Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Varje terminsstart innebär stora utmaningar för Göteborgs universitets identitets- och accesshantering

Universitetet levde med en eftersatt och föråldrad miljö, med en mängd icke-standardiserade funktioner som krävde manuell hantering och blev därmed också mycket tidskrävande. Detta skapade stor stress hos både elever och medarbetare. Bland annat för att kunna förse alla 50 000 elever med ett behörigt och giltigt passerkort.

Med de överordnade passersystemet Serix IAM, (IAM - Identity and Access Management), har de nu digitalt administrerat alla 50 000 elever och 6 500 medarbetare på sin plattform – smidigt, säkert och i enlighet med GDPR.

Serix IAM är ett verktyg som hanterar en persons identitet utifrån flera system. Det är vanligt att man har fler än ett system på en stor arbetsplats eller i en organisation. Att då kunna koppla in alla accessrelaterade system till ett övergripande system ger en total kontroll och ökad säkerhet. Tjänsten uppfyller också universitetets behov i större utsträckning då alla studenter och medarbetare hanterar hela kortprocessen digitalt.

– Efter införandet har det visat sig att Serix IAM har större potential kring digitalisering och effektivisering än vad som fanns med i projektet från början,
menar Per Jacobsson Utvecklingsledare på Göteborgs universitet

Samarbetet mellan Göteborgs universitet och Seriline

Våren 2019 inleddes samarbetet med Seriline och installationen av Serix IAM.
Trots projektets omfattning och komplexitet flöt arbetet på väldigt bra via gemensamma arbetssätt och kontinuerliga avstämningar.

– Vi fick förmånen att installera plattformen för att hjälpa medarbetare och studenter med behörigheter och accesser i vardagen. Det har varit ett komplext och enormt intressant arbete, säger Pierre Parrman, CTO på Seriline.

Ökat intresse för IAM - Identity Access Management

Serix IAM är helt webbaserad, vilket ger en flexibilitet när det gäller att kunna komma åt information. Kunden har tillgång till sin administration överallt och behöver inte åka in till kontoret för att få åtkomst, vilket har varit en stor fördel i pandemitider.  Pierre tror att de kan vara med och bidra i tider av förändring, där digitala tjänster blir mer och mer attraktiva.

– Intresset har absolut ökat. Alla typer av verksamheter, större företag och organisationer där människor är spridda geografiskt behöver ett smidigt digitalt verktyg där de kan kontrollera och administrera den delen av sin verksamhet,
säger Pierre Parrman, CTO på Seriline.