Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vattenfyllt skyddsrum blir dyrt

KUNGSBACKA: Det vore äckligt att skicka ner folk i ett skyddsrum med vatten på golvet, tycker fastighetsägaren. Så länge skyddsrummet finns skall det underhållas, anser kommunen och kräver åtgärder för stora belopp.

Ni har säkert sett dem på trottoarerna i gatunivå. Det är gamla luckor, ofta igenmålade, där det annars skulle suttit källarfönster. Innanför luckorna finns evakueringsgångar ner till skyddsrum, mer eller mindre tillgängliga om kriget skulle komma.
Det aktuella skyddsrummet på Nygatan i centrala Kungsbacka ligger mellan Kungsbackaån och Lillån. Fastigheten byggdes 1955 och utrustades med skyddsrum i en del av källaren. Staten bidrog med pengar vid bygget, så att invånarna kan söka skydd. Vid våldsamma regn och när ån stiger, rinner dagvatten in i skyddsrummet.
- Efter den senaste stormen nu i januari fick vi pumpa ut sex kubikmeter vatten. Det skulle inte kännas bra att lura ner folk i en källare med en massa vatten, säger fastighetsägaren Malte Calén, ägare till huset i drygt 20 år.
Tvingas göra något åt bristerna
Kommunerna har enligt lag skyldighet att inspektera skyddsrummen. De gör det på statens uppdrag och uppbär därför ersättning. Fastigshetsägare med skyddsrum måste därefter åtgärda de brister som upptäcks. Nygatans skyddsrum har inspekterats flera gånger under Caléns ägartid utan anmärkning. Vid senaste besiktningen i maj 2002 blev listan på åtgärder lång. Och dyr!
- De jönsarna vill fortfarande ha skyddsrum där, säger Calén och påpekar att dagens krigshot ser annorlunda ut.
Calén överklagade den långa åtgärdslistan till länsrätten. Kraven rör allt från yttre skyltar på huset till verktyg och toaletter. Källaren måste rensas och röjas och det mesta behöver skrapas, målas, tätas och smörjas.
- Jag kan inte tänka mig att lägga ner hundra tusen på det. Det läcker ju in vatten. Jag har grävt upp trottoaren och lagt ner ny dränering för så där fem år sen. Det hjälpte inte. Jag har ingen mer lösning, säger Calén.
Genom sitt juridiska ombud har han försökt hävda att skyddsrummet är ålderdomligt och utdömt. Att det är kommunens fel att det läcker in dagvatten och att problemen förekommer i hela innerstaden. Att Tyskland saknar krav på skyddsrum sedan 1983 och att det därför inte är förenligt med EG-rätten att ett land skall hålla sig med skyddsrum.
Hans Larsson, chef för gatukontoret, erkänner att problemen med läckande källare finns, men att de är rätt ovanliga. Felet är att hela Kungsbacka ligger för lågt i förhållande till havet.
- Vi skall avleda dagvatten. Men när dagvattnet och ån ligger ligger på samma nivå, rinner det för långsamt eftersom fallet är för litet, säger Hans Larsson.
Extra svårt efter stormen
Förhållandena har varit extraordinära efter stormen med ett vattenstånd på 1,80 över det normala. Han tycker dock att ett skyddsrum, gjutet av vattentät betong, borde kunna stå emot dagvatten utifrån, även om betong aldrig kan vara hundraprocentigt tät.
- Efter ett par dygn skall vattnet sjunka undan, säger han.
Lagom till jul kom länsrättens dom. Lite enkelt uttryckt står det: så länge det aktuella utrymmet är ett skyddsrum skall det underhållas som ett sådant.
Kungsbacka har omkring 180 skyddsrum som inspekteras efter vissa intervall. Och så länge som regering och riksdag har bestämt att skyddsrummen skall finnas kvar, skall de helst vara i skick som vore de nya. Däremot anses skyddsrum från tiden före 1945 undermåliga och skall avvecklas. Det gäller dock inte Caléns fastighet, som är tio år yngre.
Regelverket för hur skyddsrummen skall byggas har ändrats under åren. Dagens bör vara utformade och utrustade så att de ger skydd mot radioaktiv strålning och splitter och i utsatta områden också mot byggnadsras. Under fredstid får de användas för andra ändamål. De skall dock "skyndsamt" kunna återställas.
Calén har inte för avsikt att restaurera sitt skyddsrum. I stället tänker han anhålla hos länsstyrelsen i Halmstad om att utrymmet får upphöra att vara skyddsrum.
- Är ett skyddsrum mycket risigt kan kommunens inspektör begära det. Länsstyrelsen beslutar då i samråd med Räddningsverket, säger beredskapskonsulent Gert Gustavsson i Göteborg.
Skyddsrum avvecklas sällan
Omständigheterna avgör om de i så fall kan avvecklas, men det är inte särskilt vanligt. Det sker nästan bara när fastigheter rivs. Sedan 2002 byggs det överhuvudtaget inga nya skyddsrum.
- Därför är det viktigt att vårda dem vi har kvar. Man har ju lagt ner mycket pengar på dem ända sedan 1940-talet. Man vet ju aldrig vad som händer, säger Gert Gustavsson.