiftar hos de nyanlända elever som kommer till Sverige. En del av dessa elever har med sig traumatiska upplevelser i bagaget, en tillvaro där skolgången inte har kunnat prioriteras eller till och med förstörts av krig. Det innebär särskilda utmaningar. Samtidigt visar statistik från Skolverket att elever med utländsk bakgrund i så väl Stockholm som Malmö lyckats betydligt bättre än Göteborg. Det finns därmed skäl för staden att rannsaka hur Göteborgs elever kan nå högre.

Kunskapsscreening

Vi vill att nyanlända elever snabbt ska få genomgå en kunskapsscreening så att den mottagande skolan vet vad eleven har för förkunskaper och vad man eventuellt behöver för extra stöd.  Kunskaper i svenska skyndar på etableringen och därför måste nyanlända elever snabbt få lära sig språket. Samtidigt behövs studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning.

För att stärka nyanlända barn behöver fler förberedelseklasser startas på skolor runt om i Göteborg, där vi kan samla erfarenhet och kompetens. Det är inte hållbart eller rimligt att bara ett fåtal skolor i stadsdelarna Angered, Västra Hisingen och Östra Göteborg ansvarar för merparten av mottagandet. Ansvaret bör därför spridas över staden och till fler skolor.

Alliansens mål är att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Ska vi lyckas med det, oavsett om eleverna är nyanlända eller inte, krävs en översyn av hur resurser till skolan fördelas så att skolorna får större möjlighet att möta alla elevers olika behov. Vi tror också att ökade satsningar på läxhjälp, arbetsro och tidiga insatser i skolan är viktigt för att alla ska nå målet.  

JOBB. Jobb är, vid sidan av utbildning, den viktigaste nyckeln till en snabbare integration. Egen försörjning ger människor betydligt större möjligheter att styra över sina liv, samtidigt som man kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig behövd i samhället. Den som arbetar är också med och bidrar till välfärden.

Bättre villkor för företag

För att fler ska komma i arbete krävs en politik som förbättrar villkoren för företagande. Även här behöver Göteborg bli betydligt bättre. Trots att vi är Sveriges näst största stad med Nordens viktigaste hamn och några av de största företagen så rankas vårt företagsklimat bland den nedre halvan av Sveriges kommuner. Detta påverkar möjligheterna att hitta ett arbete i Göteborg, och är en av anledningarna till att integrationen misslyckas.

Attityden till företagande från politiker och tjänstemän måste förbättras. Fyra av fem nya arbetstillfällen skapas i småföretag, kommunen måste underlätta för företagen att skapa dessa arbetstillfällen och fler därtill. Det gynnar integrationen.

BOSTÄDER. Ytterligare en faktor för att komma in i samhället är tillgången till en egen bostad. Göteborg har i dag en omfattande bostadsbrist som slår mot tillväxten och därmed extra hårt mot unga och människor med låga inkomster. Under flera år har de rödgröna partiernas ambitioner på bostadsområdet varit allt för låga och de har gång på gång misslyckats att nå just sina egna, lågt satta bostadsmål. I den senaste budgeten finns inte ens ett konkret mål kring produktionen av nya bostäder. För få planer har tagits fram och för få bostäder har byggts. Takten måste öka.

Snabbare byggprocess

Fler bostäder måste byggas och för att det ska kunna genomföras måste hela processen både bli snabbare, enklare och öppnas upp för fler aktörer. Externa aktörer måste tillåtas ta fram förslag till detaljplaner för att ytterligare snabba upp processen.

I flera bostadsområden på Hisingen och i nordöstra Göteborg är trångboddheten stor och det saknas möjlighet att göra boendekarriär i områdena. Det behövs ett tillskott av bostäder som ökar mångfalden och knyter ihop staden.  

Forskning och erfarenhet visar att det som händer under första året i det nya landet är avgörande för hur de nästkommande tio åren blir. Vi behöver tillväxt och framtidstro i hela Göteborg. En nystart behövs för skolan, jobben och bostadsbyggandet. Göteborg är ett tillväxtnav och vi har goda förutsättningar att skapa en fungerande integration i Göteborg om vi vågar pröva nya idéer. Det är hög tid för det.

Jonas Ransgård (M)

kommunalråd

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Rickard Nordin (C)

gruppledare, Göteborg