Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vi måste stoppa gifterna vid källan

I Sverige är vi lyckligt lottade. Vi har mycket och rent vatten. Än så länge. Men vi måste se upp. Om vi inte minskar utsläppen av skadliga ämnen, via avloppsvattnet till naturen, kan vi få problem, skriver bland andra Peter Rundström, Gryaab.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under 1900-talets andra hälft började man bygga avloppsreningsverk i Sverige. De hav, sjöar och vattendrag som under många år tagit emot avloppsvatten hade drabbats av algblomning, syrebrist och minskad artrikedom på grund av övergödning. Reningsverken fick till uppgift att ta bort organiskt material och näringsämnen från urin och avföring. De akuta problemen minskade och vi fick renare vattendrag.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Övergödning är fortfarande ett miljöproblem, men nu har många andra dykt upp. De har namn som ftalater, flamskyddsmedel, perfluorerade kemikalier, silver och triclosan.

Många tror att det är industrin som står för större delen av utsläppen av skadliga kemikalier och metaller. Men företagen har sedan länge krav på sig att själva rena sitt processvatten och byta ut farliga kemikalier, vilket har gjort att deras utsläpp har minskat. Det har däremot inte hushållens. I dag står du och jag för en ökande andel av utsläppen till avloppsvattnet.

Nya skadliga ämnen i omlopp

För fem år sedan (2006/2007) gjorde Gryaab en hushållspillvattenundersökning där man analyserade utsläppen från två områden i Göteborg. I områdena fanns inga anslutna industrier, merparten av vattnet kom från vanlig hushållsanvändning; det vill säga från toaletter, kök, tvätt- och diskmaskiner. Samma undersökning gjordes 1988, det vill säga nästan 20 år tidigare, och man kunde därför jämföra resultaten.

Glädjande nog kunde man se att de skadliga tungmetallerna kadmium och kvicksilver minskat med över 50 procent från 1988 till 2006/2007. Men tyvärr upptäcktes nya miljö- och hälsofarliga ämnen, som till exempel perfluorerade kemikalier (cancerframkallande och reproduktionsstörande), tennorganiska föreningar (giftigt och hormonstörande) och triclosan (giftigt för vattenlevande djur). Den mycket positiva minskningen av vissa skadliga ämnen – oftast en konsekvens av reglering och förbud – motverkades alltså av en tillkomst av andra skadliga ämnen.

Det exakta ursprunget till ämnena är inte klarlagt, men att de kommer från hushållens konsumentprodukter är troligt. Perfluorerade ämnen finns i arbets- och sportkläder, impregnering och polish; tennorganiska föreningar används i plaster, lack, färg med mera och triclosan används som antibakteriellt medel i vitvaror, tandkräm, träningskläder och andra produkter.

Måste stoppa giftet vid källan

Dagens avloppsreningsverk är byggda för att reducera övergödande ämnen, inte ta bort miljö- och hälsofarliga. Att ta bort dessa ämnen på reningsverket är inte realistiskt, varken tekniskt eller ekonomiskt.

Därför måste vi – du och jag – stoppa gifterna vid källan. Det är den enda lösningen om vi ska kunna behålla vårt rena vatten. Vi måste börja producera och konsumera mer hållbart och ställa krav på företag, politiker och myndigheter att skynda på sitt kemikaliearbete, förbjuda giftiga och miljöfarliga ämnen och skärpa reglerna för importerade varor. Till dess finns det många saker som du, som enskild konsument, kan göra:

  • Köp inte tandkräm, vitvaror, träningskläder eller andra produkter som innehåller triclosan och silver.

  • Köp inte sport- och allväderskläder som innehåller perfluorerade impregneringsmedel.

  • Köp bara miljömärkta hygienprodukter, rengöringsmedel och elektronikvaror.

  • Ta reda på vad dina produkter innehåller och välj bort de som innehåller skadliga ämnen.

  • Häll inte ut färgrester, lösningsmedel, kemikalier i avloppet. Det skadar bakterierna som renar vattnet på reningsverket. Lämna istället överblivna kemikalier till en miljöstation eller återvinningscentral.

På detta sätt kan vi tillsammans åstadkomma mindre klimatpåverkan, en giftfri miljö och ett renare hav!

Peter Rundström

styrelseordförande Gryaab

Anders Åström

vd Gryaab

Ulrika Naezer

informatör Gryaab