Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Moderaternas talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vår nya satsning ger 37 000 nya heltidsjobb

Utanförskapet är på riktigt. Regeringen står handfallen, med Ams-åtgärder från en annan tid. Vi har däremot utvecklat vår politik för att bekämpa utanförskapet, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Sverige växer ett nytt utanförskap fram. Unga med kort utbildning och utrikes födda har svårt att få det viktiga första jobbet. De får inte uppleva vad det innebär att behövas på en arbetsplats eller liksom sina vänner vakna på morgonen och ha ett jobb att gå till. De kan heller inte försörja sig själva och allt för många fastnar i bidragsberoende.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Parallellt med detta står Sverige inför ett ökat migrationstryck vilket medför mycket stora prövningar. I det läget krävs bättre verktyg för att fler ska komma i jobb och skärpta krav på individen att göra sig anställningsbar. Det är med den utgångspunkten vi moderater har omprövat vår politik. Och när vi i förra veckan presenterade vår budget så är det med en politik som innebär 37 000 fler heltidsjobb, bland annat genom en historisk satsning på att fler ska få sitt första jobb.

Fler vägar till jobb

Vi erbjuder fler vägar till jobb. För att fler arbetsgivare ska våga ta steget och anställa unga med kortare utbildning vill vi fokusera på nedsättningen av arbetsgivaravgifterna till de allra yngsta, under 21 år. Tillsammans med detta föreslår vi införandet av en ny anställningsform i Las, förstajobbet-anställningen. En tidsbegränsad anställning på upp till 18 månader, för unga och utrikes födda, som kombinerar jobb med utbildning och som ska vara öppen för hela arbetsmarknaden oavsett om kollektivavtal finns. Därtill vill vi utvidga stödet till lärlingsjobb, så att även nyanlända och långtidsarbetslösa får möjligheten att lära sig jobbet på jobbet. För att ytterligare underlätta för långtidsarbetslösa vill vi införa matchningsanställningar – en ny väg in på arbetsmarknaden där en matchningsaktör, till exempel ett bemanningsföretag, fungerar som ett aktivt stöd över tröskeln till andra arbetsgivare.

Ökar drivkrafterna

Vi vill öka drivkrafterna för fler att ta ett första jobb. Med det förstajobbet-avdrag Moderaterna föreslår kan ett vårdbiträde få närmare 2 000 kronor extra per år. En person med en lägre ingångslön skulle med förstajobbet-avdraget få en skattelättnad som, i förhållande till inkomsten, är tre till fyra gånger så stor som skattelättnaden för dem med högre inkomster. Vi vill också göra det mer lönsamt att ta ett jobb för den som har bidrag – därför föreslår vi att den som har försörjningsstöd och nyanlända invandrare som har etableringsersättning ska kunna behålla mer av sin ersättning när de får arbetsinkomster. Det är orimligt att det fortfarande inte lönar sig tillräckligt att ta ett jobb och att människor tvingas stanna kvar i bidragsförsörjning.

Vi vill rusta människor att kunna ta de jobb som finns. Vi vet att arbetslösheten är tre gånger så hög hos dem som saknar gymnasieutbildning jämfört med andra. Därför vill Moderaterna stärka rätten till komvux och bygga ut den yrkesinriktade vuxenutbildning så att de som i dag står utan gymnasieutbildning kan ta steget in på arbetsmarknaden. Denna utbyggnad ska ske successivt och ger cirka 13 000 utbildningsplatser år 2019.

Vill skärpa kraven

Vi vill skärpa kraven för att fler ska göra sig anställningsbara. För att skapa bättre drivkrafter för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden vill vi införa tillfälliga uppehållstillstånd.

Vi föreslår en utbildningsplikt för dem som inte har grundskolekompetens. Då vi har skolplikt till och med nionde klass är det rimligt att likande krav även ställs på de som kommer till Sverige senare i livet. Vi vill också bryta den omhändertagande-mentalitet som fortfarande finns inom försörjningsstödet genom att skärpa socialtjänstlagen så att det tydligt slås fast att den som är arbetsför och oförhindrad att arbeta är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande. Att ställa krav är att bry sig.

Blundar för utmaningarna

Regeringen blundar för de utmaningar Sverige står inför och bedriver en politik för färre jobb i stället för fler. Det är lovvärt att regeringen satsar på utbildning. Men en enögd politik med bara fler utbildningsplatser och Ams-åtgärder kan inte kompensera för avsaknaden av en jobbpolitik.

I budgeten anger regeringen själva att skattepolitiken kommer att bidra till ett minskat arbetsutbud, vilket förväntas dämpa utvecklingen av antalet arbetade timmar och BNP. Faktum är att man på punkt efter punkt motverkar jobb och stärkta drivkrafter till att jobba. Regeringen vill ta bort jobbstimulansen för nyanlända. Man gör det dyrare att anställa ungdomar. Man försämrar rut och rot, vilket påverkar branscher där många får sitt första jobb. I stället för att ställa krav och ge verktyg för människor att ta sig in på arbetsmarknaden försvårar man vägarna till det första jobbet.

Det nya utanförskapet är på riktigt. Medan regeringen står handfallen, med Ams-åtgärder från en annan tid, har vi utvecklat vår politik för att bekämpa utanförskapet. Genom skärpta krav på anställningsbarhet och fler vägar till jobb skapas förutsättningar för att fler kan vara med och bidra till ett Sverige som kan betydligt mer.

Elisabeth Svantesson (M)

vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Moderaternas talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor