Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Varför är S emot vinster i välfärden?

Efter månader av upptrappning är det nu dags för socialdemokraternas kongress att bestämma sig om hur man ser på valfrihet och vinst i välfärden. Det är knappast en sansad diskussion som väntar, snarare utskällningar efter olika noter. Men frågan är varför vinstintresset provocerar så? Vad är man egentligen rädd för? skriver Maria Larsson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Starka intressen inom partiet vill avveckla privata intressen i välfärden. Men misstänksamheten mot privata företag, backas överhuvudtaget inte upp av fakta och argument, bara av hörsägen och anklagelser. Det saknas konsekvens när vinst på läkemedelsförsäljning och tandvård är accepterat, samtidigt som vinst på omsorg och sjukvård motarbetas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Socialdemokraterna kommer av allt att döma att ansluta sig till en politik som innebär starkt reducerade möjligheter att välja vård och omsorg. Det finns en stor risk att pragmatism kommer väga lätt mot vänsterradikalism. En ärlig konsekvensanalys kan komma att drunkna i en vulgärdebatt, där ingen bryr sig om vårdens och omsorgens framtidsutsikter. Och där ingen heller bryr sig om att kommunal äldreomsorg inte uppvisar bättre resultat än privat driven. Och framförallt att en stor majoritet av de äldre vill ha möjligheten att välja.

Vinstintresse som får alldeles fritt spelrum utgör en risk i en verksamhet som finansieras med skattemedel. Därför måste det finnas ett regelverk som sätter tydliga ramar för kvalitet och övervinster. Men det förbises ofta att det finns andra faktorer som riskerar att leda fel. Effektiv administration kan övergå till stelbent byråkrati, effektivitetsjakt kan leda till missriktad besparingsiver. Och organisationsförändringar kan skapa en risk för misstag. Politiker måste därför alltid vara beredda att förändra när incitamenten pekar åt fel håll.

Samhället mer än det offentliga

En typiskt borgerlig utgångspunkt är att samhället är mer än det offentliga och det allmänna. Den offentliga sektorn är viktig men inte viktigare än det civila samhället och marknadsekonomins aktörer. Socialdemokraterna har alltid agerat för att staten, kommuner och landsting ska ta över mer och fler uppgifter. Detta perspektiv på den offentliga sektorns särställning har också historiskt tagit sig uttryck i en misstänksamhet mot välgörenhet och ideella krafter. Det obegripliga motståndet mot privata utförare i välfärden blir bara begripligt om man inser att det handlar om bevarandet av ett samhällsbygge och en idé om den offentliga sektorns särställning.

Ett profitmotiv inom offentlig verksamhet är aldrig helt oproblematiskt. Men likväl som vi reglerar vinstintressen inom annan samhällsviktig verksamhet, så kan vi göra det inom vården och omsorgen. Men de alternativ som nu på allvar kommer att debatteras på socialdemokraternas kongress – skulle få flera allvarliga konsekvenser. Jag menar att LO, Socialdemokraterna och deras närstående tankesmedjor sorglöst seglar förbi dessa grynnor och skär. Med en sådan politik riskerar man en grundstötning för hela den svenska välfärdsmodellen.

Finns alternativ

Det finns ett alternativ. Vi kan bevara kärnvärden som vård och omsorg efter behov och samtidigt öppna upp för pluralism, effektivitet och innovationer. En offentlig sektor som får en ensamrätt på utförandet av vård och omsorg kommer ofelbart att drabbas av likriktning när möjligheten till mångfald försvinner. Stäng därför inte dörren för kvinnor som vill välja arbetsgivare eller driva egen verksamhet. Inse att mångfald är kvalitet. Lägg inte en död hand över valfriheten inom vården och omsorgen.

Maria Larsson (KD)

barn- och äldreminister